Baner festiwalu

 

shalinaW dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2018 roku, w odpowiedzi na zaproszenie ks. Artura Zauchy skierowane na ręce burmistrza Dawida Chrobaka, na jubileusz 25 – lecia odnowienia parafii rzymsko – katolickiej do Obertyna udała się 7 – osobowa delegacja Miasta i Gminy Zakliczyn pod przewodnictwem sekretarza Gminy Zakliczyn Janusza Krzyżaka. Uroczystości jubileuszowe miały punkt kulminacyjny 29 czerwca w dniu wspomnienia patronów parafii, apostołów św. Piotra i Pawła, podczas sumy odpustowej, której przewodniczył metropolita diecezji lwowskiej ks. abp Mieczysław Mokrzycki.

 

miejscoweUroczystość miała podniosły i piękny charakter za sprawą ks. proboszcza Artura Zauchy oraz miejscowych Polaków stanowiących praktycznie całą ponad 80 – osobową wspólnotę parafialną oraz rodzin obertyńskich z Polski i innych krajów skupionych wokół Adama Gawlińskiego. Nie zawiodły też miejscowe władze z wójtem Wiktorem Chamutem oraz radnym Rady Wojewódzkiej w Inwano-Frankiwsku Bogdanem Stanisławskim.

 

Zanim w kolejnym artykule napiszę o przebiegu naszej wizyty, chciałbym zaprezentować czytelnikom Zakliczyninfo rys historyczny tutejszej parafii. Początki parafii datujemy na rok 1757 – wtedy to utworzono w Obertynie parafię obrządku ormiańskiego dzięki staraniom Rafaela Skarbeku, który pobudował drewnianą cerkiew. Tą drewnianą cerkiew ormiańską razem z parafią przekazano w latach 1785-1787 archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, w zamian za parafię w Lisce. Potwierdzeniem tego faktu jest dekret papieski z dnia 11 kwietnia 1796 roku. Cerkiew przemieniona na kościół otrzymała za patrona św. apostoła i ewangelisty Mateusza i tak było do 1889 roku, kiedy to przestała funkcjonować, a przyczyną był z pewnością zły stan techniczny świątyni. Niebawem jednak rozpoczęto budowę nowego, marmurowego kościoła, który został poświęcony w 1905 roku pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła. Obertyńska parafia należała najpierw do dekanatu kołomyjskiego, a od 1843 roku weszła do składu dekanatu horodeńskiego. W tym okresie liczba parafian wahała się od 400 do 700 wiernych. Oprócz kościoła w Obertynie parafia miała kaplice w Woronowie, Bałahorowicach, Nezwysku i Czortowcu. W 1903 roku powstała parafialna ekspozytura, a z czasem parafia w Woronowie, do której weszły również dawna wieś Nezwysko i Czortowec. Mimo tego w okresie międzywojennym o. Władysław Matysiak miał pod opieką około 2 tysiące parafian. Kościół w Obertynie został zamknięty w roku 1946 po wyjeździe proboszcza i części parafian do Polski. W tym samym roku władze komunistyczne chciały w kościele urządzić dom kultury, ale pomysłu nie udało się wtedy zrealizować. W 1962 roku dopięli swego - kościół został zburzony, a na jego miejscu powstały dwa bloki mieszkalne. Wydawałoby się, że historia parafii dobiegła końca. Nic podobnego ! Zasługa w tym główna tych polskich rodzin, które w Obertynie zostały i przechowały największe parafialne kejnoty. obertynkNastąpiły dziejowe zmiany i w 1993 roku Iwano-Frankiwski Urząd Okręgowy zarejestrował w Obertynie wspólnotę rzymsko-katolicką, która najpierw należała do kołomyjskiej parafii. Ot i chichot historii, oto w latach 2002-2003 katolicy z Obertyna zaadoptowali miejscowy budynek kina na kaplicę pod wezwaniem św. apostołów Piotra i Pawła. 21 marca 2004 kosciolroku bp Marian Buczek poświęcił kaplicę i dom sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, które wznowiły tutaj swą działalność. Na początku 2008 roku rozpoczęto prace mające na celu przerobienie budynku tzw. kinoteatru na kościół. Dobudowano wieżę, wstawiono okna, zmieniono dach i elewacje na zewnątrz, a w 2009 roku wykonano konieczne prace wewnątrz kościoła.

 

26 września 2009 roku metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki konsekrował wyremontowany kościół.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.