logozckinfoW dniu 3 grudnia 2015 roku został rozstrzygnięty konkurs ofertowy na dzierżawę lokalu w ratuszu przeznaczonego na działalność gastronomiczną. Na ogłoszenie konkursowe Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury opublikowane w dniu 17 listopada 2015 roku na portalu Zakliczyninfo odpowiedziało dwóch oferentów. Obie oferty spełniały wymogi formalne, tj. zawierały; dane o oferencie, proponowaną działalność, oferowaną cenę netto za 1 m kw. powierzchni lokalu, propozycje współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury w zakresie działalności programowej ZCK oraz kopię dowodu wpłaty wadium. Powołana przez Dyrektora ZCK komisja konkursowa w składzie: mgr Paulina Byczek – specjalista ds. administracyjno – ekonomicznych ZCK, mgr Edyta Ramian – główna księgowa ZCK oraz mgr Kazimierz Dudzik – dyrektor ZCK po zapoznaniu się z ofertami i rozmowach z obojgiem oferentów postanowiła wybrać ofertę państwa Moniki i Mirosława Osuch.

Komisja w uzasadnieniu wyboru w obecności oferentów podkreśliła zbliżone jakościowo pod względem formalnym obie oferty. O wyborze oferenta zadecydowała szersza propozycja działalności gastronomicznej, w szczególności odnosząca się do serwowania produktu lokalnego – tzw. kociołka z fasolką po zakliczyńsku.

Umowa, do podpisania której zapraszamy zwycięskiego oferenta, obowiązywać będzie od 2 stycznia 2016 roku. W przypadku nie podpisania umowy, do 22 grudnia 2015 roku, do negocjacji zapraszamy oferenta nr 2.

Kazimierz Dudzik – dyrektor Zakliczyńskiego Cetrum Kultury

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.