tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

grafikapomnikapoczetsztandarowy7 listopada 2015 r. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zakliczynie wraz ze Sztandarem Szkoły i opiekunem Krystyną Sienkiewicz-Witek udała się do Morawicy koło Krakowa. Miała tam miejsce podniosła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik „Niezłomnym – Ojczyzna”. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła, w którym odprawiono koncelebrowaną Mszę Świętą za poległych Żołnierzy Niezłomnych.

 

murpomnikowyNastępnie przy murze, który wkrótce stanie się pomnikiem, odbył się Apel Poległych przygotowany przez krakowską Służbę Więzienną. W apelu wzięły udział poczty sztandarowe oraz grupy rekonstrukcyjne. Złożono kwiaty pod „Krzyżem Katyńskim”. Następnie odczytano listy od Prezydenta RP, pana Andrzeja Dudy oraz desygnowanej na premiera rządu, pani Beaty Szydło. Na uroczystości obecni byli także rodzice pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy i pani Zuzanna Kurtyka.

panoramamorawicyPomnik, zaprojektowany przez profesora Czesława Dźwigaja, będzie upamiętnieniem imion i nazwisk Żołnierzy Niezłomnych oraz ukaże wielkość ofiar totalitaryzmu komunistycznego w Polsce. Na pomniku umieszczono kamienie z miejsc kaźni, aresztów i więzień: z Zamku Lubelskiego, Aresztu Śledczego na Monmlodziezzzakliczynatelupich, Zakładu Karnego Nowy Wiśnicz, Zakładu Karnego Nowy Sącz, Zakładu Karnego Tarnów, Aresztu Śledczego Kielce i Zakładu Karnego Wadowice. Ponadto umieszczono na nim urny z ziemią i prochami z miejsca pochówku na warszawskiej „łączce”, Gruszowa i Łapanowa, jak również z Rudy Kameralnej (z miejsca śmierci kapitana Jana Dubaniowskiego „Salwy”). W rezultacie na osiemnastometrowym murze pomnika zostanie wpisanych docelowo około 20 tysięcy imion i nazwisk polskich bohaterów. Pomysłodawcą i inicjatorem projektu jest ksiądz proboszcz parafii w Morawicy Władysław Palmowski. Patronat Honorowy nad budową pomnika przyjęli: Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, Instytut Pamięci Narodowej oraz NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Uroczyste odsłonięcie pomnika planowane jest na 23 kwietnia 2016 roku.

Udział uczniów naszej Szkoły w uroczystości był możliwy dzięki przychylności Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, pana Dawida Chrobaka, który na tę okazję zapewnił nam środek transportu.

BSR

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych