Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

104W piątek 26 listopada 2021 r. rozpoczął się proces nabycia przez Gminę Zakliczyn nieruchomości gruntowej, na której stoją ruiny zamku w Melsztynie. Na wieży zamkowej w Melsztynie podpisany został list intencyjny pomiędzy gminą Zakliczyn a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie w sprawie zamiany nieruchomości, zgodnie z którym samorząd przekaże lasom państwowym cztery działki leśne o pow. ok. 2 ha, a w zamian otrzyma na własność teren, na którym stoją ruiny zamku w Melsztynie.


Gmina Zakliczyn już od 2018 roku prowadzi odbudowę wieży zamkowej w Melsztynie, nie będąc właścicielem terenów, na którym stoi zabytkowa budowla. Inwestycje opierają się na umowie użytkowania zawartej 2008 roku z właścicielem nieruchomości, którym jest Nadleśnictwo Brzesko. Podpisanie listu intencyjnego rozpoczęło procedurę zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą, Zakliczyn a Lasami Państwowymi.


104- Nabycie przez Gminę Zakliczyn prawa własności do działki, na której znajdują się ruiny zamku w Melsztynie to otwarcie na nowe możliwości finansowania kolejnych etapów odbudowy zamku. Bardzo dziękuję za pomoc w pozyskiwaniu przez Gminę Zakliczyn środków na odbudowę zamku, jak również w uzyskaniu prawa własności poprzez zamianę działek Panu Wicepremierowi Prof. Piotrowi Glińskiemu, Panu Ministrowi Prof. Senatorowi Włodzimierzowi Bernackiemu oraz Panu Wicewojewodzie Ryszardowi Pagaczowi – powiedział Burmistrz Dawid Chrobak.


Gmina Zakliczyn nabywając na własność teren zamkowy będzie mogła starać się m.in. o unijne dofinansowanie odbudowy zamku w Melsztynie, gdyż do tej pory samorząd korzystał wyłącznie ze środków krajowych pochodzących ze wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwa dni wcześniej Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotr Gliński osobiście oglądał postęp prac przy odbudowie wieży zamkowej w Melsztynie.


Na wieży zamkowej w miniony piątek list intencyjny podpisali Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Paweł Szczygieł, Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzesko - Paweł Dzięgielowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik Grzegorz Wojtanowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.


W konferencji udział wzięli również wieloletni poseł ziemi tarnowskiej i Honorowy Obywatel Gminy Zakliczyn dr Michał Wojtkiewicz, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie Bogusław Kania, dr Roman Fleszar – artysta malarz, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Zastępca Burmistrza Dawid Drukała i Sekretarz Gminy Janusz Krzyżak oraz licznie zgromadzeni radni Rady Miejskiej w Zakliczynie a także sołtys Melsztyna Józef Franczyk. Na zamkowe wzgórze przybyli też przedstawiciele mediów.


064Burmistrz Dawid Chrobak przedstawił prezentację multimedialną ukazującą postępy prac archeologiczno-konserwatorsko-budowlanych na przełomie kilku ostatnich lat a także przedstawiającą projekt budowlany obrazujący ostateczny wygląd wieży zamkowej i przypory. Łączna wartość wykonanych przez Gminę Zakliczyn od 2018 roku prac budowlano-konserwatorskich przy wieży zamku w Melsztynie wyniosła blisko 1,7 mln zł, w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Ochrona zabytków” niemal 1,2 mln zł (ok. 70% wartości wykonanych prac).


List intencyjny określa, że podpisanie aktu notarialnego zamiany nieruchomości i przejęcia przez Gminę Zakliczyn działki, na której stoją ruiny zamku w Melsztynie nastąpi do 31.03.2022 r.

MELSZTYN MELSZTYN MELSZTYN
MELSZTYN MELSZTYN MELSZTYN
MELSZTYN MELSZTYN MELSZTYN
MELSZTYN   

 

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.