teatr

 

Szanowni Państwo,

zyczeniawielkanocne    Przeżywamy kolejne, trudne, naznaczone epidemią coronawirusa Święta Wielkanocne. Mam nadzieję, że to jest ostatnie takie świętowanie. Mimo niełatwej sytuacji, środowisko kultury skupione wokół Zakliczyńskiego Centrum Kultury i wspierane przez Stowarzyszenie „Klucz” prowadzi działalność, oferując programy i projekty na miarę współczesnych możliwości i środków dzięki którym możemy z naszą ofertą docierać do odbiorców.

    Pracownicy ZCK przygotowują kolejne projekty, na które otrzymaliśmy granty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Biura „Niepodległa” czy Województwa Małopolskiego.

     

     Dziękuję wszystkim, którzy pracują nad rozwojem zakliczyńskiej kultury i życzę spokojnych, pogodnych Świat Wielkiej Nocy; pracownikom ZCK, Zarządowi Stowarzyszenia „Klucz” prezesom i oddziałom Stowarzyszenia, organizacjom pozarządowym, samorządowi Gminy Zakliczyn, instruktorom i zespołom artystycznym, naszym partnerom ze środowiska oświatowego i lokalnego biznesu, także grantodawcom oraz wszystkim wspierającym naszą działalność.

Kazimierz Dudzik

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.