Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

na polu lednickim gimnazjaliści na lednicę Tradycyjnie, od 19 już lat, pierwsza sobota czerwca to Lednickie spotkanie młodych z Chrystusem organizowane przez o. Jana Górę. Tradycyjnie też w spotkaniu tym uczestniczyła młodzież z Gimnazjum w Paleśnicy. Wyjazd zorganizowany został z pomocą o. Andrzeja Chlewickiego z Jamnej i siostry Noemi Tłok, za co bardzo dziękujemy. Opiekę nad uczniami pełniła nauczycielka Anna Moj.

 

lednica brama rybaTegoroczne spotkanie „W imię Ducha Świętego” zgromadziło około 80 tys. młodych ludzi, którzy na polach lednickich w radosnej atmosferze ale w skupieniu i modlitwie potwierdzili swoją chrześcijańską tożsamość, dokonali wyboru Chrystusa. Młodzież z Gimnazjum w Paleśnicy uczestniczyła w procesji drogą III Tysiąclecia do ołtarza pod Bramą Rybą.

Lednickiej Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię Prymas Polski Wojciech Polak, który wielokrotnie podkreślił formacyjne znaczenie spotkań lednickich.

poznań poznań starówka Na Lednicy uczniowie z Paleśnicy spędzili tydzień w Ośrodku Akademickim oo.Dominikanów. Uczestniczyli aktywnie w pracach porządkowych na terenie ośrodka i polach lednickich, ale także brali udział w spotkaniach z o. Janem Górą, który poprowadził wieczorne konferencje „Więź = wspólnota”, „Odpowiedzialność”. Podczas pobytu na Lednicy młodzież wzięła udział w wycieczkach do Biskupina, Gniezna i Poznania.

tańe lednickie Zawiązaniu przyjacielskich więzi sprzyjały spotkania, poprowadzone przez wodzireja Kazimierza Hojnę tańce lednickie, wspólne zabawy i zorganizowane ognisko. Dopisywały humory pomimo licznych obowiązków.

rogale marcińskie Uczniowie, w Poznańskim Muzeum Rogala, wzięli udział w warsztatach nauki pieczenia Marcinowskich Rogali wg tradycyjnej, objętej certyfikatem, receptury.

Tegoroczna Lednica na pewno pozostanie w pamięci młodzieży z Gimnazjum w Paleśnicy, która swoją postawą, aktywnością i otwartością na wyzwania, zasłużyła na słowa uznania Ojca Jana Góry.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.