Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

matmaSiedmiu uczestników, wyłonionych ze szkolnych eliminacji, stanęło w szranki Gminnego Konkursu Matematycznego „Mistrz Matematyki 2019” dla klas III szkół podstawowych. 13 maja nie okazał się bynajmniej pechowy, a wręcz szczęśliwy dla Bartka Budzyna ze szkoły Podstawowej w Zakliczynie, bowiem zwyciężył zdecydowanie w teście, uzyskawszy 21 pkt. Drugie miejsce zajęła jego koleżanka Wiktoria Roman (17 pkt.) z tej samej szkoły, trzecie ex-aequo przypadło w udziale Michałowi Słowińskiemu i Lenie Śledź (po 13 pkt) - oboje ze szkoły w Faściszowej.

Pytania autorstwa metodyk Izabeli Nadolnik z Tarnowa, od 16 lat układającej bezinteresownie testy dla Szkoły Podstawowej w Paleśnicy i koordynatorki konkursu Stanisławy Kosakowskiej, zdaniem triumfatora imprezy nie należały do najtrudniejszych. Bartek z marszu podszedł do konkursu, ma po prostu wrodzony talent. Mistrz Matematyki 2019 poza przedmiotami ścisłymi interesuje się piłką nożną.

Test konkursowy, na którego wypełnienie uczniowie mieli w hali sportowej szkoły godzinę, oceniało nauczycielskie jury w składzie: Stanisława Kosakowska, Grażyna Ogórek i Anna Majda.

Po obiedzie i słodkościach, uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami przez panią dyrektor paleśnickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - mgr Agnieszkę Pomikło, w obecności wicedyrektor Izabeli Pawłowicz, w towarzystwie opiekunów (wśród nich dyr. Adam Zawada z SP Faściszowa), przedstawicieli rodziców i organizatorki matematycznych zmagań.

 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019
 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019
 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019
 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019
 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019
 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019
 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019
 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019 Mistrz Matematyki AD 2019

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.