tance

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

prezes„Mundur zobowiązuje!” – tak odpowiedział burmistrz Dawid Chrobak na podziękowanie nowo wybranego prezesa gwoździeckiej straży – druha Stanisława Nadolnika - za deklarację sfinansowania kapitalnego remontu leciwego Stara 266, będącego na wyposażeniu jednostki od 15 lat. Włodarz gminy od kilku lat należy do OSP w Gwoźdźcu, nie dziwi więc fakt, że wyciąga pomocną dłoń do macierzystej jednostki, mając na uwadze, że - po pierwsze: taki ciężki wóz bojowy jest w gminie niezwykle potrzebny, po drugie: cena remontu wyniesie ok. 220 tys. zł, a więc dużo mniej niż zakup nowego pojazdu, o co zabiegali zakliczyńscy strażacy (ew. kredytowanie przez samorząd gminy nowego Kamaza za 750 tys. zł), po trzecie: niezbędne środki do przeprowadzenia napraw pochodzić będą z różnych źródeł, również zewnętrznych; burmistrz D. Chrobak prowadzi rozmowy z prezesami: powiatowym i wojewódzkim straży pożarnej ws. partycypacji w kosztach modernizacji gwoździeckiego Stara.

Walne zebranie w remizie OSP Gwoździec rozpoczęło się od sympatycznego akcentu; druhom i zaproszonym gościom zaprezentowała się 12-osobowa Grupa Śpiewacza „Strażackie Nutki” wraz z kapelą „Gwoździec”, działająca przy miejscowej straży. Zespół wykonał pieśni z 1927 roku, w zeszłym roku na przeglądzie w Bochni zajął drugie miejsce. Wszystkie panie i ich opiekun Janusz Cierlik otrzymali podczas zebrania legitymacje członkowskie. Zanim nastąpiły sprawozdania z zeszłorocznej działalności jednostki, uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego śp. druha Jana Kaczmarczyka.

W roku 2015 gwoździeccy strażacy 48 razy wyjeżdżali do różnych zdarzeń, w tym siedem razy do pożarów, przeważały jednak interwencje drogowe. Druhowie obchodzili w zeszłym roku 125-lecie powstania jednostki, organizując Gminny Dzień Strażaka z udziałem wielu delegacji i osobistości z całego regionu. Cieszą się z renowacji zabytkowego wozu strażackiego z sikawką, który przechowywany jest w garażu-blaszaku, własnym sumptem postawionym. Szereg przyjaciół wspiera tutejszych ochotników, a to dyr. Sady, a to komendant Mróz z PSP, który wsparł zakup sani lodowych z wyposażeniem, są środki z KSR-G, są od samorządu gminy na sprawność bojową. Starostwo Powiatowe, które konkretnie wspomogło jubileusz 125-lecia, ufundowało też kosiarkę.

W trakcie spotkania naczelnik, a za niedługo prezes Stanisław Nadolnik przekazał dwóm druhnom doroczne nagrody pani sołtys wsi, Danuty Siepieli. W tym roku na uznanie zasłużyły Angelika Kleszyk i Ewelina Siepiela.

Z racji wyborczego charakteru zebrania, wyłoniono nowy zarząd jednostki na 5-letnią kadencję. Wcześniej udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium. Zanim ukonstytuowały się nowe władze, odczytano list Jarosława Wąsa, który nie mógł uczestniczyć w zebraniu, deklarującego kandydowanie do nowego Zarządu. Ostatecznie okazało się, że objął on funkcję wiceprezesa jednostki. Będzie wspomagał nowo wybranego prezesa dh. Stanisława Nadolnika. Naczelnikiem został dh Stanisław Dudek, jego zastępcą Grzegorz Łośko, sekretarzem Ewelina Siepiela, zaś Szczepan Dudek – skarbnikiem. Funkcję gospodarza pełnić będzie Andrzej Nadolnik, zaś kronikę poprowadzi Angelika Kleszyk. W Zarządzie zasiadał też będzie Bartosz Juszkiewicz. Komisję Rewizyjną utworzyli: Jacenty Zielonka, dotychczasowy prezes, jako przewodniczący, Bogusław Syrowy i Sławomir Mielec. Delegatami na zjazd gminny zostali: Stanisław Nadolnik, Jacenty Zielonka, Dawid Chrobak, Stanisław Dudek i Bartosz Juszkiewicz. Do Zarządu Gminnego OSP obligatoryjnie wejdą druhowie: Stanisław Nadolnik, Jacenty Zielonka i Stanisław Dudek.

Jednostka zrzesza 67 druhów, w tym 21 pań. W planach działalności na rok bieżący są m. in. takie zadania, jak: remont wspomnianego Stara, wniosek został złożony już do Rady Miejskiej, oraz zakup umundurowania i drobnego sprzętu, malowanie plenerowej sceny.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze obfitowało w podziękowania i gratulacje. Dziękowali ustępujący prezes Jacenty Zielonka i nowo wybrany Stanisław Nadolnik. Obaj panowie deklarują współpracę. W ten ton wpisali się goście. Burmistrz Dawid Chrobak priorytetowo stawia kwestię bezpieczeństwa w gminie i odpowiedniej gotowości naszych jednostek, przede wszystkich tych zrzeszonych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, ale z myślą też o mniejszych jednostkach. Radny powiatowy Kazimierz Korman, gratulując nominacji, stwierdził, że mimo iż sprawy pożarnictwa nie są zadaniem własnym powiatu, ten stara się wspierać ochotników. Powiat Tarnowski skupia 16 gmin, w których działa 130 jednostek. W tym roku Starostwo przewiduje przeznaczyć ok. 300 tys. zł na wsparcie straży pożarnej. Do gratulacji przyłączyli się też prezes gminny Tomasz Damian i przedstawiciel PSP, zaś szef Zakliczyńskiego Centrum Kultury, instytucji mocno współpracującej z OSP Gwoździec, tłumaczył obecnym niefortunność oferty dot. dofinansowania zakupu nowych pojazdów bojowych, która wymusza pokrycie całości kosztów nabycia pojazdów przez samorządy i ich dużo późniejszą refundację w określonym procencie (60 proc. z UE, 40 proc. z samorządu, w naszym przypadku jest to kwota 300 tys. zł – przyp. red.). W większości gminy nie są przygotowane na kredytowanie takiego projektu – wyjaśniał na zakończenie zebrania dyr. Kazimierz Dudzik.

Do finału maratonu wyborczego pozostały w naszej gminie jeszcze cztery zebrania. W najbliższą sobotę debatują ochotnicy ze Stróż. Prawdopodobnie w czerwcu delegaci wybiorą nowe władze gminne OSP.

 Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec
 Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec
 Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec
 Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec
 Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec
 Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec
 Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec
 Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec
 Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec
 Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec Walne Zebranie OSP Gwoździec

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych