teatr

 

wzfRok 2016 przebiegać będzie pod znakiem kampanii wyborczej w ochotniczych strażach pożarnych. Strażacy ruszyli do wyborów już w styczniu, bo kampania rozpoczyna się w jednostkach OSP podczas walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych, potem będą wybory gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych władz OSP. Strażacy chcą, wzcfaby to wszystko skończyło się przed Światowymi Dniami Młodzieży z udziałem papieża Franciszka w Krakowie. Jednym z pierwszych zebrań strażackich w gminie Zakliczyn było zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP w Faliszewicach w dniu 16 stycznia 2016 roku. Poprowadził to zebranie niekwestionowany lider tutejszej straży – prezes Marian Skwarło, a wśród gości byli; komendant gminny OSP Stanisław Nadolnik oraz wicekomendant gminny OSP Sławomir Ramian, radna Rady Miejskiej w Zakliczynie Urszula Łośko oraz sołtys Faliszewic Bernadeta Nieć. W zebraniu uczestniczyło 17 spośród 29 druhów licząc czynnych i honorowych członków OSP Faliszewice.

mskawrlo Marian Skwarło w obszernym sprawozdaniu podsumował nie tylko mijający rok, ale całą, kończącą się pięcioletnią kadencję. Prezes przypomniał m.in. o jubileuszu 100 – lecia OSP Faliszewice, o wydarzeniach kulturalnych i religijnych w których druhowie z Faliszewic uczestniczą, o pracach społecznych strażaków wykonanych na rzecz remizy i miejscowości, podkreślił bardzo dobrą współpracę z  KGW Faliszewice i Zakliczyńskim Centrum Kultury. Druhowie z OSP Faliszewice udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i…w wyborach zaproponowali, aby władze jednostki (Zarząd i Komisja Rewizyjna) pracowały w kolejnej kadencji w niezmienionym składzie. Tak też się stało. Goście, pod wrażeniem takiej decyzji, gratulowali staremu – nowemu Zarządowi OSP Faliszewice. Przdwojcikypomnijmy, że obok prezesa Skwarły, komendantem jest tutaj Stanisław Dudek, a skład Zarządu uzupełniają; Jacek Świerczek, Antoni Świerczek, Mateusz Średniawa, Piotr Średniawa i Damian Wójcik. Komisją Rewizyjną dowodzi Ryszard Gałek a wspomagają go Dariusz Wrochniak i Marcin Wójcik. Na Gminny Zjazd Sprawozdawczy OSP w Zakliczynie jednostka z Faliszewic wybrała 5 delegatów: Mariana Swarło, Stanisława Dudka, Jacka Świerczka, Antoniego Świerczka i Bogdana Wrochniaka.  Pięć to też liczba młodych ludzi, którzy wyrazili chęć wstąpienia w szeregi OSP Faliszewice i zostali oni przyjęci na roczny okres próbny.

Dzisiaj, czyli 23 stycznia, walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze organizuje jednostka OSP w Filipowicach. 30 stycznia walne zebranie Sprawozdawczo - wyborcze organizuje OSP Zakliczyn. 6 lutego nowe władze wyboerać będą strażacy z OSP Wola Stróska. Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 16:00 w Domach Strażaka.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.