tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

kgnnsMałopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu kończy realizację czwartej już edycji Studium Folklorystycznego dla instruktorów zespołów folklorystycznych. Dwuletnie Studium prowadzone jest w systemem zaocznym od 2014 roku. Aby zostać słuchaczem Studium należy legitymować się co najmniej średnim wykształceniem oraz predyspozycjami do pracy w charakterze instruktora, animatora kultury. Trzeba też za naukę zapłacić - czesne za cały kurs wynosi 3 100 zł. W dotychczasowych trzech edycjach takie warunki spełniło i Studium ukończyło prawie 100 instruktorów. Niezwykle ważnym elementem w programie Studium są zajęcia praktyczne z zakresu techniki tanecztiknsfnej, podstaw choreografii, podstaw reżyserii. Taniec każdej grupy etnograficznej jest omawiany oddzielnie, dzięki czemu uczestnicy mają szanse na zaznajomienie się ze specyfiką oraz charakterem stylu tanecznego poszczególnych grup etnograficznych. Specyfiką Studium Folklorystycznego jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym odniesieniem się do żywej jeszcze kultury w terenie. Z tej to właśnie okazji czy też przyczyny, na zaproszenie Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”, 27 lutego 2016 roku Kapela Ludowa „Gwoździec” gościnnie wystąpiła na zajęciach Studium. Zadaniem naszej, gwoździeckiej kapeli była ilustracja „na żywo” prowadzonego przez etnomuzykologa Aleksandrę Szurmiak-Bogucką wykładu z zakresu historii składu instrumentalnego, stroju instrumentów i ewolucji w muzyce ludowej.

Janusz Cierlik – instruktor Zakliczyńskiego Centrum Kultury, choreograf Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec: Bardzo ucieszyliśmy się, że to właśnie nasza kapela została zaproszona na zajęcia w rakapelansfmach Studium do Nowego Sącza. To spotkanie, oprócz niewątpliwego wyróżnienia, było okazją do zaprezentowanie umiejętności poszczególnych członków kapeli, wymiany doświadczeń i zaprezentowania jej możliwości artystycznych. Wyjeżdżając do Nowego Sącza członkowie kapeli nie zdawali sobie sprawy, jakie ich czeka wyzwanie. Ilustracja muzyczna zajęć zaproponowana przez panią Profesor wymagała od naszej kapeli niemałych umiejętności muzycznych. Jak po zajęciach sami członkowie powiedzieli: „dostaliśmy niezłą wyćwikę”.

Cieszy nas fakt, że w opinii ekspertów poziom kapeli, która jest częścią Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec” jest tak wysoki. Potwierdza to opinia Aleksandra Smagi, muzyka MCK” Sokół”, który skomentował ten fakt krótko – wiedzieliśmy, że dadzą radę.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych