teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

stroje

Kierownik Zespołu Folklorystycznego Gwoździec Agata Nadolnik oraz choreograf Janusz Cierlik składają podziękowania na ręce Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierza Dudzika za okazane wsparcie w zakupie strojów szlacheckich podczas wyprzedaży zasobów w tarnowskim Pałacu Młodzieży. Dzięki wsparciu Dyrektora ZCK zakupiono w bardzo atrakcyjnej cenie 8 strojów szlacheckich damskich oraz 8 strojów męskich Księstwa Warszawskiego. Pani kierownik osobiście wybrała stroje a choreograf przywiózł do Gwoźdźca.

 

Zespół z Gwoźdźca nagrał życzenia świąteczne w formie przedstawienia, do którego zostały wykorzystane zakupione stroje męskie. Pan Janusz ma nadzieję, że w najbliższym czasie (3 maja) uda się zaprezentować układ taneczny poloneza z wykorzystaniem zakupionych strojów w związku ze świętowaniem 230 rocznicy uchwalenia Konstytucja 3 Maja.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.