tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

bukoMinęło już trochę czasu od zakończenia 45. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej w ramach którego odbył się Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych z udziałem 46 grup kolędniczych z południowej Polski, w tym dwóch grup z Gwoźdźca; Z Szopką lalkową oraz Droby. Nasi reprezentanci wrócili z Bukowiny Tatrzańskiej z dwoma Srebrnymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 800 zł. W roku jubileuszu 20 – lecia Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec" to kolejne trofea świadczące o wysokim poziomie artystycznym „Gwoźdźca."

bukowrozetyPodziękowania za pracę, dbałość o dziedzictwo kulturowe naszej, Zakliczyńskiej Ziemi, kieruję do Agaty Nadolnik i Janusza Cierlika oraz kolędników, którzy po raz kolejny udowodnili, że na miano jednego z najlepszych Zespołów Folklorystycznych w Małopolsce zasługują jak nikt inny. Wyrazem tego jest opinia jury Ogólnopolskiego Konkursu Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej zawarta w protokole: „Grupy kolędnicze biorące udział w 45. Góralskim Karnawale zaprezentowały znów wysoki poziom merytoryczny i artystyczny. Wiele z grup występujących na scenie kultywuje tradycje kolędnicze w postaci autentycznej."

 

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych