Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

czeglediJedną z ważnych, towarzyszących 17. Świętu fasoli imprez, był „Polsko – węgiersko – ukraiński dzień integracji kulturalnej w Gwoźdźcu”. Projekt został zrealizowany na europejskim poziomie przez środowisko skupione wokół ZF „Gwoździec” pod dyrekcją niezastąpionej pani Agaty Nadolnik. Najbardziej cieszyły się z możliwości spotkania, rozmowy i wspólnego tańca dzieci z Gwoźdźca i Jászfényszaru które znają się bardzo dobrze ze wspólnych koncertów u nas i na Węgrzech oraz debiutujące w tym spotkaniu dzieci i młodzież z Obertyna. Do Gwoźdźca zawitał też pierwszy garnitur władz z Burmistrzami Miasta i Gminy Zakliczyn, Jászfényszaru i wójtem Obertyna Viktorem Chamutem.

integracjagw Przybyła też silna reprezentacja Powiatu Tarnowskiego z członkiem Zarządu Stefanem Dzikiem na czele, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Adamem Czaplakiem oraz naszymi radnymi powiatowymi; Ireną Kusion i Kazimierzem Kormanem. Silna reprezentacja środowiska kultury ze strony „Gwoźdźca” dowodzona była przez choreografa Janusza Cierlika, a ze strony węgierskiej odpowiednika Janusza Pétera Szilárda natomiast ze strony ukraińskiej przez prezes PTK im. F. Karpińskiego z Obertyna Julię Mieńszczykową. Gwoździec spisał się na medal organizacyjnie i urzekł przybyłych z Węgier oraz Ukrainy prawdziwą, staropolską gościnnością. Mimo, że to głównie ekipie z Gwoźdźca należą się podziękowania, to pani Agata nie byłaby sobą, gdyby osobiście nie podziękowała wszystkim: tym co zasłużyli bardzo i tym co trochę mniej, siebie jak zwykle pomijając.

Podziękowanie

Kierownictwo Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec” składa podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu Polsko-Węgiersko-Ukraińskiego Dnia Integracji Kulturalnej w Gwoźdźcu w dniu 03.09.2016 roku w Remizie OSP. Szczególne podziękowania kierujemy do wspaniałych rodziców dzieci z Zespołu, którzy z wielkim zaangażowaniem brali udział w przygotowaniach i uczestniczyli w tym wydarzeniu. Pomoc z ich strony była bardzo duża. Serdeczne podziękowania kierujemy również do Pań z Grupy Śpiewaczej i z Akademii dla Aktywnych, które włączyły się bardzo aktywnie w przebieg całej uroczystości. Panu Piotrowi Nadolnik i Pani Paulinie Nadolnik za przygrywanie i prowadzenie zabaw dla dzieci i młodzieży. Strażakom z OSP w Gwoźdźcu za utrzymanie porządku i czynny udział w przygotowaniach. Zakliczyńskiemu Centrum Kultury i Urzędowi Miejskiemu za współpracę przy organizacji. Dziękujemy sponsorom: Rodzicom dzieci z Zespołu, Grupie Śpiewaczej , Wiosce Tematycznej „Gwoździec pod kobiecą ręką”, Pani Sołtys z Gwoźdźca, Radnej Powiatu Tarnowskiego Pani Irenie Kusion, Radnej Rady Miejskiej Pani Ewie Nijak, Radnemu Rady Miejskiej Panu Stanisławowi Nadolnik, Panu Tadeuszowi Drożdż z Filipowic, Sklep „Cichy Kącik” z Gwoźdźca, Zakładom Mięsnym „Taurus” z Pilzna, Ubojni Zwierząt z Zakliczyna, Piekarni „Lucynka” z Filipowic, „Tar-Groch-Fil” Filipowice, Rozlewni Wód Mineralnych ze Słonej.

Kierownik Zespołu
Agata Nadolnik

integracjagwozdziec integracjagwozdziec integracjagwozdziec
integracjagwozdziec integracjagwozdziec integracjagwozdziec
integracjagwozdziec integracjagwozdziec integracjagwozdziec
integracjagwozdziec integracjagwozdziec integracjagwozdziec
integracjagwozdziec integracjagwozdziec integracjagwozdziec
integracjagwozdziec integracjagwozdziec integracjagwozdziec
integracjagwozdziec integracjagwozdziec integracjagwozdziec
integracjagwozdziec integracjagwozdziec integracjagwozdziec
integracjagwozdziec integracjagwozdziec integracjagwozdziec
integracjagwozdziec integracjagwozdziec  

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych