swieta2020bm

sfasolRozdział I

Zasady konkursu:

§1.

Organizatorem konkursu na potrawę regionalną z fasoli, zwanej dalej konkursem jest Zakliczyńskie Centrum Kultury, zwanej dalej Organizatorem.

§2.

Celem konkursu jest:

 

1. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych z fasoli.
2. Wyszukanie potraw regionalnych z fasoli, które mogłyby stać się wizytówką Gminy Zakliczyn
3. Promocja potraw regionalnych z fasoli.
4. Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami.
5. Budowa tożsamości kulturowej Gminy Zakliczyn w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia twórców na dzieci i młodzież.
6. Wspieranie lokalnej tożsamości.

§3.

Uczestnikami konkursu są wystawcy Jarmarku Produktu Lokalnego podczas 17. Święta fasoli.

§4.

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które wypełnią zgłoszenie, dołączą do niego unikatowy przepis na potrawę fasolową i zaprezentują go podczas trwania Święta Fasoli w dniu 04.09.2016.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani członkowie ich rodzin.
3. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną potrawę regionalną.
4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zaprezentowania potrawy i poddania ocenie komisji konkursowej.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie kart zgłoszenia wraz z przepisem danej potrawy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który dostępny jest w siedzibie ZCK oraz na stronie internetowej www. zakliczyninfo.pl
6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

§5.

1. Przedmiotem konkursu są tylko potrawy regionalne w których recepturze znajduje się fasola odmiany „Piękny Jaś”
2. Konkurs jest jednoetapowy.

Rozdział II

Organizator konkursu

§6.

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
2. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmuje Organizator konkursu.
3. Autorzy przepisów kulinarnych, zgłaszając udział w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie własnych danych osobowych przez organizatora konkursu ( na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwach reklamowych i promocyjnych) - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2002r. Nr 101poz. 926, z póź. zm.).
4. Zgłoszenie potrawy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem prawa na rzecz Organizatora do publikacji tychże potraw w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac w postaci konkretnych potraw w materiałach i publikacjach bez zgody autora i bez uiszczenia autorowi należności finansowych w celach promocyjno- reklamowych konkursu potraw regionalnych.
6. W przypadku przygotowania wydawnictwa pokonkursowego Organizator ma prawo wykorzystać je w tej publikacji i innych materiałach promujących Miasto i Gminę Zakliczyn.
7. Prace nagrodzone i wyróżnione oraz wybrane do publikacji organizator ma nieodpłatnie wykorzystać na wybranych przez siebie polach eksploatacji.
8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

Rozdział III

Terminy konkursu

§7.

1. Termin nadsyłania lub osobistego dostarczenia karty zgłoszeniowej do Konkursu na adres organizatora upływa 1 września 2016 roku. Adres: Zakliczyńskie Centrum Kultury, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn z dopiskiem "Konkurs fasolowy", e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 4 września podczas trwania 17. Święta Fasoli o godzinie 15.30
3. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora rozstrzygnie konkurs, wyłaniając laureatów najlepszych potraw z fasoli podczas trwania imprezy.

Rozdział IV

Komisja konkursowa

§8.

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora zwana dalej Komisją.
2. W konkursie ocenie podlegać będą potrawy regionalne fasolowe wytwarzane na małą skalę, tradycyjnymi metodami i z lokalnych produktów wywodzące się z tradycji i kultywowanych zwyczajów.
3. Komisja konkursowa rozstrzygając konkurs będzie zwracała uwagę na: smak potrawy, oryginalność i związek z lokalną tradycją.
4. Decyzja komisji Konkursowej jest ostateczna.

Rozdział V

Ogłoszenie wyników konkursu

§9.

1. Laureatom i uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Kazimierz Dudzik
Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

załącznik nr 1 (wzór zgłoszenia)

Zgłoszenie nr………
(wypełnia Organizator)

KONKURS NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ REGIONALNĄ Z FASOLI

Konkurs gastronomiczny

1. Imię i nazwisko

2. Adres

3. Numer telefonu, adres e-mail

4. Nazwa potrawy konkursowej wraz z opisem przygotowania

Nazwa potrawy

 

 

Składniki

 

 

 

 

Opis przygotowania

 

 

 

 

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów w celach promocyjnych , zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr101 poz. 926 z póź. zm.)

 

 

……………………………………………………………
Data i podpis uczestnika konkursu

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.