tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

banersfTrzy oferty obsługi gastronomicznej oraz dwie oferty kompletne i jedna niepełna ws. obsługi organizacji sceny, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wpłynęły do Zakliczyńskiego Centrum Kultury w odpowiedzi na moje zaproszenie do składania ofert na obsługę 20. Święta fasoli i 21. Dożynek Województwa Małopolskiego w Zakliczynie.

Dziękując za zainteresowanie informuję, że do ustaleń szczegółowych i ewentualnego podpisania umowy na obsługę wyżej wymienionych imprez zapraszam:

 

Agencja Koncertową Jolmax
Catering Korona – kompleksowa obsługa imprez masowych

 

 

Z poważaniem
Kazimierz Dudzik – dyrektor ZCK

 

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych