Baner festiwalu

 

Czytaj więcej: Z nad potoku do CiężkowicZ racji tego że uczestnicy Akademii dla aktywnych Stowarzyszenia "Klucz" w Woli Stróskiej polubili spotkania czwartkowe, to właśnie w czwartek 7 lipca w ramach zajęć wybraliśmy się do Ciężkowic, Tuchowa i Rzuchowej. Dość sporą grupą spotkaliśmy się przed remizą w Woli Stróskiej gdzie po sprawdzeniu obecności zajęliśmy miejsca w autokarze. Podróż naszą rozpoczęła Pani Paulina Nosek (stażystka w ZCK), która opowiedziała nam w skrócie jaki mamy plan wycieczki. Pani Paulina była zarówno naszym przewodnikiem jak i pilotem. W samych Ciężkowicach zwiedziliśmy Skamieniałe miasteczko, które leży w Ciężkowicko - Rożnowskim Parku Krajobrazowym.

Czytaj więcej: Wola polubiła Akademię  „Klucza” W Woli Stróskiej od stycznia realizowana jest trzecia edycja programu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez utworzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy” pod nazwą Akademia dla Aktywnych – ośrodek prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Klucz” działające przy ZCK. Cotygodniowe spotkania cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas zajęć zrodził się pomysł utworzenia „WOK-u nad Potokiem” – oddziału Stowarzyszenia „Klucz”, którego członkiniami są nie tylko uczestnicy Akademii.

Czytaj więcej: Wycieczka „Kluczowej” akademii do polskiej RomyCzytaj więcej: Wycieczka „Kluczowej” akademii do polskiej RomyW dniach 6 i 7 czerwca uczestnicy pięciu ośrodków „Akademii dla aktywnych” prowadzonych przez Stowarzyszenie „Klucz” działające przy Zakliczyńskim Centrum Kultury uczestniczyli w wycieczce do Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego. W poniedziałek do polskiego Rzymu, wszak Sandomierz podobnie jak stolica Włoch lokowane jest na siedmiu wzgórzach, udali się uczestnicy zajęć ośrodków „Klucza” w Gwoźdźcu, Woli Stróskiej i Rudzie Kameralnej, natomiast we wtorek reprezentanci ośrodków w Charzewicach i Zakliczynie.

Czytaj więcej: Tak się bawi, tak się bawi FaściszowaNie tak dawno panie z Faściszowej, plus jedna prawie już Faściszowianka, skrzyknęły się i utworzyły Regionalny Klub Przyjaciół (RKP) „Faściszowa” , który afiliowały jako siódmy już oddział Stowarzyszenia „Klucz”. Jedną z inicjatorek powołania Klubu była sołtys Faściszowej Zofia Boczek – Olszewska, a Prezeską Klubu została wybrana Jolanta Dulęba – Ramian, natomiast Marta Kuzak podczas majowego, Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego została wybrana na skarbnika Stowarzyszenia „Klucz”. Panie z RKP „Faściszowa” postanowiły zrobić wielkie otwarcie Klubu i tak też uczyniły organizując pierwszą Majówkę Taneczną w Faściszowej.

Czytaj więcej: Święto nam minęło, ale życzenia aktualne i szczereDzień Samorządu Terytorialnego – jest obchodzony 27 maja - został uchwalony przez Sejm w 2000 roku. Data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym i upamiętnia pierwsze wybory samorządowe, które przypomnę, odbyły się 27 maja 1990 roku. Od 2007 roku polscy samorządowcy mają oficjalną patronkę, św. Kingę. Mam świadomość, że święto samorządowców minęło nam po cichutku w piątek, a jest jeszcze kilka godzin maja, tak więc spóźnione, ale szczere i z duszy płynące życzenia pozwolę sobie koleżankom i kolegom samorządowcom złożyć.

Czytaj więcej: „Klucz” podsumował kadencję i wybrał nowe władze 10 maja 2016 roku w Sali im. S. Jordana w ratuszu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Klucz” działającego przy Zakliczyńskim Centrum Kultury w którym uczestniczyło 33 członków i delegatów oraz gość WZC burmistrz Dawid Chrobak.  To był ważny dzień dla Stowarzyszenia, Czytaj więcej: „Klucz” podsumował kadencję i wybrał nowe władze które zostało utworzone w 1997 roku i działa już 19 lat. Różne były koleje losu tej organizacji pozarządowej, która powstała na fali lokalnego entuzjazmu społecznego podczas tworzenia pierwszej strategii rozwoju gminy Zakliczyn. Wydawało się, że Stowarzyszenie będzie bardzo mocnym filarem społecznym napędzającym działania w zakresie rozwoju i promocji gminy; wszak sama nazwa – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn (SPiRG) - oraz cele wynikające wprost z przyjmowanej wówczas strategii rozwoju na to wskazywały. Pierwszym prezesem został Stanisław Żabiński, wówczas jeszcze kierownik Zakładu Oczyszczania i Kanalizacji w Zakliczynie, a już „za chwilę” sekretarz Gminy Zakliczyn.

Czytaj więcej: 10 maja Zarząd „Klucza” kończy kadencjęMinęło cztery lata z okładem i dobiegła końca kadencja Zarządu Stowarzyszenia „Klucz”, która rozpoczęła się 21 marca 2012 roku. Od tego czasu Stowarzyszenie liczące kilkanaście osób rozrosło się do blisko 150 – osobowej grupy skupionej w klubach i oddziałach Stowarzyszenia w siedmiu miejscowościach gminy Zakliczyn. 11 kwietnia 2016 roku w ratuszu po raz ostatni w tej kadencji zebrał się na posiedzeniu Zarząd, aby ustalić termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia „Klucz”, program Zebrania. Ponadto Zarząd zaakceptował wniosek Regionalnego Klubu Przyjaciół „Faściszowa” o wstąpieniu do Stowarzyszenia „Klucz”. RKP „Faściszowa” to najnowszy oddział terenowy Stowarzyszenia, który utworzyły Panie z Faściszowej (choć jest jedna z Bujnego). Prezeską Klubu jest Jolanta Dulęba, sekretarzem Marta Kuzak, a skarbnikiem Anna Jaszczur. W Klubie jest także sołtys Faściszowej Zofia Boczek. Zarząd upoważnił Prezesa do podpisania Listu Intencyjnego w sprawie współpracy z Towarzystwem Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego w Obertynie oraz przyjął porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia „Klucz.” W obecnej kadencji Zarząd Stowarzyszenia „Klucz” pracował w składzie: Kazimierz Dudzik – prezes, Bogdan Furtek – wiceprezes, Ewa Jednorowska – sekretarz, Janina Bolechała – skarbnik oraz Maria Wojtyczka – członek Zarządu. Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: Urszula Żabińska – przewodnicząca oraz Anna Kuzera – Majewska i Mieczysław Wypasek – członkowie Komisji.

Czytaj więcej: Powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika kapitana Jana „Salwy” Dubaniowskiego30 marca 2016 roku w zakliczyńskim ratuszu spotkała się grupa założycielska Społecznego Komitetu Budowy Pomnika kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego w Rudzie Kameralnej. Inicjatywa budowy pomnika wyszła w ubiegłym roku od mieszkańców Rudy Kameralnej którym liderują Andrzej Różowski i Maciej Turczak. Panowie poczynili już pewne starania, m.in. otrzymali zapewnienie od przedsiębiorców; Józefa Świderskiego, który przekaże wielki głaz będący głównym elementem przestrzennym pomnika oraz beton potrzebny na podbudowę pomnika od Wojciecha Łazarskiego. 10 marca po uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie spotkali się inicjatorzy projektu z córką kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego, Marią Dubaniowską Guzdek, burmistrzem Dawidem Chrobakiem, dyrektorem Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie Józefem Gwiżdżem i dyrektorem ZCK a zarazem prezesem stowarzyszenia „Klucz” Kazimierzem Dudzikiem. W spotkaniu wzięli udział ponadto; radny Rady Miejskiej w Zakliczynie Józef Wojtas, wicedyrektor ZSPiG Krystyna Sienkiewicz – Witek, Jadwiga i Krzysztof Perkman, Marta i Marek Wojas oraz Zdzisław Górnikiewicz. Podczas spotkania omówiono podstawowe założenia projektu budowy pomnika oraz zaakceptowano jego lokalizację. Uczestnicy spotkania zgodzili się, co do zasady, że pomnik zostanie wykonany środkami i siłami społecznymi. W tym celu należy powołać Społeczny Komitet Budowy Pomnika kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego.

Czytaj więcej: „Klucz” przed finiszem kadencji Dobiega końca czteroletnia kadencja 2012 – 2016 Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz.” Podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w dniu 24 lutego 2016 roku, w którym obok członków Zarządu wzięli również udział szefowie oddziałów „Klucza” oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Urszula Żabińska, dokonane zostało wstępne podsumowanie mijającej kadencji przez prezesa Kazimierza Dudzika. Prezes zaproponował harmonogram przygotowania do Walnego Zebrania Członków i Delegatów, które odbędzie się w maju 2016 roku – wtedy to zostaną wybrane nowe władze stowarzyszenia na kolejną kadencję 2016 – 2020. Podczas posiedzenia Zarząd „Klucza” przyjął dwie uchwały; pierwsza dotyczącą akceptacji wypłaty Dawidowi Maturze środków zgromadzonych z 1% odpisu podatku w roku 2015 na wsparcie jego kariery żużlowej – kwota 2 298 zł 70 gr została wypłacona na podstawie porozumienia w styczniu 2016 roku. W sumie na działalność statutową stowarzyszenia „Klucz” oraz na wskazane cele darczyńcy wpłacili 5 436 zł w ramach odpisu 1% w roku 2015, z czego zdecydowaną większość państwo Hanna i Zdzisław Jaroszowie, za co serdecznie Zarząd dziękuję. Druga uchwała dotyczyła przeznaczenia kwoty 2 820 zł zgromadzonej na koncie stowarzyszenia „Klucz” przez Klub Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice” na dofinansowanie zakupu zestawu wzmacniacza i kolumny dla Orkiestry - zestaw kosztował w sumie 5 220 zł, a reszta kwoty pochodzi z budżetu Zakliczyńskiego Centrum Kultury.

Przygotowanie do Walnego Zebrania Członków i Delegatów Stowarzyszenia „Klucz”

W miesiącu marcu i kwietniu będą odbywać się zebrania sprawozdawczo – wyborcze w oddziałach terenowych stowarzyszenia „Klucz” – z wyjątkiem oddziału „WOK nad potokiem” z Woli Stróskiej utworzonego w listopadzie 2015 roku – tu odbędzie się zebranie sprawozdawcze, które wyłoni delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenie „Klucz.” W pozostałych oddziałach, tj. Grupa regionalna Charzewice, Grupa regionalna Gwoździec, Klub „Kameralni” w Rudzie Kameralnej, Klub Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice” oraz Klub Seniora „Pogodni” podczas zebrań należy wybrać Zarządy oddziałów na nowa kadencję i delegatów. Wszystkie oddziały wybierają delegatów w proporcji jeden delegat na pięciu członków oddziału. Przykładowo, jeśli oddział liczy 17 członków, to wybieramy 3 delegatów, ale jeśli 18 członków to już 4 delegatów. Prezesi oddziału zobowiązani są do przygotowania sprawozdania na Walne Zebranie Członków i Delegatów z okresu całej swojej kadencji.

Czytaj więcej: Zainwestuj 1% w projekty Dysponuj samodzielnie swoim 1% swojego podatku – masz do tego prawo i nic to Cię nie kosztuje. Wystarczy, że w swoim formularzu PIT wypełnisz odpowiednią rubrykę. Twoja decyzja o spowoduje, że fiskus przekaże 1% Twojego podatku wskazanej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego. Postanowieniem z dnia 29 października 2012 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, status organizacji pożytku publicznego uzyskało Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz.”

Nasz numer KRS to: 00000 42094

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.