ksujm

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

Czytaj więcej: Święto nam minęło, ale życzenia aktualne i szczereDzień Samorządu Terytorialnego – jest obchodzony 27 maja - został uchwalony przez Sejm w 2000 roku. Data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym i upamiętnia pierwsze wybory samorządowe, które przypomnę, odbyły się 27 maja 1990 roku. Od 2007 roku polscy samorządowcy mają oficjalną patronkę, św. Kingę. Mam świadomość, że święto samorządowców minęło nam po cichutku w piątek, a jest jeszcze kilka godzin maja, tak więc spóźnione, ale szczere i z duszy płynące życzenia pozwolę sobie koleżankom i kolegom samorządowcom złożyć.

Czytaj więcej: „Klucz” podsumował kadencję i wybrał nowe władze 10 maja 2016 roku w Sali im. S. Jordana w ratuszu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Klucz” działającego przy Zakliczyńskim Centrum Kultury w którym uczestniczyło 33 członków i delegatów oraz gość WZC burmistrz Dawid Chrobak.  To był ważny dzień dla Stowarzyszenia, Czytaj więcej: „Klucz” podsumował kadencję i wybrał nowe władze które zostało utworzone w 1997 roku i działa już 19 lat. Różne były koleje losu tej organizacji pozarządowej, która powstała na fali lokalnego entuzjazmu społecznego podczas tworzenia pierwszej strategii rozwoju gminy Zakliczyn. Wydawało się, że Stowarzyszenie będzie bardzo mocnym filarem społecznym napędzającym działania w zakresie rozwoju i promocji gminy; wszak sama nazwa – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn (SPiRG) - oraz cele wynikające wprost z przyjmowanej wówczas strategii rozwoju na to wskazywały. Pierwszym prezesem został Stanisław Żabiński, wówczas jeszcze kierownik Zakładu Oczyszczania i Kanalizacji w Zakliczynie, a już „za chwilę” sekretarz Gminy Zakliczyn.

Czytaj więcej: 10 maja Zarząd „Klucza” kończy kadencjęMinęło cztery lata z okładem i dobiegła końca kadencja Zarządu Stowarzyszenia „Klucz”, która rozpoczęła się 21 marca 2012 roku. Od tego czasu Stowarzyszenie liczące kilkanaście osób rozrosło się do blisko 150 – osobowej grupy skupionej w klubach i oddziałach Stowarzyszenia w siedmiu miejscowościach gminy Zakliczyn. 11 kwietnia 2016 roku w ratuszu po raz ostatni w tej kadencji zebrał się na posiedzeniu Zarząd, aby ustalić termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia „Klucz”, program Zebrania. Ponadto Zarząd zaakceptował wniosek Regionalnego Klubu Przyjaciół „Faściszowa” o wstąpieniu do Stowarzyszenia „Klucz”. RKP „Faściszowa” to najnowszy oddział terenowy Stowarzyszenia, który utworzyły Panie z Faściszowej (choć jest jedna z Bujnego). Prezeską Klubu jest Jolanta Dulęba, sekretarzem Marta Kuzak, a skarbnikiem Anna Jaszczur. W Klubie jest także sołtys Faściszowej Zofia Boczek. Zarząd upoważnił Prezesa do podpisania Listu Intencyjnego w sprawie współpracy z Towarzystwem Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego w Obertynie oraz przyjął porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia „Klucz.” W obecnej kadencji Zarząd Stowarzyszenia „Klucz” pracował w składzie: Kazimierz Dudzik – prezes, Bogdan Furtek – wiceprezes, Ewa Jednorowska – sekretarz, Janina Bolechała – skarbnik oraz Maria Wojtyczka – członek Zarządu. Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: Urszula Żabińska – przewodnicząca oraz Anna Kuzera – Majewska i Mieczysław Wypasek – członkowie Komisji.

Czytaj więcej: Powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika kapitana Jana „Salwy” Dubaniowskiego30 marca 2016 roku w zakliczyńskim ratuszu spotkała się grupa założycielska Społecznego Komitetu Budowy Pomnika kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego w Rudzie Kameralnej. Inicjatywa budowy pomnika wyszła w ubiegłym roku od mieszkańców Rudy Kameralnej którym liderują Andrzej Różowski i Maciej Turczak. Panowie poczynili już pewne starania, m.in. otrzymali zapewnienie od przedsiębiorców; Józefa Świderskiego, który przekaże wielki głaz będący głównym elementem przestrzennym pomnika oraz beton potrzebny na podbudowę pomnika od Wojciecha Łazarskiego. 10 marca po uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie spotkali się inicjatorzy projektu z córką kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego, Marią Dubaniowską Guzdek, burmistrzem Dawidem Chrobakiem, dyrektorem Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie Józefem Gwiżdżem i dyrektorem ZCK a zarazem prezesem stowarzyszenia „Klucz” Kazimierzem Dudzikiem. W spotkaniu wzięli udział ponadto; radny Rady Miejskiej w Zakliczynie Józef Wojtas, wicedyrektor ZSPiG Krystyna Sienkiewicz – Witek, Jadwiga i Krzysztof Perkman, Marta i Marek Wojas oraz Zdzisław Górnikiewicz. Podczas spotkania omówiono podstawowe założenia projektu budowy pomnika oraz zaakceptowano jego lokalizację. Uczestnicy spotkania zgodzili się, co do zasady, że pomnik zostanie wykonany środkami i siłami społecznymi. W tym celu należy powołać Społeczny Komitet Budowy Pomnika kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego.

Czytaj więcej: Pierwsza edycja Mecenatu Małopolski 2016 rozstrzygnięta - oferta Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 3 marca 2016 roku przyjął uchwałę nr 298/16, która mówi o rozstrzygnięciu I edycji konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2016 pod nazwą "Mecenat Małopolski." Do konkursu zostało złożonych 589 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 23 mln 308 tys.638 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił wsparcia finansowego na realizację 239 zadań, na łączną kwotę 2 mln 164 tys. zł uwzględniając opinię Komisji Konkursowej. W tej liczbie znalazła się oferta pod nazwą „XVII Święto Fasoli w Zakliczynie” Stowarzyszenia „Klucz” która została dofinansowana kwotą 9 tys. zł.

Czytaj więcej: „Klucz” przed finiszem kadencji Dobiega końca czteroletnia kadencja 2012 – 2016 Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz.” Podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w dniu 24 lutego 2016 roku, w którym obok członków Zarządu wzięli również udział szefowie oddziałów „Klucza” oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Urszula Żabińska, dokonane zostało wstępne podsumowanie mijającej kadencji przez prezesa Kazimierza Dudzika. Prezes zaproponował harmonogram przygotowania do Walnego Zebrania Członków i Delegatów, które odbędzie się w maju 2016 roku – wtedy to zostaną wybrane nowe władze stowarzyszenia na kolejną kadencję 2016 – 2020. Podczas posiedzenia Zarząd „Klucza” przyjął dwie uchwały; pierwsza dotyczącą akceptacji wypłaty Dawidowi Maturze środków zgromadzonych z 1% odpisu podatku w roku 2015 na wsparcie jego kariery żużlowej – kwota 2 298 zł 70 gr została wypłacona na podstawie porozumienia w styczniu 2016 roku. W sumie na działalność statutową stowarzyszenia „Klucz” oraz na wskazane cele darczyńcy wpłacili 5 436 zł w ramach odpisu 1% w roku 2015, z czego zdecydowaną większość państwo Hanna i Zdzisław Jaroszowie, za co serdecznie Zarząd dziękuję. Druga uchwała dotyczyła przeznaczenia kwoty 2 820 zł zgromadzonej na koncie stowarzyszenia „Klucz” przez Klub Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice” na dofinansowanie zakupu zestawu wzmacniacza i kolumny dla Orkiestry - zestaw kosztował w sumie 5 220 zł, a reszta kwoty pochodzi z budżetu Zakliczyńskiego Centrum Kultury.

Przygotowanie do Walnego Zebrania Członków i Delegatów Stowarzyszenia „Klucz”

W miesiącu marcu i kwietniu będą odbywać się zebrania sprawozdawczo – wyborcze w oddziałach terenowych stowarzyszenia „Klucz” – z wyjątkiem oddziału „WOK nad potokiem” z Woli Stróskiej utworzonego w listopadzie 2015 roku – tu odbędzie się zebranie sprawozdawcze, które wyłoni delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenie „Klucz.” W pozostałych oddziałach, tj. Grupa regionalna Charzewice, Grupa regionalna Gwoździec, Klub „Kameralni” w Rudzie Kameralnej, Klub Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice” oraz Klub Seniora „Pogodni” podczas zebrań należy wybrać Zarządy oddziałów na nowa kadencję i delegatów. Wszystkie oddziały wybierają delegatów w proporcji jeden delegat na pięciu członków oddziału. Przykładowo, jeśli oddział liczy 17 członków, to wybieramy 3 delegatów, ale jeśli 18 członków to już 4 delegatów. Prezesi oddziału zobowiązani są do przygotowania sprawozdania na Walne Zebranie Członków i Delegatów z okresu całej swojej kadencji.

Czytaj więcej: Zainwestuj 1% w projekty Dysponuj samodzielnie swoim 1% swojego podatku – masz do tego prawo i nic to Cię nie kosztuje. Wystarczy, że w swoim formularzu PIT wypełnisz odpowiednią rubrykę. Twoja decyzja o spowoduje, że fiskus przekaże 1% Twojego podatku wskazanej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego. Postanowieniem z dnia 29 października 2012 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, status organizacji pożytku publicznego uzyskało Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz.”

Nasz numer KRS to: 00000 42094

Czytaj więcej: Jordany od KluczaStowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” – taka jest pełna nazwa od 21 marca 2012 roku stowarzyszenia, które w 2016 roku notuje 19 rok działalności od założenia. Data 21 marca 2012 jest przełomowa, bo wtedy nie tylko zmieniły się władze Stowarzyszenia, ale nowo wybrany Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn zaprezentował nowy statut, w którym doszło do gruntownych zmian a jedną z drobnych zmian było dodanie do nazwy wyrazu „Klucz” i możliwość używania skróconej nazwy – Stowarzyszenie „Klucz.” Celem nadrzędnym była rozbudowa struktur terenowych stowarzyszenia i uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego (o.p.p.). Status o.p.p. decyzją Sądu Rejestrowego „Klucz” uzyskał w październiku 2012 roku. Dzisiaj w sześciu oddziałach terenowych i członkowie niezrzeszeni w oddziałach stanowią ponad 120 osobową grupę aktywnych mieszkańców gminy Zakliczyn działających na rzecz rozwoju kultury i promocji Gminy Zakliczyn. Zarząd Stowarzyszenia „Klucz” uchwałą Nr 6/07/2012 z lipca 2012 roku na podstawie § 2 pkt. 7 nowego statutu ustanowił Nagrodę Honorową „Jordan”, która od 2013 roku przyznawana jest osobom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju i promocji Miasta i Gminy Zakliczyn. Od roku 2013 do do ostatniej Gali Nagrody, która odbyła się podczas uroczystego samorządowego spotkania świąteczno – noworocznego w dniu 8 stycznia 2016 roku, „Jordany” w sumie odebrało 16 laureatów. Dziś „Jordany” Stowarzyszenia „Klucz” są drugim w Gminie Zakliczyn (po Honorowym Obywatelstwie) w randze wyróżnieniem. Inna sprawa, że Zarząd Stowarzyszenia „Klucz” w 2014 roku wnioskował do władz Gminy Czytaj więcej: Jordany od KluczaZakliczyn o ustanowienie nagrody „Zasłużony dla Gminy Zakliczyn”, ale jak wiadomo, nic z tego nie wyszło. Podczas Gali Nagród w dniu 8 stycznia 2016 roku z rąk prezesa Stowarzyszenia „Klucz” Kazimierza Dudzika, przewodniczącej Rady Miejskiej w Zakliczynie Anny Moj oraz burmistrza Dawida Chrobaka, „Jordany” powędrowały do czterech wybitnych osób wskazanych przez Kapitułę Nagrody, która z udziałem Ryszarda Okońskiego - przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Zakliczynie obradowała 8 grudnia 2015 roku. Po raz pierwszy „Jordan” to nie statuetka, ale płaskorzeźba w drewnie autorstwa jednego z pierwszych laureatów nagrody w roku 2013 - Stanisława Sochy. A oto laureaci Nagrody Honorowej „Jordan – 2015”, których przedstawiamy w formie laudacji, jakie wygłosiła podczas ceremonii sekretarz Kapituły Ewa Jednorowska:

Czytaj więcej: WOK „Nad potokiem” z kolędąCzytaj więcej: WOK „Nad potokiem” z kolędąDla uściślenia Wolska Organizacja Kobiet „Nad Potokiem” to nowo działająca organizacja kobiet w Woli Stróskiej przy Stowarzyszeniu KLUCZ. Organizacja jest wspierana także przez Sołtysa, Radną i Radę Sołecką wsi. Tak mocna grupa wyruszyła 27 i 28 grudnia z kolędą do mieszkańców. Trzeba zaznaczyć, że samo wyjście było poprzedzone skrupulatnymi przygotowaniami scenariusza i strojów. Rymowanki jak zawsze ułożyła Pani Prezes Dorota Kijowska, rekwizyty przygotował Pan Henryk Waryas, do kolęd przygrywał nam młody muzyk Patryk.

Czytaj więcej: Więcej ośrodków, mniej pieniędzy, Akademia rusza już w styczniuProgram pod nazwą „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez utworzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy” finansowany w 80% przez Małopolski Urząd Wojewódzki i 20% przez Gminę Zakliczyn w roku 2016 rusza już w styczniu, a nie jak do tej pory od lutego. Kolejna nowość, to fakt, że pula środków jest niższa niż w ubiegłym, 2015 roku o ponad 20 tysięcy zł, natomiast ośrodków wsparcia – klubów samopomocy ma być dziesięć, czyli o dwa więcej niż w poprzednim roku. Program na terenie gminy Zakliczyn będą realizować cztery stowarzyszenia, które wspólnie złożyły ofertę pod nazwą „Akademia dla Aktywnych” do Urzędu Miejskiego na realizację programu. W ramach Akademii dla Aktywnych w 2016 roku 5 ośrodków wsparcia – klubów samopomocy będzie prowadzić działające przy Zakliczyńskim Centrum Kultury stowarzyszenie „Klucz”, 3 ośrodki wsparcia prowadzić będzie stowarzyszenie „Bez barier”, po jednym ośrodku; Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej we Wróblowicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Stróżach.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych