teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

Logo przekaż 1 % na stowarzyszenieLogo stowarzyszenia kluczDysponuj samodzielnie swoim 1% swojego podatku – masz do tego prawo i nic to Cię nie kosztuje. Wystarczy, że w swoim formularzu PIT wypełnisz odpowiednią rubrykę. Twoja decyzja o spowoduje, że fiskus przekaże 1% Twojego podatku wskazanej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego. Postanowieniem z dnia 29 października 2012 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, status organizacji pożytku publicznego uzyskało Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz.”

Nasz numer KRS to: 00000 42094

 

Stowarzyszenie "Klucz" jest jedynym w gminie Zakliczyn i jednym z nielicznych w regionie stowarzyszeń działających w obszarze  kultury, promocji kultury, wspierania nietuzinkowych osób dążących do osiągania osobistego sukcesu i swoją postawą promujących Gminę Zakliczyn, a także stowarzyszeniem pobudzającym aktywność społeczną i działającym na rzecz dziedzictwa kulturowego przy współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury.

Dzięki Waszym odpisom 1% podatku otrzymaliśmy dodatkowe środki w roku 2013 i 2014  – dziękujemy! Środki te wykorzystujemy na wskazane cele.

Jesteśmy pracowici i widoczni oraz skuteczni w pozyskiwaniu środków na działalność statutową;

  • zorganizowaliśmy I, II i III  Historyczną Majówkę w Melsztynie, w Zakliczynie i w Lusławicach - w tym roku szykujemy kolejną, tym razem na trasie Gwoździec - Charzewice - Melsztyn,
  • współorganizowaliśmy i dzięki pozyskanym środkom z grantów finansowaliśmy m.in. takie imprezy jak Brawo Zakliczyn i Święto fasoli w Zakliczynie oraz projekty o charakterze patriotycznym,
  • ustanowiliśmy nagrodę honorową „Jordan” i wręczyliśmy ją już 12 laureatom,
  • Wnioskowaliśmy skutecznie do Rady Miejskiej o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Zakliczyn prof. Stanisławowi Janowi Konturkowi, kolejny nasz wniosek o Honorowe Obywatelstwo dla wybitnego uczonego pochodzącego z Gminy Zakliczyn prof. Jana Boczka czeka na pozytywne rozpatrzenie przez radnych, 
  • nawiązaliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Zakliczyn i Województwa Małopolskiego, dzięki czemu realizujemy wspólne projekty ważne dla społeczności lokalnych takie jak, m.in.: Miejscowości Tematyczne Małopolski,   
  • przystąpiliśmy do realizacji programu Ośrodków Wsparcia, w ramach Akademii dla Aktywnych prowadziliśmy w 2013 roku ośrodki w Zakliczynie i w Gwoźdźcu, w roku 2014 cztery ośrodki w Gwoźdźcu, Rudzie Kameralnej, Woli Stróskiej i w Zakliczynie, a od 5 lutego prowadzić będziemy 4 Kluby Samopomocy  w Charzewicach, Gwoźdźcu, Woli Stróskiej i w Zakliczynie, 
  • aplikujemy z powodzeniem o środki krajowe i unijne na stroje ludowe, imprezy i projekty o treści patriotycznej. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia "Klucz" i donatorów w 70 rocznicę Bitwy pod Monte Casino spoczywający na cmentarzu w Filipowicach uczestnik tej Bitwy Kazimierz Pachota ma nowy nagrobek i płytę nagrobną na którą "czekał" wiele lat.     

Możesz wskazać cel szczegółowy na który chcesz przekazać 1% podatku, np. w taki sposób jeśli chcesz przekazać 1% na cele statutowe Stowarzyszenia „Klucz” bez wymieniania celów szczegółowych:

możesz, ale nie musisz w rubryce 127 umieścić swoje dane kontaktowe, a w rubryce 128 możesz wpisać cel szczegółowy, np. wskazując że chcesz aby środkami wspomóc: Orkiestrę Dętą, Grupy Regionalne Gwoździec i Charzewice, Klub Seniora Pogodni lub Odział „Kameralni” - wtedy wystarczy że wpiszesz: Orkiestra lub Gwoździec, Pogodni , Kameralni albo Charzewice   - to wystarczy.

Wzór jak wypełnić pitMożesz wpisać inny cel, np. wydanie książki, albumu, organizacja wypoczynku dla dzieci lub inny cel statutowy naszego Stowarzyszenia. Decyzja należy do Ciebie!

Z 1% odpisu chcemy w tym roku wesprzeć m.in. karierę uzdolnionego żużlowca z Wesołowa - Dawida Maturę - jeśli chcesz wesprzeć ten cel, wystarczy napisać w rubryce 128 Dawid Matura.

Dziękuję, Kazimierz Dudzik – prezes Stowarzyszenia „Klucz

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.