Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

skomsalwa30 marca 2016 roku w zakliczyńskim ratuszu spotkała się grupa założycielska Społecznego Komitetu Budowy Pomnika kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego w Rudzie Kameralnej. Inicjatywa budowy pomnika wyszła w ubiegłym roku od mieszkańców Rudy Kameralnej którym liderują Andrzej Różowski i Maciej Turczak. Panowie poczynili już pewne starania, m.in. otrzymali zapewnienie od przedsiębiorców; Józefa Świderskiego, który przekaże wielki głaz będący głównym elementem przestrzennym pomnika oraz beton potrzebny na podbudowę pomnika od Wojciecha Łazarskiego. 10 marca po uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie spotkali się inicjatorzy projektu z córką kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego, Marią Dubaniowską Guzdek, burmistrzem Dawidem Chrobakiem, dyrektorem Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie Józefem Gwiżdżem i dyrektorem ZCK a zarazem prezesem stowarzyszenia „Klucz” Kazimierzem Dudzikiem. W spotkaniu wzięli udział ponadto; radny Rady Miejskiej w Zakliczynie Józef Wojtas, wicedyrektor ZSPiG Krystyna Sienkiewicz – Witek, Jadwiga i Krzysztof Perkman, Marta i Marek Wojas oraz Zdzisław Górnikiewicz. Podczas spotkania omówiono podstawowe założenia projektu budowy pomnika oraz zaakceptowano jego lokalizację. Uczestnicy spotkania zgodzili się, co do zasady, że pomnik zostanie wykonany środkami i siłami społecznymi. W tym celu należy powołać Społeczny Komitet Budowy Pomnika kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego.

Uczestnicy poprosili, aby Honorowe Przewodniczenie Komitetowi przyjęła Maria Dubaniowska – Guzdek. Na spotkanie formalizujące skład Komitetu umówiono się po Świętach Wielkanocnych. Na wspomnianym spotkaniu w ratuszu skład Społecznego Komitetu Budowy Pomnika kpt. Jana „Salwy” Dubaniowskiego w Rudzie Kameralnej został sformalizowany. Na czele Komitetu stanął burmistrz Dawid Chrobak a jego zastępcą została wicedyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie Krystyna Sienkiewicz – Witek. Członkami Komitetu zostali: Marta i Marek Wojas – krewni żołnierza wyklętego Emila Przeciszewskiego ps. „Wyścig”, „Zryw” z oddziału Narodowych Sił Zbrojnych Jana Dubaniowskiego, Józef Gwiżdż, Józef Wojtas, Jadwiga i Krzysztof Perkmanowie, Andrzej Różowski, Maciej Turczak, Aneta Winiarska, Anna Moj, Irena Kusion, Kamil Olesiński, Grzegorz Gaweł, Jacek Hudyma – etatowy członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego, Kajetan Rajski oraz Kazimierz Dudzik. Komitet jest oczywiście otwarty na osoby i instytucje, które zechcą włączyć się w dzieło budowy pomnika. Podzielono zadania pomiędzy pomnikwizualczłonków Komitetu; ustalono lokalizację pomnika, który stanie u stóp wzgórza na którym jest świetlica, tuż obok parkingu przy kaplicy w Rudzie Kameralnej (na zdjęciu wstępna wizualizacja), a przewodniczący Komitetu Dawid Chrobak wziął na siebie formalności związane z pozwoleniem na budowę obiektu. Wiceszefowa Komitetu Krystyna Sienkiewicz – Witek skontaktuje się z Marią Dubaniowską - Guzdek w sprawie ustalenia wielkości oraz treści tablicy głównej, która zostanie zainstalowana na głazie. Kosztorys budowy pomnika przygotuje Józef Wotas, natomiast szef Stowarzyszenia „Klucz” udostępnia konto stowarzyszenia na zbiórkę pieniędzy.

Pieniądze można wpłacać na konto Stowarzyszenia „Klucz”: 32 8589 0006 0140 0000 0387 0001 z dopiskiem „Salwa.”

Jeśli ktoś zachce pomóc w innym sposób, na przykład materialny, to może przekazać mosiądz do Andrzeja Różowskiego lub Macieja Turczaka, którzy w Komitecie zostali mianowani jako szefowie budowy pomnika. Ustalono też termin odsłonięcia Pomnika – to jest dzień 18 września 2016 roku.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych