tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

lskluczDobiega końca czteroletnia kadencja 2012 – 2016 Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz.” Podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w dniu 24 lutego 2016 roku, w którym obok członków Zarządu wzięli również udział szefowie oddziałów „Klucza” oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Urszula Żabińska, dokonane zostało wstępne podsumowanie mijającej kadencji przez prezesa Kazimierza Dudzika. Prezes zaproponował harmonogram przygotowania do Walnego Zebrania Członków i Delegatów, które odbędzie się w maju 2016 roku – wtedy to zostaną wybrane nowe władze stowarzyszenia na kolejną kadencję 2016 – 2020. Podczas posiedzenia Zarząd „Klucza” przyjął dwie uchwały; pierwsza dotyczącą akceptacji wypłaty Dawidowi Maturze środków zgromadzonych z 1% odpisu podatku w roku 2015 na wsparcie jego kariery żużlowej – kwota 2 298 zł 70 gr została wypłacona na podstawie porozumienia w styczniu 2016 roku. W sumie na działalność statutową stowarzyszenia „Klucz” oraz na wskazane cele darczyńcy wpłacili 5 436 zł w ramach odpisu 1% w roku 2015, z czego zdecydowaną większość państwo Hanna i Zdzisław Jaroszowie, za co serdecznie Zarząd dziękuję. Druga uchwała dotyczyła przeznaczenia kwoty 2 820 zł zgromadzonej na koncie stowarzyszenia „Klucz” przez Klub Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice” na dofinansowanie zakupu zestawu wzmacniacza i kolumny dla Orkiestry - zestaw kosztował w sumie 5 220 zł, a reszta kwoty pochodzi z budżetu Zakliczyńskiego Centrum Kultury.

Przygotowanie do Walnego Zebrania Członków i Delegatów Stowarzyszenia „Klucz”

W miesiącu marcu i kwietniu będą odbywać się zebrania sprawozdawczo – wyborcze w oddziałach terenowych stowarzyszenia „Klucz” – z wyjątkiem oddziału „WOK nad potokiem” z Woli Stróskiej utworzonego w listopadzie 2015 roku – tu odbędzie się zebranie sprawozdawcze, które wyłoni delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenie „Klucz.” W pozostałych oddziałach, tj. Grupa regionalna Charzewice, Grupa regionalna Gwoździec, Klub „Kameralni” w Rudzie Kameralnej, Klub Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice” oraz Klub Seniora „Pogodni” podczas zebrań należy wybrać Zarządy oddziałów na nowa kadencję i delegatów. Wszystkie oddziały wybierają delegatów w proporcji jeden delegat na pięciu członków oddziału. Przykładowo, jeśli oddział liczy 17 członków, to wybieramy 3 delegatów, ale jeśli 18 członków to już 4 delegatów. Prezesi oddziału zobowiązani są do przygotowania sprawozdania na Walne Zebranie Członków i Delegatów z okresu całej swojej kadencji.

 

Kto chce, ten może – o pomocy dla młodzieży polskiej z Obertyna

mlodziezobertynPrezes zaapelował o wsparcie dla grupy młodzieży polskiej z Obertyna skupionej przy parafii pw. św. Piotra i Pawła. Młodzież na profilu facebook’owym zamieściła filmik o swoim wielkim marzeniu: https://www.facebook.com/Rzymsko-katolicka-m%C5%82odzie%C5%BC-z-Obertyna-200920403572594/timeline  Kto chce, ten może pomóc, tak jak kiedyś pomagano nam tutaj w Polsce. To jest też nasza, polska młodzież, która chciałaby przyjechać na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, ale większości z nich nie stać na pakiet pielgrzyma, który kosztuje 200 euro (około 6 tys. hrywien). Pomoc kierować możemy na rachunek księdza Artura Zauchy proboszcza parafii w Obertynie.

PKO BP SA 2/O TARNÓW
46 1020 4955 0000 7602 0103 6193
Artur Zaucha, ul. Bitwy o Wał Pomorski 7/139 33-100 Tarnów
W tytule przelewu proszę dopisać „Światowe dni młodzieży.”

 

 

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych