Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

logooopDysponuj samodzielnie swoim 1% swojego podatku – masz do tego prawo i nic to Cię nie kosztuje. Wystarczy, że w swoim formularzu PIT wypełnisz odpowiednią rubrykę. Twoja decyzja o spowoduje, że fiskus przekaże 1% Twojego podatku wskazanej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego. Postanowieniem z dnia 29 października 2012 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, status organizacji pożytku publicznego uzyskało Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz.”

Nasz numer KRS to: 00000 42094

 

kluczupStowarzyszenie "Klucz" jest jedynym w gminie Zakliczyn i jednym z nielicznych w regionie stowarzyszeń działających w obszarze kultury, promocji kultury, wspierania nietuzinkowych osób dążących do osiągania osobistego sukcesu i swoją postawą promujących Gminę Zakliczyn. „Klucz” jest także stowarzyszeniem pobudzającym aktywność społeczną i działającym na rzecz dziedzictwa kulturowego przy współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury.

Dzięki Waszym odpisom 1% podatku otrzymaliśmy dodatkowe środki w latach 2013, 2014, 2015 – dziękujemy! Środki te wykorzystujemy na wskazane cele. Liczymy na Waszą hojność w 2016 roku.

Jesteśmy pracowici i widoczni oraz skuteczni w pozyskiwaniu środków na działalność statutową;

- zorganizowaliśmy już cztery edycje Historycznych Majówek w Melsztynie, w Zakliczylogoklucznie, w Lusławicach, w Gwoźdźcu - w tym roku szykujemy kolejną, tym razem na trasie Domosławice – Faliszewice – Charzewice - Melsztyn,
- współorganizowaliśmy i dzięki pozyskanym środkom z grantów finansowaliśmy cztery kolejne edycje Święta fasoli w Zakliczynie oraz projekty o charakterze patriotycznym,
- ustanowiliśmy nagrodę honorową „Jordan” i wręczyliśmy ją już 16 laureatom,
- wnioskowaliśmy skutecznie do Rady Miejskiej o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Zakliczyn prof. Stanisławowi Janowi Konturkowi,
- nawiązaliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Zakliczyn i Województwa Małopolskiego, dzięki czemu realizujemy wspólne projekty ważne dla społeczności lokalnych takie jak, m.in.: Miejscowości Tematyczne Małopolski,
- przystąpiliśmy do realizacji programu Ośrodków Wsparcia, w ramach Akademii dla Aktywnych prowadziliśmy w 2013 roku ośrodki w Zakliczynie i w Gwoźdźcu, w roku 2014 cztery ośrodki w Gwoźdźcu, Rudzie Kameralnej, Woli Stróskiej i w Zakliczynie, w 2015 roku 4 Kluby Samopomocy w Charzewicach, Gwoźdźcu, Woli Stróskiej i w Zakliczynie, a w roku 2016 od stycznia prowadzimy 5 Klubów Samopomocy w Charzewicach, Gwoźdźcu, Woli Stróskiej, Rudzie Kameralnej i w Zakliczynie,
- aplikujemy z powodzeniem o środki krajowe i unijne na stroje ludowe, imprezy i projekty o treści patriotycznej, warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej,
- wsparliśmy w roku 2015 łączną kwotą 4860 zł dzieci z rodzin wielodzietnych ze środków pochodzących z przeprowadzonej akcji podczas Dni Zakliczyna.

Możesz wskazać cel szczegółowy na który chcesz przekazać 1% podatku, np. w taki sposób jeśli chcesz przekazać 1% na cele statutowe Stowarzyszenia „Klucz” bez wymieniania celów szczegółowych:

możesz, ale nie musisz w rubryce 127 umieścić swoje dane kontaktowe, a w rubryce 128 możesz wpisać cel szczegółowy, np. wskazując że chcesz aby środkami wspomóc: Strażacką Orkiestrę Dętą „Filipowice”, Grupę Regionalną Gwoździec, GRupę Regionalną Charzewice, Klub Seniora Pogodni, Wolską Organizację Kobiet „Nad potokiem” lub Odział „Kameralni” - wtedy wystarczy że wpiszesz: Orkiestra lub Gwoździec, Pogodni, WOK, Kameralni albo Charzewice - to wystarczy.

Możesz wpisać inny cel statutowy naszego Stowarzyszenia. Decyzja należy do Ciebie!

Z 1% odpisu chcemy w tym roku także wesprzeć polską młodzież z Obertyna – to 16 osobowa grupa, która chce wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Tą pomoc chcielibyśmy przekazać podczas naszej wizyty w Obertynie w związku z 485 rocznicą Bitwy pod Obertynem, gdzie polskim wojskiem dowodził Jan hetman Tarnowski.

Dziękuję, Kazimierz Dudzik – prezes Stowarzyszenia „Klucz.”

 

1% dla PKS "Paleśnica"

pkspalesnicaZ prośbą o ogłoszenie na naszym portalu zgłosił się Parafialny Klub Sportowy "Jedność" Paleśnica - KRS 0000038748.

Klub od 1995 roku prowadzi działalność sportową (głównie piłka nożna) w południowej części gminy Zakliczyn (Paleśnica, Olszowa, Borowa, Dzierżaniny, Jamna, Ruda Kameralna).

Działalność ta opiera się głownie na pracy społecznej członków, dotacji z Urzędu Miejskiego w Zakliczynie oraz wpłat darczyńców.

Dzięki wpłatom na rzecz OPP mamy możliwość prowadzenia swojej dzielności statutowej. Jeśli możesz - wesprzyj KLUB swoim odpisem podatkowym.

 

Dziękuję, Adam Mastalerz - prezes PKS "Jedność" Paleśnica

 

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych