tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

herbgminyDo końca 2015 roku postało niewiele czasu, który samorząd i organizacje pozarządowe wykorzystują na zamknięcie lub uporządkowanie spraw. Pojawiają się też pierwsze podsumowania, tak jak na przykład na zebraniu mieszkańców Zakliczyna, które przewodniczący Kazimierz Ryba postanowił zwołać na 11 grudnia 2015 roku o godzinie 18:00 w ratuszu. Podczas tego zebrania zaprezentowane będzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2015. W sprawach bieżących omawiania będzie m.in. przyszłości nieruchomości po spółdzielni „Murbet” w Zakliczynie.

„Klucz” o Jordanach i nie tylko

 

logokluczZarząd Stowarzyszenia „Klucz” w dniu 8 grudnia 2015 roku podczas ostatniego w bieżącym roku posiedzenia zajmie się m.in. dorocznymi nominacjami do Nagrody Honorowej „Jordan” przyznawanej przez Stowarzyszenie osobom i instytucjom szczególnie wyróżniającym się w obszarach związanych z kulturą i promocją Gminy Zakliczyn. W związku z tym w posiedzeniu Zarządu weźmie udział przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Ryszard Okoński wchodzący „ z urzędu” w skład Kapituły Nagrody Honorowej „Jordan.” Zarząd zajmie się działalnością oddziałów Stowarzyszenia, a konkretnie podejmie decyzję o przyjęciu w szeregi „Klucza” oddziału pod nazwą „Wolska Organizacja Kobiet Nad Potokiem.” Kolejnym punktem obrad będzie zakres przyszłorocznego programu pod nazwą „wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” finansowanego z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i budżetu Gminy Zakliczyn realizowanego przez stowarzyszenie „Klucz.”

LGD przyjmie Strategię

banerlgdZarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec - Biała na dzień 15 grudnia 2015 roku zwołał Walne Zebranie Członków (WZC), na godzinę 17:00 do zakliczyńskiego ratusza. W porządku obrad dominują kwestie związane z przyjęciem Strategii Rozwoju Lokalnego LGD Dunajec - Biała na perspektywę finansową PROW 2014 – 2020. Inną sprawą będzie odwołanie członkini Komisji Rewizyjnej LGD i powołanie w nowego członka Komisji Rewizyjnej – dotyczy to reprezentacji z gminy Pleśna. Zarząd LGD Dunajec – Biała w celu profesjonalnego przygotowania się do WZC zbiera się na posiedzenie w dniu 9 grudnia 2015 roku w siedzibie LGD o godz. 16:30, w Domu Strażaka w Zakliczynie na ul. Browarki 7.

Uroczysta sesja Rady

Z pewnością Rada Miejska w Zakliczynie zbierze się na sesji roboczej jeszcze w grudniu – kiedy ? Tego jeszcze nie wiemy. Trwają obecnie prace związane z przygotowaniem budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016. Do połowy grudnia kierownicy jednostek organizacyjnych samorządu gminnego mają oddać do Skarbnik Gminy budżety swoich jednostek, które przygotowują na podstawie projektu budżetu Gminy. W dniu 27 listopada radni Rady Miejskiej otrzymali projekt budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016 i z pewnością ten obszerny dokument analizują. Jak projekt budżetu wygląda, tego nie wiem, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że powodów do radości nie mają zarówno twórcy jak i ci którzy maja pracować na przyszłorocznym budżecie. Wiadomo z pewnością, że przewodnicząca Anna Moj chce zwołać uroczystą sesję Rady Miejskiej w Zakliczynie na dzień 30 grudnia 2015 roku.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych