teatr

 

procentStowarzyszenie "Klucz" jest jedynym w gminie Zakliczyn i jednym z nielicznych w regionie stowarzyszeń działających w obszarze kultury, promocji kultury, wspierania nietuzinkowych osób dążących do osiągania osobistego sukcesu i swoją postawą promujących Gminę Zakliczyn, a także stowarzyszeniem pobudzającym aktywność społeczną i działającym na rzecz dziedzictwa kulturowego w kraju i zagranicą, przy współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury.

 

Nasz numer KRS to: 00000 42094

Dzięki Waszym odpisom 1% podatku otrzymywaliśmy dodatkowe środki w latach od 2013 do 2020 roku – dziękujemy! Środki te wykorzystujemy na wskazane cele.

W ramach Stowarzyszenia "Klucz' działa sześć oddziałów:

Zakliczyński Klub Małopolskich Heligonistów i Harmonistów,

Klub Seniora "Pogodni",

Wolska Organizacka Kobiet "Nad potokiem",

Klub Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej "Filipowice",

Grupa Regionalna Charzewice,

Grupa Regionalna Gwoździec.

Realizujemy wiele projektów kulturalnych, w tym ministrialnych takich jak: Zakliczyński Uniwersytet Ludowy, Gdy nasi dziadkowie byli dziećmi, Zakliczyńska e-powieść, doposażamy zespoły artystyczne zakupami strojów i instrumentów, wspieramy w działalności bieżącej artystów i w zakresie edukacji kulturalnej poprzez takie projekt jak "Mistrz i uczeń".

 

Możesz wskazać cel szczegółowy na który chcesz przekazać 1% podatku, np. w taki sposób jeśli chcesz przekazać 1% na cele statutowe Stowarzyszenia „Klucz” bez wymieniania celów szczegółowych: możesz, ale nie musisz w rubryce 127 umieścić swoje dane kontaktowe, a w rubryce 128 możesz wpisać cel szczegółowy, np. wskazując że chcesz aby środkami wspomóc: Klub Heligonistów, Orkiestrę Dętą, Grupy Regionalne Gwoździec lub Charzewice, Klub Seniora, WOK nad Potokiem - wtedy wystarczy że wpiszesz: Heligoniści, Orkiestra, Charzewice lub Gwoździec, Senior, WOK, - to wystarczy - możesz wpisać inny cel, np. wydanie książki, albumu, organizacja wypoczynku dla dzieci, pomoc dla Polonii lub inny cel statutowy naszego Stowarzyszenia.

Decyzja należy do Ciebie!

Dziękuję, Kazimierz Dudzik – prezes Stowarzyszenia „Klucz”

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.