Baner festiwalu

 

logoklucz25 kwietnia (w czwartek) o godzinie 17 – tej w sali S. Jordana w ratuszu rozpocznie się Walne Zebranie Członków i Delegatów Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn "Klucz". Członkowie i delegacji Stowarzyszenia – bo to jedyne parasolowe stowarzyszenie Gminy Zakliczyn posiadające oddziały – podsumują szósty już rok działalności Stowarzyszenia przy Zakliczyńskim Centrum Kultury i szósty rok odkąd "Klucz" na status organizacji pożytku publicznego. Czy miniony rok był dobrym rokiem dla Stowarzyszenia ? Czy Zarząd zasłużył na absolutorium ? Jakie są plany na rok 2019 i czy to są plany ambitne ? Za dziesięć dni o tym się przekonamy i poznamy odpowiedzi na postawione wyżej pytania. Co mówią liczby o minionym roku ? Liczy mówią, że w "Kluczu" jest ponad 120 członków zrzeszonych w sześciu oddziałach oraz niezrzeszonych w oddziałach. W porównaniu do roku 2017 uzyskaliśmy o blisko 10 tys. zł wyższe przychody osiągając kwotę 167 012 zł 10 groszy, z czego zdecydowaną większość z programów grantowych - 129 367 zł 88 groszy. Zrealizowaliśmy w ubiegłym roku 8 programów grantowych. Po raz pierwszy zanotowaliśmy przychody z działalności odpłatnej – to kwota prawie 7 tys. zł. Wydaliśmy o 3 tys. zł mniej niż w roku 2017 i uzyskaliśmy nadwyżkę finansową w wysokości 15 612 zł 88 groszy co pozwala nam po raz kolejny zwiększyć fundusz statutowy, a jest on dziesięciokrotnie wyższy od tego z 2012 roku i wynosi obecnie nieco ponad 40 tys. zł. Co się będzie działo w 2019 roku ?

 

kluczraWszystko wskazuje na to, że będzie to rok znakomity, bo spoglądając na już pozyskane środki w ramach programów grantowych (zarówno ministerialnych jak i samorządowych), to ich suma zdecydowanie przekracza rekordową przecież kwotę z 2018 roku. Obok sukcesów trzeba też mieć w pamięci smutne wydarzenia, które kalendarzowo wpisują się już w obecny rok. Najpierw w lutym 2018 roku pożegnaliśmy inż. Matyldę Nowak – założycielkę Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn i wieloletnią członkinię władz Stowarzyszenia, a w ostatnich latach honorową członkinię "Klucza." 1 stycznia 2019 roku odszedł od nas inny z ważnych założycieli Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn, pierwszy prezes naszego Stowarzyszenia, a w ostatnich latach honorowy członek "Klucza" mgr inż. Stanisław Żabiński. Przez blisko 22 lata działalności Stowarzyszenia w naszych strukturach działało nieco ponad 200 osób. Byli tacy, którzy angażowali się na jakiś czas i odchodzili. Śp. Matylda Nowak i Stanisław Żabiński byli od samego początku tworząc Stowarzyszenie, aż po kres swoich dni. Dzisiejsze Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn z pewnością różni się od tego sprzed 20, a nawet ośmiu lat i to nie tylko dlatego, że ma w nazwie wyraz "Klucz". Nie mam jednak najmniejszej wątpliwości, że w każdym z okresów działania Stowarzyszenie odgrywa bardzo ważną rolę w lokalnym życiu społecznym. Żywię taką nadzieję, że będzie tak również w przyszłości. Warto przy tym pamiętać, że już za rok upływa obecna kadencja władz "Klucza" i za rok mniej więcej o tej porze będziemy wybierać nowe władze Stowarzyszenia. Tymczasem zapraszam Członków i delegatów "Klucza", którzy zostali delegowani na tegoroczne Walne Zebranie "Klucza" w dniu 25 kwietnia o godzinie 17 - tej, a oto proponowany przez Zarząd porządek obrad Walnego Zebrania:

 

Proponowany przez Zarząd porządek obrad:

 

1. Powitanie obecnych i przedstawienie proponowanego porządku obrad.
2. Wybór Komisji Mandatowej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad WZC.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.
7. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.
8. Sprawozdanie z działalności oddziałów Stowarzyszenia.
9. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.
10. Sprawozdanie finansowe z przedstawieniem bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 r. oraz zgłoszenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za pracę w 2018 roku.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 roku,
- zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za rok 2018,
- przyjęcia sprawozdań klubów i oddziałów z działalności w 2018 roku,
- przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2018 rok,
- zmian w statucie Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn.
14. Dyskusja, wystąpienia gości
15. Omówienie propozycji kierunków działania i przyjęcia zadań na 2019 rok.
16. Przyjęcie uchwały w sprawie programu działania Stowarzyszenia na 2019 rok.
17. Zakończenie obrad.

 

Przed Walnym Zebraniem odbędzie się o godz. 16:00 posiedzenie Zarządu.

 

Prezes Stowarzyszenia "Klucz" – Kazimierz Dudzik

 

 

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.