Baner festiwalu

 

klucz16 maja 2018 roku w Sali im. S. Jordana w ratuszu odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków i Delegatów Stowarzyszenia „Klucz” działającego przy Zakliczyńskim Centrum Kultury. Na 35 uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu listę podpisało i obecnych było 29 członków i delegatów, co spowodowało po raz kolejny od 2012 roku, że Walne Zebranie można było rozpocząć w pierwszym terminie. Przypomnę tylko, że w stowarzyszenie „Klucz” od 2012 roku ma formułę stowarzyszenia parasolowego, to znaczy, że większość członków stowarzyszenia należy do oddziałów terenowych tych jest sześć: Grupa Regionalna Charzewice, Grupa Regionalna Gwoździec, Regionalny Klub Przyjaciół „Faściszowa”, Klub Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice”, Klub Seniora „Pogodni” oraz Wolską Organizacja Kobiet „Nad Potokiem” z Woli Stróskiej.

 

Ponadto 15 członków zrzeszonych w oddziałach – to są głównie ci członkowie, którzy należą do Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” przed zmianą formuły stowarzyszenia, czyli przed 2012 rokiem. Po Walnym Zebraniu w marcu 2012 roku SPIRG przyjął nowy statut i związał się blisko z ZCK oraz przyjął nazwę skróconą – stowarzyszenie „Klucz”. Zaczęły też od tego czasu powstawać oddziały terenowe „Klucza”. Pod koniec 2012 roku „Klucz” zyskał status organizacji pożytku publicznego. Od 2013 roku do końca 2017 roku stowarzyszenie na działalność statutową, związaną z obszarem kultury i promocji gminy Zakliczyn, pozyskało 600 tys. zł. z różnych źródeł. Podczas Walnego Zebrania w dniu 16 maja prezeski oddziałów, Małgorzata Soska (Filipowice), Agnieszka Truchan (Faściszowa), Teresa Świerczek (Charzewice), Agata Nadolnik (Gwoździec), Paulina Siemińska (Wola Stróska – w zastępstwie chorej prezes Doroty Kijowskiej) oraz Janina Bolechała (Klub Seniora) w swoim sprawozdaniach zaprezentowały dokonania 2017 roku. Z kolei ja jako prezes stowarzyszenia „Klucz” miałem przyjemność zaprezentowania sprawozdania z działalności Zarządu, które zostało uzupełnione sprawozdaniem i bilansem finansowym „Klucza” zaprezentowanym przez księgową Edytę Ramian. W roku 2017 "Klucz" na działalność statutową pozyskał prawie 160 tys. zł głównie z programów grantowych, w czym jest główna zasługa Marii Chruściel.  Skutecznej działalności i ciekawych przedsięwzięć na niwie kulturalnej i promocyjnej gratulował zebranym burmistrz Miasta i Gminy Dawid Chrobak. Z kolei jeden z założycieli Stowarzyszenia, jego honorowy członek i radny Rady Powiatu Tarnowskiego Kazimierz Korman przypomniał, że Stowarzyszenie w swojej ponad 20 letniej historii przeżywało trudne chwile i było bliskie rozpadu. Teraz – mówił Kazimierz Korman przeżywa swoje najlepsze czasy.

klucz klucz klucz
klucz klucz klucz
klucz klucz klucz
klucz klucz klucz
klucz klucz klucz
klucz klucz klucz

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.