tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

gala28 grudnia 2017 roku w trakcie świątecznego, samorządowego spotkania w Sali im. S.W. Jordana odbyła się kolejna edycja Gali Jordanów – honorowej nagrody Stowarzyszenia „Klucz” przyznawanej od 2012 roku przez Zarząd Stowarzyszenia, na tą okoliczność stający się zgodnie z regulaminem kapitułą nagrody. Kapituła może w jednej edycji przyznać maksimum cztery „Jordany” – dotąd tak też się działo. Galę Jordanów poprowadził prezes Stowarzyszenia „Klucz” Kazimierz Dudzik, nagrody wręczał honorowy obywatel Gminy Zakliczyn i honorowy członek Stowarzyszenia „Klucz” Kazimierz Korman w asyście specjalistki ds. projektów Stowarzyszenia „Klucz” Marii Chruściel. W 2017 roku nagrody oznaczone numerami 21, 22, 23 i 24 powędrowały do następujących laureatów:

 

 

Pani Ewa Jóźwiak

jozwiakAbsolwentka Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Do Zakliczyna trafiła z Katowic. Jej ulubiony cytat to myśl Oskara Wilde: „Wszystko jest trudne, nim stanie się proste.” Jest od 9 lat twarzą Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez barier”. Dyrektor programowy SPON „Bez barier”, kierownik ośrodków wsparcia dla Seniorów w gm. Zakliczyn, manager działu fundraisingu, wolontariatu, PR, komunikacji oraz konsultantka Punktu Integracji Społecznej. Koordynator projektów społecznych SPON BEZ BARIER. Odpowiada między innymi za realizację programów stypendialnych, programu pomocy żywnościowej, programu „Dbaj o zdrowie Bez Barier” „Akademia dla Aktywnych” i innych. Współpracuje m.in. z Fundacją Przedsiębiorczości, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko- Amerykańską Fundacją Wolności oraz agendami rządowymi. To osoba, która od lat kojarzy się w Zakliczynie z dobroczynnością i wolontariatem.  "Nie ten miły, kto piękny, lecz ten piękny, kto miły" mówił z kolei Lew Tołstoj. Kapituła Nagrody Jordan postanowiła docenić konsekwentną działalność laureatki w obszarze związanym z dobroczynnością i wolontariatem, z inicjowaniem i realizacją rozlicznych projektów pomocowych na rzecz chorych czy poszkodowanych w zdarzeniach losowych.

 

Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie

gwizdzW listopadzie 1817 roku, hrabina Justyna Lanckorońska wspólnie z Gminą Zakliczyńską utworzyła, w budynku obecnie znajdującym się przy ul. Mickiewicza 35, szkołę trywialną (trójklasową), do której uczęszczały dzieci z Zakliczyna, Wesołowa, Kończysk i Lusławic. Od tego czasu następne pokolenia uczniów i nauczycieli, jako sukcesorzy tradycji, dopisują kolejne karty historii i budują wizerunek szkoły, na który składają się: mądrość, pracowitość, otwartość na świat i potrzeby innych. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie Szkoły wnoszą poprzez swoje projekty edukacyjne, kulturalne i społeczne ważną część wkładu do dziedzictwa gminy Zakliczyn. Poprzez inicjatywy z zakresu wychowania patriotycznego poszerzają horyzonty poznania i myślenia z szacunkiem o dokonaniach społeczności i postaci historycznych związanych z Zakliczynem, mających wpływ na wydarzenia historyczne na terenie Małej ojczyzny, znaczące w dziejach Polski. Szkoła wychowała pokolenia szanowanych obywateli miasta i znanych w kraju i zagranicą postaci przyczyniając się w ten sposób do sławienia dobrego imienia Miasta Zakliczyn i gminy zakliczyńskiej. Znamienitymi absolwentami Szkoły są m.in. bł. o. Krystyn Gondek – zmarły męczeńską śmiercią w obozie koncentracyjnym w Dachau, prof. Jan Boczek – światowej sławy akarolog, Doktor Honoris Causa SGGW w Warszawie, prof. Stanisław Konturek – wybitny fizjolog, gastroenterolog, emerytowany profesor Katedry Fizjologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, były prorektor UJ, płk Stefan Mazur – żołnierz Armii Krajowej ps. „Borowy”, Marek Gołąb – brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. "Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski" - to sentencja zaczerpnięta z Benjamina Franklina.
W imieniu społeczności szkolnej nagrodę odebrał dyrektor Józef Gwiżdż.

 

Pan Adam Pyrek

"Artyści są jak dzieci urodzone w niedzielę; tylko oni widzą duchy. Kiedy jednak powiedzą, co zobaczyli, spostrzega je każdy."
Johann Wolfgang von Goethe.
pyrekTrudno wyobrazić sobie ludzka egzystencję bez artystów, bez artystów nie byłoby kultury, a bez niej cywilizacji. Również edukacja jest istotnym elementem kultury. Udział w kulturze jest w zdecydowanej mierze efektem uczestnictwa w procesie edukacji. Kolejny tegoroczny laureat nagrody Jordan jest najlepszym przykładem na tezę, które wygłosiłem przed chwilą. To postać niemal emblematyczna dla współczesnej kultury Ziemi Zakliczyńskiej. Założyciel i opiekun Zespołu „Ballada”, który działał przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie od 2003 roku i odnosił sukcesy artystyczne na festiwalach i przeglądach w Tarnowie i Krakowie, m.in. zdobywca Głównej nagrody na II Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Krakowie w 2004 roku. Wówczas w Balladzie śpiewał Tomasz Kumięga – dziś wschodząca gwiazda opery europejskiej rodem z Faściszowej. Od kilku lat prowadzi Międzypokoleniowy Chór Nauczycieli, Rodziców, Absolwentów i Uczniów przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie – też z wielkimi sukcesami. Ostatnio I miejsce w Ogólnopolskim Finale Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej w Krakowie. Twórca programów muzycznych o treści patriotycznej z cyklu „Drogi do niepodległości” oraz widowiska: „Drogami żołnierzy wyklętych”, które zostało wystawione w zakliczyńskim ratuszu w roku 2009, także widowisko w kwietniu 2010 roku z okazji 90-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej i deportacji na wschód prezentowane w zakliczyńskim ratuszu dla lokalnej społeczności. Można by tak wymieniać w nieskończoność projekty tej nietuzinkowej, niepokornej, artystycznej postaci. Do tego trzeba dodać koniecznie, że to ojciec prawdziwie muzycznej rodziny.

 

Pan Dawid Chrobak

chrobakJest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mało kto wie, że ten prawicowy polityk młodego pokolenia dość powszechnie kojarzony z Paleśnicą metrykalnie jest Ślązakiem; urodził się w Mikołowie, liceum kończył w Otmuchowie. Po ukończeniu studiów pracował w Urzędzie Marszałkowskim, a po ukończeniu aplikacji radcowskiej jako radca prawny w podkrakowskiej gminie Biskupice. W latach 2010 – 14 radny Rady Powiatu Tarnowskiego, od 2014 roku burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn. Bardzo aktywny na niwie politycznej; należy do Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem prezydium Zarządu Okręgowego PiS w Tarnowie i Skarbnikiem Okręgowym PiS, członek Zarządu nowo powołanego Związku Samorządów Polskich, także członek Wojewódzkiego Zespołu Samorządowego, którego zadaniem jest przygotowanie programu PiS dla Województwa Małopolskiego. Ostatnio wybrany na Przewodniczącego Zarządu Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Zakliczyn. Lao- zi, twórca filozofii drogi, miał powiedzieć, m.in., że: "Przyczyną, dla której rzeki i morza otrzymują hołd tysięcy strumieni górskich, jest fakt, że trzymają się niżej od nich. I dzięki temu mogą rządzić wszystkimi górskimi strumieniami. Podobnie mędrzec, który chce być ponad ludźmi, ustawia się niżej od nich, a chcąc być przed nimi, ustawia się z tyłu. I tak oto, choć miejsce jego nad ludźmi, oni nie czują jego ciężaru, a choć miejsce jego przed nimi, nie odbierają tego jako rany."
Kapituła Nagrody postanowiła docenić aktywność laureata w sferze działalności społecznej, na rzecz kultury lokalnej oraz dokładania wielkich starań w dziedzinie promocji Miasta i Gminy Zakliczyn.

 

Po otrzymaniu Jordanów laureaci zabrali głos, a następnie odebrali gratulacje od gości świątecznego spotkania i stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

jordan jordan jordan
jordan jordan jordan
jordan jordan jordan
jordan jordan jordan
jordan jordan jordan

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych