tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

pozarzad13 listopada w świetlicy wiejskiej w Wesołowie odbyło się doroczne spotkanie władz gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia i fundacje – p.K.D.). Celem spotkania było omówienie realizacji „Programu współpracy gminy Zakliczyn z organizacjami pozarządowymi w roku 2017” oraz prezentacja projektu uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie o współpracy na rok 2018. W spotkaniu wzięli udział ze strony samorządowej burmistrz Dawid Chrobak, sekretarz Gminy Janusz Krzyżak oraz inspektor UM Monika Bożek. Ze strony pozarządowej mieliśmy reprezentantów zakliczyńskich Samarytan, SPON „Bez barier”, klubów sportowych, OSP, Fundacji MAK z Gwoźdźca oraz Stowarzyszenia „Klucz” i Stowarzyszenia „Pod bocianim gniazdem” ze Stróż.

 

W roku 2017 w ramach programu współpracy zrealizowanych zostało w gminie Zakliczyn 18 zadań, z czego 10 zadań w ramach tzw. małych grantów i 8 zadań w ramach otwartych konkursów ofert. W realizacji zadań publicznych uczestniczyło 13 lokalnych organizacji pozarządowych, a gmina Zakliczyn na te działania wydała łącznie 347 tys. 453 zł. W ramach otwartych konkursów ofert gmina udzieliła wsparcia w wysokości 308 tys. zł z czego 138 tys. zł na wspólną ofertę czterech stowarzyszeń (Bez barier, Klucz, Stowarzyszenie DPS w Stróżach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach) na prowadzenie klubów samopomocy, popularnie nazywanych Akademią dla Aktywnych. Ten program w takiej pozarzkrzyjak dotychczas postaci dobiega końca i do końca roku 2018 zostanie zamknięty. 67 tys. zł na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Zakliczyna i sąsiednich miejscowości otrzymał LKS „Dunajec” Zakliczyn, 26 tys. zł na prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego otrzymał UKS „Gulon” Zakliczyn, po 19 tys. zł na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych otrzymały kluby; „Pogórze” Gwoździec, „Orzeł” Stróże, „Jedność” Paleśnica, ponadto stowarzyszenie „Bez barier” otrzymało 20 tys. zł na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz wsparcie osób chorych i niepełnosprawnych w zakupie leków i środków medycznych.  Gmina w ramach tzw. małych grantów wydała rekordowe  39 tys. 453 zł na wsparcie realizacji jedenastu zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Najwięcej uzyskało Stowarzyszenie „Klucz” (10 tys. 400 zł), które pozyskało w ten sposób środki na wkład własny przy realizacji trzech projektów; Zakliczyńskiej Majówki Historycznej, Biesiady Rycerskiej w Melsztynie i Zakliczyńskiej Pieśni Niepodległości. Stowarzyszenie „Bez barier” na transport żywności i program stypendialny otrzymało łącznie 9 tys. zł. Na Dożynki Gminy Zakliczyn w Stróżach stowarzyszenie „Pod bocianim gniazdem” uzyskało wsparcie w wysokości 6 tys. zł, a MUKS „Jordan” (klub szachowy) 5 tys. zł na edukację szachową. To są najwięksi beneficjenci małych grantów w gminie Zakliczyn. Jak będzie w przyszłym roku ? Ma być jeszcze lepiej i jeszcze więcej środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi, które realizują bardzo istotne zadania społeczne - zapowiada burmistrz Dawid Chrobak.

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych