tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

Zakliczyn-210 czerwca 2017 roku wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy zapraszamy do Zakliczyna na Małopolski Dzień Uczenia Się 2017. W samo południe, o godzinie 12:00 przed ratuszem zostanie otwarte stoisko informacyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na którym można będzie dowiedzieć się o propozycjach i projektach adresowanych do mieszkańców Małopolski ze strony WUP. W tym samym czasie, o 11:00, w Sali im. W.S. Jordana w ratuszu rozpocznie się szkolenie pod tymdutułem „Jak założyć firmę". Chętni do udziału w szkoleniu proszeni są o zgłaszanie się do Zakliczyńskiego Centrum Kultury, gdzie na to bezpłatne szkolenie można się zapisać – ilość miejsc jest ograniczona, więc warto się pośpieszyć. O godzinie 16:00 zapraszamy chętnych do udziału w pierwszym, Wielkim Teście Wiedzy o Zakliczynie, szczegóły udziału w Teście poniżej w Regulaminie.

Zapisy drużyn tez już przyjmujemy w ratuszu. Na trzy najlepsze zespoły uczestniczące w Teście czekają atrakcyjne nagrody w postaci wyjazdów weekendowych sfinansowanych przez Fundatorów nagród Wielkiego Testu Wiedzy o Zakliczynie.

Regulamin Wielkiego Testu Wiedzy o Zakliczynie

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem Wielkiego Testu Wiedzy o Zakliczynie (zwanym dalej Testem) jest Stowarzyszenie „Klucz" przy Zakliczyńskim Centrum Kultury, zwane dalej Organizatorem.
2. Test odbywa się przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie i Burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn.
3. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie, realizację Testu, fundowanie nagród.
4. Fundatorami nagród Wielkiego Testu Wiedzy o Zakliczynie są: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury, Sponsorzy.

II. Cel Testu

Celem Testu jest popularyzowanie wiedzy o historii, tradycji, kulturze i współczesności Miasta i Gminy Zakliczyn oraz budowanie lokalnego patriotyzmu.

III. Zapisy do Testu

1. Zapisy do udziału w Teście przyjmowane są w siedzibie Zakliczyńskiego Centrum Kultury i Stowarzyszenia „Klucz" w ratuszu na poddaszu u instruktorów ZCK. Zgłoszenie można przesłać również pisemnie lub pocztą e-mail na wybrany adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 30 maja 2017 roku. Decyduje data wpływu zgłoszenia.
2. W zgłoszeniu należy podać: imiona i nazwiska uczestników testu – 3 osobowego zespołu, nr PESEL każdego z uczestników zespołu oraz zaznaczyć osobę, która będzie pełnić funkcję kapitana zespołu.

IV. Przebieg Testu

1. Test odbywa się w ramach obchodów 460 rocznicy lokacji Miasta Zakliczyn w ratuszu w dniu 10 czerwca 2017 roku – początek, godz. 16:00.
2. Uczestnikami Testu mogą być tylko osoby fizyczne tworzące 3 – osobowy zespół.
3. Test ma charakter zamknięty. Organizator zaprasza Zespoły, z zastrzeżeniem, że jedna z osób w Zespole jest niepełnoletnia i ma nie więcej niż 15 lat, te zaś rozwiązują Test zespołowo, a odpowiedzi zaznacza wyłącznie kapitan zespołu.
4. Podczas rozwiązywania Zespół nie może korzystać z żadnych pomocy naukowych, komputerów, telefonów i innych urządzeń elektronicznych.
5. Zespół może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Zaznaczenie odbywa się poprzez postawienie znaku X przy wybranej odpowiedzi.
6. Dokonywanie przy rozwiązywaniu Testu poprawek jest niedopuszczalne, a odpowiedzi poprawione będą uznawane za błędne.
7. Test sprawdzany będzie przez Komisję wyznaczoną przez Organizatora w składzie; mgr Ewa Jednorowska, mgr Bogdan Litwa, mgr Kazimierz Dudzik,  dysponującą kluczem poprawnych odpowiedzi do Testu.
8. O zwycięstwie decyduje najmniejsza liczba błędów. W przypadku, kiedy dwa lub więcej Zespołów uzyskają najlepszy wynik, te Zespoły, które uzyskały najlepszy wynik Testu, odpowiadać będą na pytanie członków Komisji aż do wyłonienia kolejno trzech najlepszych zespołów. Każdy z członków Komisji zada Zespołowi minimum jedno pytanie. O ostatecznym wyniku decyduje Komisja wyznaczona przez Organizatora, jej werdykt jest
niepodważalny.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania (fotografowania, nagrywania, filmowania) przebiegu Testu oraz wykorzystania tego materiału w celach promocyjnych działalności statutowej Stowarzyszenia „Klucz" i Zakliczyńskiego Centrum Kultury.
10. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Teście obejmuje publikację wizerunku, imienia, nazwiska oraz ogólnego wyniku
zwycięzców Testu, tj. trzech najlepszych Zespołów. Wyniki pozostałych uczestników Testu nie zostaną ujawniane.
11. Po zakończeniu Testu i ogłoszeniu zwycięzcy każda drużyna na wyraźne życzenie Kapitana, ma prawo wglądu do własnego Testu.

V. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do rozwiązywania Testu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Uczestników Testu.
2. Organizator przeprowadzi Test jeśli do udziału zgłosi się co najmniej 10 zespołów.
3. Organizator Testu nie ponosi odpowiedzialności za jego odwołanie, bądź zmiany w harmonogramie, wynikłe z przyczyn niezależnych od Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian niniejszego regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników Testu, a informacja o zmianach zamieszczona zostanie na oficjalnej stronie internetowej Organizatora - http://www.zakliczyninfo.pl/index.php/stowarzyszenie-klucz

Za Organizatorów - Kazimierz Dudzik
Zakliczyn, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych