tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

lkluczStowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz" - bo tak od 21 marca 2012 roku brzmi pełna nazwa Stowarzyszenia działającego od tej daty przy Zakliczyńskim Centrum Kultury – obchodzi w tym roku 20 – lecie działalności. Stowarzyszenie powstało w 1997 roku jako jeden z efektów prac nad pierwszą strategią rozwoju Gminy Zakliczyn przygotowywaną co prawda przez ekspertów, ale z bardzo aktywnym udziałem lokalnego środowiska społecznego. To właśnie to środowisko postanowiło kontynuować działalność na rzecz rozwoju i promocji gminy w sformalizowanej grupie, w stowarzyszeniu. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn został Stanisław Żabiński, który wówczas był kierownikiem Zakładu Oczyszczania i Kanalizacji w Zakliczynie. W roku 1998 Kazimierz Korman mianował Stanisława Żabińskiego na Sekretarza Gminy Zakliczyn, a potem już po odzyskaniu przez Zakliczyn praw miejskich na swojego zastępcę.

jaifurtekNa początku 1999 roku funkcję prezesa powierzono mnie i pełniłem ją do 2001 roku, a potem przez 11 lat prezesem był Bogusław Furtek, aż do 2012 roku, kiedy to w marcu ponownie zostałem prezesem Stowarzyszenia, które na wniosek jednej z założycielek Stowarzyszenia i członkini Zarządu, pani inż. Matyldy Nowak, przyjęło nazwę „Klucz". Od tego też czasu Stowarzyszenie ma nowy statut i status organizacji pożytku publicznego, ma nową formułę organizacyjną. Stowarzyszenie jest też bardzo ściśle związane z Zakliczyńskim Centrum Kultury, nie tylko poprzez fakt że dyrektor Centrum sanjest jednocześnie prezesem, a siedziba Stowarzyszenia mieści się w biurze dyrektora, ale przede wszystkim ze względu na domenę działalności zbieżną z domeną działalności Centrum. W ostatnich latach „Klucz" kojarzy się z prowadzeniem ośrodków w ramach programu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez utworzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy" – to wspólne przedsięwzięcie czterech stowarzyszeń pod popularną nazwą „Akademia dla Aktywnych", nagrodą honorową „Jordan" przyznawaną rokrocznie osobom i instytucjom zasłużonym dla promocji i kultury gminy Zakliczyn, Zakliczyńską Majówką Historyczną oraz szeregiem działań mających na celu promocję lokalnego dziedzictwa, między innymi takie, jak realizowany obecnie projekt „Uczucia zapisane na drewnie", czyli warsztaty z rzeźbiarzem Stanisławem Sochą w Faściszowej, finansowane ze środków pozyskanych z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W kwietniu 2016 roku w Obertynie w imieniu Stowarzyszenia „Klucz" podpisałem list intencyjny o współpracy z Polskim Towarzystwekluczporozumieniem Kultury im. F. Karpińskiego O/Obertyn. To pierwsza międzynarodowa umowa, jaką zawarło Stowarzyszenie „Klucz". W ubiegłym roku przypadała 485 rocznica Bitwy pod Obertynem, w związku z tym, łączona delegacja Zakliczyńsko – powiatowa uczestniczyła w obchodach 485 rocznicy Bitwy pod Obertynem. Ze strony Stowarzyszenia „Klucz" w tak zwanej „Misji Obertyn" uczestniczyli; Prezes Stowarzyszenia, I wiceprezes Paulina Siemińska, Honorowy Członek Stowarzyszenia „Klucz" Kazimierz Korman oraz Tomasz Damian. Tylko w okresie od stycznia 2013 roku do grudnia 2016 roku Stowarzyszenie „Klucz" na realizację zadań statutowych wydało ponad 0,5 mln zł, a środki te w zdecydowanej większości pochodziły z grantów zewnętrznych.

Warto przypomnieć wcześniejszą działalność, być może dzisiaj już trochę zapomnianą, ale wówczas bardzo potrzebną i innowacyjną. W latach 1997 – 98 Stowarzyszenie organizowało imprezę promocyjną pod nazwą „Jesienne Jarmarki Zakliczyńskie", w latach 1998 – 2001 było wydawcą „Głosiciela" i organizatorem konkursów „Kwietne Domy Małopolski", działający wówczas w strukturze Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Przyrody im. św. Franciszka z Asyżu prowadził bardzo potrzebną działalność edukacyjną w zakresie ekologii poprzez działania praktyczne i popularyzatorskie, m.in. za pośrednictwem „Głosiciela". Pierwsze granty Stowarzyszenia to m.in. granty proekologiczne oraz „Półkoszka zakliczyńska". Stowarzyszenie wspierało działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych – do dziś jeszcze podczas jarmarku w Zakliczynie można zobaczyć stragany zakupione wówczas przez Stowarzyszenie dla sprzedawców produktów rolnych. W Stowarzyszeniu bardzo aktywnie działali też lokalni agroturyści. Przez Stowarzyszenie w 20 – letniej historii przewinęło ponad 200 osób.

ejedDziś pozostało kilku założycieli Stowarzyszenia; Matylda Nowak, Kazimierz Korman, Stanisław Żabiński, Bogusław Furtek, Marek Niemiec, Władysława Kuzera i Mieczysław Wypasek. Niektórzy odeszli na zawsze, jak Krzysztof Chmielowski czy ostatnio Sylwester Gostek. Obecnie Stowarzyszenie „Klucz" liczy ponad 120 członków zrzeszonych w 6 oddziałach, tj.: Grupach Regionalnych Charzewice i Gwoździec, Klubie Seniora „Pogodni", Klubie Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice", Wolskiej Organizacji Kobiet nad Potokiem, Regionalnym Klubie Przyjaciół „Faściszowa", a także 18 członków niezrzeszonych w oddziałach. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków i Delegatów Stowarzyszenia „Klucz" odbędzie się 18 maja w Sali im. S.W. Jordana w ratuszu – początek godzina 17:00.

Prezes Stowarzyszenia "Klucz" - Kazimierz Dudzik

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych