MST

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

owywoz

nitus3

oppkluczDysponuj samodzielnie swoim 1% swojego podatku – masz do tego prawo i nic to Cię nie kosztuje. Wystarczy, że w swoim formularzu PIT wypełnisz odpowiednią rubrykę. Twoja decyzja o spowoduje, że fiskus przekaże 1% Twojego podatku wskazanej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego. Postanowieniem z dnia 29 października 2012 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, status organizacji pożytku publicznego uzyskało Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz.”

Nasz numer KRS to: 00000 42094

lkluczStowarzyszenie "Klucz" jest jedynym w gminie Zakliczyn i jednym z nielicznych w regionie stowarzyszeń działających w obszarze kultury, promocji kultury, wspierania nietuzinkowych osób dążących do osiągania osobistego sukcesu i swoją postawą promujących Gminę Zakliczyn, a także stowarzyszeniem pobudzającym aktywność społeczną i działającym na rzecz dziedzictwa kulturowego w kraju i zagranicą, przy współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury.

Dzięki Waszym odpisom 1% podatku otrzymaliśmy dodatkowe środki w latach 2013, 2014 i 2015 – dziękujemy! Środki te wykorzystujemy na wskazane cele.

Jesteśmy pracowici i widoczni oraz skuteczni w pozyskiwaniu środków na działalność statutową;

· zorganizowaliśmy już pięć edycji Historycznych Majówek w Melsztynie, Zakliczynie, Lusławicach, Gwoźdźcu i Domosławicach - w tym roku szykujemy kolejną Majówkę tym razem w Zakliczynie w związku z obchodami 460 rocznicy lokacji miasta
· współorganizowaliśmy i dzięki pozyskanym środkom z grantów finansowaliśmy m.in. Święto fasoli w Zakliczynie oraz projekty o charakterze patriotycznym realizowane na terenie gminy Zakliczyn oraz w Obertynie,
· ustanowiliśmy nagrodę honorową „Jordan” i wręczyliśmy ją już 19 laureatom. „Jordany” nr 17, 18 i 19 w osoatniej edycji otrzymali: pani mgr Ewa Jednorowska, pan mgr Kazimierz Wojnicki i pan Kazimierz Korman,
· nawiązaliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z terenu Gminy Zakliczyn, Województwa Małopolskiego oraz Towarzystwem Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego O/Obertyn, dzięki czemu realizujemy wspólne projekty ważne dla społeczności lokalnych takie jak, m.in.: Akademia dla Aktywnych, współorganizacja akcji charytatywnych i pomocowych w gminie Zakliczyn oraz pomoc dla Polonii w Obertynie,
· aplikujemy z powodzeniem o środki krajowe i unijne na działalność kulturalną, imprezy i projekty o treści patriotycznej. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia "Klucz" i donatorów zebraliśmy na koncie Stowarzyszenia środki na budowę pomnika kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy” w Rudzie Kameralnej oraz środki na budowę schodków na kopiec hetmana Jana Tarnowskiego w Obertynie w 485 rocznicę Bitwy pod Obertynem.

Możesz wskazać cel szczegółowy na który chcesz przekazać 1% podatku, np. w taki sposób jeśli chcesz przekazać 1% na cele statutowe Stowarzyszenia „Klucz” bez wymieniania celów szczegółowych:

- możesz, ale nie musisz w rubryce 127 umieścić swoje dane kontaktowe, a w rubryce 128 możesz wpisać cel szczegółowy, np. wskazując że chcesz aby środkami wspomóc: Orkiestrę Dętą, Grupy Regionalne Gwoździec i Charzewice, Klub Seniora Pogodni, WOK nad Potokiem, RKP Faściszowa lub Odział „Kameralni”, - wtedy wystarczy że wpiszesz: Filipowice lub Gwoździec, Pogodni , Kameralni, WOK, Faściszowa albo Charzewice - to wystarczy,
- możesz wpisać inny cel, np. wydanie książki, albumu, organizacja wypoczynku dla dzieci, pomoc dla Polonii lub inny cel statutowy naszego Stowarzyszenia. Decyzja należy do Ciebie!

Dziękuję, Kazimierz Dudzik – prezes Stowarzyszenia „Klucz”

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl