teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

Czytaj więcej: Podczas ostatniej w 2021 roku sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie, która odbyła się w sali im. S. Jordana w ratuszu, dzięki uprzejmości przewodniczącej Anny Moj, odbyła się dziewiąta w historii Gala "Jordanów", czyli Honorowej Nagrody Stowarzyszenia "Klucz".

 

Czytaj więcej: Nagroda "Jordan", przyznawana za działalność na rzecz promocji i kultury Gminy Zakliczyn, nawiązująca do założyciela Zakliczyna Spytka Wawrzyńca Jordana, została ustanowiona w 2012 roku z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia "Klucz" Kazimierza Dudzika i dotąd otrzymało ją 36 laureatów wyłonionych przez Kapitułę Nagrody. Ostatnich czterech laureatów zostało wyłonionych 19 maja 2021 roku spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa i Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Zakliczynie. Dogodna okazja do wręczenia nagród "Jordana" nastąpiła właśnie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Niestety Gali nie doczekał jeden z laureatów – Marek Niemiec. W Jego imieniu "Jordana" odebrała żona – Renata Niemiec.

 

Jak to jest w zwyczaju "Jordany" wręczał burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, kwiaty przewodnicząca Rady Anna Moj, a laudacje przygotował i wygłosił Prezes Stowarzyszenia "Klucz" Kazimierz Dudzik.

 

A oto laureaci "Jordanów" nr 33 do 36 i laudacje na ich cześć.

Czytaj więcej: „Klucz” sumuje 2020 rok Stowarzyszenie „Klucz”, które powstało w 1997 roku, a od 2012 roku działające przy Zakliczyńskim Centrum Kultury,  odgrywa bardzo istotną rolę w życiu społeczno – kulturalnym oraz promocji Gminy Zakliczyn. Wystarczy napisać, że Stowarzyszenie ma na koncie realizację kilkudziesięciu projektów zrealizowanych z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa i Sportu, Województwa Małopolskiego i Gminy Zakliczyn. Od 2021 roku, kiedy to Zarząd Stowarzyszenia ustanowił nagrodę honorową „Jordan” nawiązującą swoją nazwą do założyciela Zakliczyna – Spytka Wawrzyńca Jordana, to prestiżowe wyróżnienie odebrało 32 osoby i instytucje zasłużone dla kultury i promocji Miasta i Gminy Zakliczyn.

 

Do „Klucza” należy przeszło 150 osób w większości skupionych w oddziałach Stowarzyszenia: Zakliczyńskiego Klubu Małopolskich Heligonistów i Harmonistów pod kierownictwem Tadeusza Malika, Klubu Seniora „Pogodni” pod wodza Janiny Bolechały, Wolską Organizacją Kobiet „Nad potokiem” której prezeską jest Dorota Kijowska, Grupą Regionalną Gwoździec pod kierownictwem Agaty Nadolnik, Grupą Regionalną Charzewice kierowaną przez Teresę Świerczek oraz Klubem Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice” z Małgorzatą Soską na czele.

Czytaj więcej: 1% dla KluczaStowarzyszenie "Klucz" jest jedynym w gminie Zakliczyn i jednym z nielicznych w regionie stowarzyszeń działających w obszarze kultury, promocji kultury, wspierania nietuzinkowych osób dążących do osiągania osobistego sukcesu i swoją postawą promujących Gminę Zakliczyn, a także stowarzyszeniem pobudzającym aktywność społeczną i działającym na rzecz dziedzictwa kulturowego w kraju i zagranicą, przy współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury.

 

Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Małopolskich Heligonistów i Harmonistów w Kazimierzu Dolnym nad WisłąW dniach od 28 do 31 sierpnia 2020 roku członkowie Zakliczyńskiego Klubu Małopolskich Heligonistów i Harmonistów Stowarzyszenia „Klucz”, działającym przy ZCK pod kierunkiem prezesa Tadeusza Malika, zorganizowali trzydniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Głównym celem tej wycieczki był udział w 54 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Jest to jeden z najbardziej cenionych i najsłynniejszych festiwali w Polsce. Przyjeżdżają na niego najwybitniejsi artyści ludowi z całej Polski. W tym roku Województwo Małopolskie w kategorii instrumentalista reprezentował Tadeusz Malik, który został nominowany przez MCK „Sokół” w Nowym Sączu. Festiwal trwa dwa dni, i tak też było w tym roku, jednak z powodu panującej sytuacji miał inny przebieg niż zazwyczaj. Wiele punktów programu nie mogło się odbyć ze względu na wymogi sanitarne.

18 czerwca 2020 roku po godzinie 17 – tej rozpoczęło się w Sali im. S. Jordana w zakliczyńskim ratuszu WalnCzytaj więcej: „Klucz” podsumował kadencję i wybrał władzee Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia „Klucz”, rozpoczęło się muzycznie za sprawą heligonistów i harmonistów Tadeusza Malika. To już druga, zakończona kadencja Stowarzyszenia, które od 2012 roku działa przy Zakliczyńskim Centrum Kultury. W tym okresie ”Klucz” zrealizował kilkadziesiąt projektów grantowych na kwotę ponad 1 miliona złotych – tylko w kadencji 2016 -2020 było to ponad 40 projektów na Czytaj więcej: „Klucz” podsumował kadencję i wybrał władzekwotę ponad 700 tys. zł – tym samym „Klucz” w sposób wydatny przyczynił się do wzbogacenia oferty kulturalnej oraz do promocji Gminy Zakliczyn. Dziękowałem za tą pracę Zarządowi Stowarzyszenia oraz pracownicom ZCK; Marii Chruściel, Ewelinie Siepieli oraz Edycie Ramian, a także burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi (od roku członkowi Stowarzyszenia), za wspieranie naszych działań. Siłą „Klucza” są również oddziały Stowarzyszenia, a tych jest aż sześć - ich działalności tylko w 2019 roku chciałbym poświęcić trochę miejsca w niniejszej relacji.

Czytaj więcej: „Klucz” szykuje się do Walnego Zebrania 1 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00 w Sali im. S. Jordana w zakliczyńskim ratuszu odbędzie się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Klucz.” To będzie posiedzenie, które ma na celu przygotowanie Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, a to ma odbyć się w trzecim tygodniu czerwca. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” – bo tak brzmi pełna nazwa organizacji pozarządowej od 2012 roku działającej przy Zakliczyńskim Centrum Kultury – w czerwcu podsumuje 4 – letnią kadencję i dokona wyboru nowych władz. Obecny Zarząd składa się z 5 – osób. Prezesem jest Kazimierz Dudzik, funkcję wiceprezesów pełnią Paulina Siemińska i Agata Nadolnik, sekretarzem jest Teresa Świerczek, a skarbnikiem Małgorzata Soska. Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia szefuje Alicja Jarosz. Stowarzyszenie ma 6 oddziałów terenowych; Grupę Regionalną Charzewice, Grupę Regionalną Gwoździec, Klub Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice”, Klub Seniora „Pogodni”, Wolską Organizację Kobiet „Nad potokiem”, także od ubiegłego rokiu Małopolski Klub Heligonistów i Harmonistów oraz członków niezrzeszonych w oddziałach – w sumie Stowarzyszenie „Klucz” ma ponad 130 członków.

Czytaj więcej: Moj, Cierlik, Grochola i ks. Mikulski z Jordanami10 stycznia 2020 roku w sali im. S. Jordana w zakliczyńskim ratuszu burmistrz Dawid Chrobak i przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Moj, zorganizowali doroczne, uroczyste spotkanie świąteczno – noworoczne. Gospodarze spotkania powitali zgromadzonych, w tym gronie wicewojewodę małopolskiego Zbigniewa Starca oraz etatowego członka Zarządu Powiatu Tarnowskiego Tomasza Stelmacha. Wśród zebranych radni samorządu powiatowego; wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tarnowskiego Irena Kusion i Józef Gwiżdż, radni Rady Miejskiej w Zakliczynie, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Zakliczyn, przedstawiciele duchowieństwa i służb mundurowych, pojawił się też nowy dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła Oddziału w Zakliczynie Włodzimierz Stachoń. W części artystycznej usłyszeliśmy kolędy w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Paleśnicy, następnie odbyła się Gala Honorowej Nagrody Jordan po której burmistrz Chrobak zaprezentował obszerny materiał ukazujący w ponad 100 slajdach dokonania samorządu gminnego w roku 2019. Zbigniew Starzec oraz Tomasz Stelmach nie kryli podziwu dla tych dokonań i gratulowali laureatom Nagrody Jordan. Tradycyjnie, jak to ma w zwyczaju od kilku lat, ks. Paweł Mikulski – proboszcz parafii pw. Św, Idziego opata w Zakliczynie, złożył życzenia imieninowe i upominki na ręce dwóch Dawidów; burmistrza Chrobaka i Jego zastępcy Drukały. Wróćmy do Gali "Jordanów".

Czytaj więcej: Senioriada 2019 z Województwem Małopolskim Senioriada w Paleśnicy staje się markowym produktem kulturowym gminy Zakliczyn. W tym roku partnerem wydarzenia było Czytaj więcej: Senioriada 2019 z Województwem Małopolskim Województwo Małopolskie, a liczba uczestników imprezy, która odbyła się 17 listopada, była rekordowa. Obok uczestników Akademii dla Aktywnych z miejscowości: Paleśnica – gospodarzom spotkania, Zakliczyn, Gwoździec, Stróże, Wola Stróska, Charzewice, Wróblowice, Filipowice i Słona, po raz pierwszy na Senioriadzie obecny był Klub Seniora z Gródka nad Dunajcem. Spotkanie odbyło się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Paleśnicy. Podczas imprezy poznaliśmy laureatów konkursu „Aktywny Senior 2019”. Więcej o nietuzinkowych postaciach w kwiecie wieku w kolejnym artykule na stronie Stowarzyszenia Bez Barier. Ponadto prowadzony był konkurs kulinarny, występy poszczególnych Akademii dla Aktywnych, wspólne biesiadowanie i rozmowy, które pozwoliły wszystkim uczestnikom lepiej się poznać, a co za tym idzie ubogacić osobiste doświadczenia każdego z nas.

Czytaj więcej: Debiut i pierwsze miejsce Tadeusza Malika na Sabałowych Bajaniach Tadeusz Malik – prezes Zakliczyńskiego Klubu Małopolskich Heligonistów i Harmonistów stowarzyszenia "Klucz" i przede wszystkim nasz znakomity artysta ludowy znów z wielkim sukcesem. Tym razem Malik pojechał do Bukowiny Tatrzańskiej na słynne Sabałowe Bajania. W "Sabałowych Bajaniach" w dniach od 11 do 13 sierpnia o miejsca i zaszczyty rywalizowali gawędziarze, instrumentaliści, grupy śpiewacze starostowie weselni oraz pytace.

Komisja festiwalowa w składzie: dr Artur Czesak, mgr Benedykt Kafel, dr Dorota Majerczyk, prof. dr hab. Zbigniew Przerembski oraz dr hab. Stanisław Węglarz przesłuchała 42 gawędziarzy, 52 instrumentalistów, 47 śpiewaków solistów, 36 grup śpiewaczych, jednego starostę weselnego oraz jedną parę pytacy. Uczestnicy przyjechali z jedenastu województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz ze Stanów Zjednoczonych (Chicago). Tadeusz Malik wystąpił - jako debiutant po zwycięstwie w "Karkowskim wianku"- w kategorii instrumentalistów grając na harmonii trzyrzędowej i wygrywając na niej I miejsce, Duże Spinki Góralskie i 500 zł w gotówce. To największy sukces reprezentanta Ziemi Zakliczyńskiej na tego rodzaju festiwalu.

Czytaj więcej: Heligoniści i harmoniści u Profesora Penderedckiego Zagrali i zaśpiewali profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu przed lusławickim dworkiem "100 lat" oraz kilka innych ludowych utworów, które ucieszyły nie tylko Profesora, ale również małżonkę – Elżbietę oraz gości Państwa Pendereckich. Prezes Zakliczyńskiego Klubu Małopolskich Heligonostów i Harmonistów Stowarzyszenia "Klucz" Tadeusz Malik najpierw zaprosił członków i sympatyków Klubu do ratusza, gdzie nagrano utwory na płytę demo, a następnie pojechaliśmy do Lusławic. Najpierw była wizyta w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, gdzie zostaliśmy przywitani przez dyrektora Adama Balasa, a potem wejście z muzyką na teren lusławickiego dworu Państwa Pendereckich.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.