teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

Czytaj więcej: W Sejmie na zaproszenie posła Michała Wojtkiewicza  23 kwietnia 36 osobowa delegacja samorządu Gminy Zakliczyn odbyła jednodniową wizytę w Sejmie. Zaproszenie do Sejmu na ręce pani przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Moj oraz burmistrza Dawida Chrobaka wysłał poseł na Sejm dr Michał Wojtkiewicz.  W delegacji uczestniczyli radni Rady Miejskiej, pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Zakliczyn oraz dyrektor Niepublicznego Przedszkola p.w. Św. Rodziny w Zakliczynie s. Ewa Wiśniowska. Takie wyjazdy samorządu do Warszawy to już swego rodzaju tradycja. Burmistrz Korman korzystał z życzliwości śp. Wiesława Wody, burmistrz Soska korzystał ze znajomości z Urszulą Augustyn. Wiadomo było, że raczej wcześniej niż później do Sejmu zaprosi aktualny garnitur samorządowy Gminy Zakliczyn poseł Michał Wojtkiewicz, wszak burmistrz Dawid Chrobak nadal pełni społecznie funkcję asystenta Pana Posła.

Czytaj więcej: Popierają Andrzeja DudęW siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej zaprezentowano Tarnowski Społeczny Komitet Poparcia Andrzeja Dudy na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tworzy go wiele zacnych mieszkańców Ziemi Tarnowskiej.
Przewodniczącym Komitetu został Karol Krasnodębski, dwukrotnie internowany w stanie wojennym za działalność w „Solidarności”, a w wolnej Polsce poseł na Sejm z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Zastępcą Przewodniczącego Komitetu została zaś Pani dr Maria Żychowska, harcerka i historyk, autorka książek poświęconych lokalnym dziejom harcerstwa i represjom komunistycznym w regionie tarnowskim. Ponadto w skład Komitetu weszło wiele innych zacnych mieszkańców Ziemi Tarnowskiej – dawnych i obecnych działaczy NSZZ „Solidarność”, samorządowców (w tym burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak), przedsiębiorców, lekarzy, pedagogów i artystów.

Czytaj więcej: Konrad Rudnicki „Master of English” 2015 roku w gminie Zakliczyn Dnia 13 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach odbyła się II edycja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego "Master of English" Mistrz Języka Angielskiego. Czytaj więcej: Konrad Rudnicki „Master of English” 2015 roku w gminie Zakliczyn Adresatami konkursu byli uczniowie klas V-VI szkół podstawowych z gminy Zakliczyn. Każda szkoła mogła wyłonić dwóch uczestników po uprzednim przeprowadzeniu eliminacji szkolnych z uwzględnieniem literatury i zakresu materiału podanego przez organizatora konkursu – mgr Annę Banaś – nauczycielkę języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej w Stróżach. Łącznie do konkursu przystąpiło 14 uczniów z siedmiu szkół podstawowych Gminy Zakliczyn. Patronat nad Konkursem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak oraz Wydawnictwo Językowe Pearson Longman. Gościem honorowym konkursu była pani Małgorzata Jaworska - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zakliczynie, popierająca idee tego typu rywalizacji oraz popularyzacji nauki języka angielskiego.

Czytaj więcej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, że do dnia 15 maja 2015 roku można składać wnioski na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych (głównie książek) w ramach projektu "Pierwszy dzwonek". O wsparcie mogą ubiegać się rodziny wielodzietne, to jest mające troje i więcej dzieci, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 684 zł netto. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego dla ucznia w ramach projektu jest złożenie przez wnioskodawcę "Deklaracji” stanowiącej załącznik.

Czytaj więcej:  „Dobry Samarytanin” doceniony!Miło nam poinformować, że nasza Federacja została laureatem tegorocznej edycji Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt pod tytułem „Dobry Samarytanin” został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów (21 miejsce w Polsce, na ponad 220 złożonych wniosków w priorytecie, i na prawie 4000 w całym konkursie). Podczas uroczystego spotkania w tarnowskim Urzędzie Wojewódzkim, promesę na realizację projektu w ramach ASOS z rąk ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza odebrała dyrektor SFOP w Zakliczynie Barbara Żychowska. „Dobry Samarytanin” właśnie wchodzi w fazę realizacji a trwać będzie do końca 2015r. Działania projektowe skierowane są do 20 seniorów (w wieku 60 lat i więcej), mieszkańców Gminy Zakliczyn, a ukierunkowane będą na aktywizację społeczną tych osób.

Czytaj więcej: Tarnów; PiS deklasuje w wyborczej powtórce26 kwietnia w Tarnowie, w okręgu numer 3 obejmującym dzielnice; Klikowa, Krzyż, Piaskówka i Starówka, odbyła się powtórka wyborów podczas której 7 ugrupowań wyborczych wystawiło 93 kandydatów walczących o 7 miejsc w Radzie Miejskiej Tarnowa. Do urn wyborczych pofatygowało się 4335 osób przy 24325 uprawnionych, co przełożyło się na mizerną frekwencję wynoszącą 17,82%. Przy tak niskiej frekwencji wybory w sposób nie podlegający dyskusji wygrał PiS, na którego kandydatów oddano 1698 głosy, co stanowiło 39,9% i przełożyło się na 4 mandaty. Kandydaci PO uzbierali 774 głosów co stanowiło 18,2%, na najniższym stopniu podium tarnowskich, niedzielnych wyborów uplasował się KW Nowa Prawica z wynikiem 15,8 % i 674 głosujących, natomiast czwarty wynik należy do KW Tarnowianie na które głosowało 472 co dało 11,1%. Zarówno PO jak i KW Nowa Prawica i Tarnowianom przypadło po jednym mandacie.

Czytaj więcej: Pan Burmistrz gościem „ Spotkania z Baśnią” w SP w FaściszowejJak już niektórzy wiedzą, od trzech lat Szkoła Podstawowa im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej średnio raz na miesiąc zamienia się w magiczną krainę, którą odwiedzają postaci z najpiękniejszych baśni z całego świata. Każde takie „Spotkanie z Baśnią” jest niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju ze względu na specjalnych gości, którzy w tym dniu przybywają do szkoły. Zawsze jest wiele chętnych dzieci do uczestnictwa w czytaniu bajek, jednak 21 kwietnia 2015 roku podczas dni otwartych szkoły „ Spotkanie z Baśnią” cieszyło się rekordową frekwencją. To wszystko za sprawą bardzo wyjątkowego gościa, bowiem zaproszenie do naszej szkoły przyjął nikt inny, jak sam Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn - Pan Dawid Chrobak.

Czytaj więcej: Zaproszenie na kolejne Forum PrzedsiębiorcówBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Dawid Chrobak oraz Prezes Forum Przedsiębiorców Gminy Zakliczyn – Roman Skalski zapraszają przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 28 kwietnia 2015 roku, początek o godzinie 18.00 w Sali Spytka Jordana w Ratuszu w Zakliczynie.
Głównym tematem spotkania będzie dostępność funduszy Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości w nowym okresie programowania 2014-2020. W spotkaniu weźmie udział Pani Beata Górska-Nieć – p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi Inwestora Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

Orlik w Paleśnicy czynny jest według następującego harmonogramu:

Czytaj więcej:  Plan  funkcjonowania obiektu „ORLIK 2012” w Paleśnicy Poniedziałek 16:00-21:00
Wtorek 16:00-21:00
Środa 16:00-21:00
Czwartek 16:00-21:00
Piątek 16:00-22:00
Sobota 13:00-19:00
Niedziela 13:00-19:00
* termin realizacji zajęć może ulec zmianie po uzgodnieniu z zainteresowaną grupą uczestników

Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają osoby wpisane na listę rezerwacji lub grupy zorganizowane.

Czytaj więcej: Mała matura w Gimnazjach w Zakliczynie i PaleśnicyPunktualnie o godzinie 9 gimnazjaliści z Zakliczyna i Paleśnicy przystąpili do Egzaminu Gimnazjalnego. Dzisiaj pisemny sprawdzian podzielony jest na dwa etapy; najpierw zdający piszą godzinny test z wiedzy o społeczeństwie i historii, dwie godziny później zaliczają język polski (90 minut). W Zakliczynie do egzaminów w pierwszym dniu przystąpiło 118 uczniów i 27 w Paleśnicy. W tym gronie jedna osobaCzytaj więcej: Mała matura w Gimnazjach w Zakliczynie i Paleśnicy zwolniona z egzaminu z wos i historii; Szczepan Zawisza z zakliczyńskiego Gimnazjum jest laureatem Małopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie. Pierwszy egzamin nadzorują komisje pod przewodnictwem nauczycieli: Lucyny Motak w Zakliczynie i Haliny Sobol w Paleśnicy, egzamin z języka polskiego nadzorują przewodniczące komisji, odpowiednio: Małgorzata Chryk i Patrycja Świerczek.

Jutro przeprowadzone zostaną egzaminy z przedmiotów przyrodniczych (60 minut) i matematyki (90 minut).

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.