Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

Czytaj więcej: Pod grobem Witosa w rocznicę urodzinW najbliższą niedzielę, 24 stycznia w Wierzchosławicach odbędą się ogólnopolskie obchody 142 rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Organizatorem uroczystości jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Zjawią się przedstawiciele polskiego rządu oraz najwyższych władz Prawa i Sprawiedliwości.

O godzinie 11 w Kościele Parafialnym w Wierzchosławicach odprawiona zostanie Msza Święta w intencji rolników z udziałem Diecezjalnych Duszpasterzy Rolników oraz prezydenckiego kapelana ks. Zbigniewa Krasa.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przejdą pod grób Wincentego Witosa, gdzie po krótkiej modlitwie złożą wiązanki kwiatów. Następnie odbędzie się konferencja w Centrum Kultury Wsi Polskiej „Innowacje w rolnictwie – możliwości wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Będzie wiele wystąpień zaproszonych gości. Odbędzie się też dyskusja na temat obecnych problemów polskiego rolnictwa.

Czytaj więcej: Radni zaakceptowali budżet rok 2016  - dziś go uchwalą21 stycznia 2016 roku Rada Miejska w Zakliczynie przyjmie budżet Gminy Zakliczyn na rok 2016. Radni zbiorą się na 16 posiedzeniu obecnej kadencji w Sali im. S. Jordana w ratuszu o godzinie 9:00. Program sesji Rady liczy 11 punktów i nie ma wątpliwości, że najważniejsze z nich mieszczą się pod pozycjami 8.4 oraz 8.5, tj. przyjęcie uchwał; w sprawie budżetu Gminy Zakliczyn na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na obecny rok. Jak nam nieoficjalnie wiadomo, podczas posiedzenia Komisji RM w dniu 19 stycznia 2016 roku, radni wydali pozytywną opinię do projektu budżetu wnoszonego przez Burmistrza z pomocą Skarbnik Gminy.

Czytaj więcej: Wigilia Seniorów w „Szkole Marzeń”Szkoła Podstawowa w Faściszowej gościła w niedzielę 17 grudnia zeszłego roku seniorów na Wigilii. W sali gimnastycznej placówki pojawiło się 19 faściszowskich nestorów i drugie tyle wolontariuszy stowarzyszenia oświatowego, obsługi i wykonawców. Wśród gości burmistrz Dawid Chrobak, który złożył seniorom serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne. Miejscowe dzieciaki pokazały się w jasełkach, a orkiestra Zenona Pajora zagrała gromko na cześć zgromadzonych.

Nie obyło się bez wspólnego śpiewu popularnych kolęd i poczęstunku. Wystąpiła także kadra szkoły z panem dyrektorem Zawadą, natomiast sołtys wsi Zofia Boczek zgotowała seniorom miłą niespodziankę, wręczając zacnym paniom i panom – z pomocą Świętego Mikołaja - świąteczne paczki. (Pani Zofia mogła liczyć w tym względzie na organizacyjną, ofiarną pomoc pani Krystyny Matras).

Czytaj więcej: Obchody 20-lecia Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „GULON” Zakliczyn – cz. 1Jak już wspominano w poprzednich artykułach w listopadzie 2015 roku minęło 20 lat od chwili powstania Uczniowskiego Klubu Sportowego „GULON” przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie, w dniu 2 stycznia 2015 roku przemianowanego na Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GULON” (adres: ul. Czytaj więcej: Obchody 20-lecia Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „GULON” Zakliczyn – cz. 1Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn). Obecnie trwające obchody 20-lecia powstania klubu zostały zapoczątkowane w dniach 14 i 15 listopada 2015 roku organizowanymi w hali sportowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie wojewódzkimi turniejami klasyfikacyjnymi żaków i Czytaj więcej: Obchody 20-lecia Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „GULON” Zakliczyn – cz. 1młodzików, w których otwarciu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, Dyrektor Biura Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Krakowie Andrzej Wojtas oraz liczne grono działaczy i członków klubu a także ich rodziców oraz trenerów i rodziców z innych ośrodków tenisa stołowego Małopolski a przede wszystkim najmłodszych zawodników rywalizujących w tych rozgrywkach. W turniejach tych wystąpiła liczna rzesza najmłodszych tenisistów stołowych z całej Małopolski, w której jedną z najliczniejszych była ekipa gospodarzy MLUKS „GULON” Zakliczyn. Dwudniowe zmagania jak zwykle w Zakliczynie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym co podkreślali uczestnicy oraz przedstawiciele innych klubów.

Czytaj więcej: Prezes PSL u zakliczyńskich ludowców na opłatku W święto Trzech Króli ludowcy z Małopolski zawsze spotykają się w auli im. Wiesława Wody w Zamiejscowym Oddziale Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Zawsze w tych, mających wojewódzką rangę spotkaniach opłatkowych bierze udział spora grupa członków i sympatyków PSL z gminy Zakliczyn. Zawsze podczas Opłatka w Trzech Króli obecny jest ktoś ważny z władz centralnych chłopskiej partii zazwyczaj reprezentujący w tych władzach Małopolskę. Nie inaczej było w tym roku, bo obecnością kolegów zaszczycił sam prezes PSL, z tym że tak się składa, że prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak – Kamysz jest Małopolaninem, posłem na Sejm reprezentującym w parlamencie Ziemię Tarnowską. Choć ma za sobą karierę ministra pracy i opieki społecznej w poprzednim rządzie, a ministrowanie Kosiniaka – Kamysza było pozytywnie ocenianie nie tylko przez partie rządzące ale również opozycję, to zostając prezesem PSL po wyborach parlamentarnych, uzyskał tą godność w nadal młodym – 34 lata – jak na polityka wieku.

Czytaj więcej: Pierwsze otwarte spotkanie Forum Młodych PiS w ZakliczynieW dniu 28 grudnia w Zakliczynie odbyło się otwarte spotkanie Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Przyszli młodzi członkowie oraz interesanci, spotkali się z przewodniczącym Forum Młodych PiS Przemysławem Skruchem, który przybliżył im idee samej organizacji. Przedstawił, również zasady rekrutacji członków oraz program jaki dotychczas młodzieżówka PiS realizowała w okręgu numer 15. Przewodniczący, powiedział zebranym: ”Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości to miejsce na Waszą publiczną aktywność. Jesteśmy organizacją, która skupia młodych ludzi z okręgu 15 przekonanych, że warto jest pracować dla dobra publicznego, że warto być Polakiem. Tutaj spotkacie ciekawych ludzi, z którymi będziecie mogli porozmawiać na wiele interesujących Was tematów, zdobywać nowe doświadczenia i podnosić kwalifikacje, brać udział w wielu interesujących wydarzeniach. To miejsce na poważne dyskusje o naszej przyszłości i przyszłości Naszego kraju. To Forum wymiany myśli, opinii pomysłów na sprawy Nas dotyczące. Wśród nas są licealiści, studenci, doktoranci, osoby działające w samorządach i organizacjach studenckich, radni i radne samorządów różnych szczebli. Wiele naszych Koleżanek i Kolegów aktywnie działa w swoich środowiskach lokalnych. Chcemy tworzyć środowisko młodych ludzi, którym nieobce są sprawy publiczne. Chcemy promować wśród młodych ludzi postawy obywatelskie, postawy troski o dobro wspólne”.

Czytaj więcej: II miejsce w Małopolsce dla ZSPiG w Zakliczynie za systematyczne wdrażanie zaleceń ,,Europejskiego...11 grudnia 2015 roku w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację wojewódzkiego projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. Konferencja zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Krakowie - Delegaturę w Tarnowie we współpracy z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie i Kierownikiem Tarnowskiego Ośrodka Programów Profilaktycznych. Celem konferencji była prezentacja działań dydaktycznych i wychowawczych sprzyjających budowaniu społeczeństwa promującego zalecenia „Europejskiego kodeksu walki z rakiem”, a także docenienie działań, jakie szkoły podejmują na rzecz upowszechniania oraz popularyzowania w środowiskach szkolnych i lokalnych zasad Kodeksu.

Czytaj więcej: Sportowe podsumowanie roku 2015Rok 2015 był ciekawym rokiem dla zakliczyńskiego sportu, a dwa kluby obchodziły jubileusz działalności; 20 lecie Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gulon” Zakliczyn i 10 lecie Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Szachowego „Jordan”. Oba uczniowskie kluby działaCzytaj więcej: Sportowe podsumowanie roku 2015jące w Gminie Zakliczyn mają dwóch charyzmatycznych przywódców: Gulon – Ryszarda Okońskiego (zdjęcie z prawej) – nauczyciela Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, natomiast „Jordan” – Pawła Bobera – niestrudzonego popularyzatora szachów. To dzięki nim mamy tenisistów stołowych – MLUKS Gulon - grających w II lidzie tenisa stołowego (trzeci poziom rozgrywek) i spore grono miłośników królewskiej gry – MUKS Jordan – biorących udział w Zakliczyńskiej Lidze Szachowej oraz w prestiżowych turniejach szachowych rozgrywanych na terenie Małopolski.
Piłka nożna

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.