Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

Czytaj więcej: Poseł Wojtkiewicz na nartach uczcił pamięć Marii KaczyńskiejMocno związany z gminą Zakliczyn (tutaj ma m.in. filię swojego biura poselskiego) poseł Michał Wojtkiewicz wziął udział w IV Memoriale Marii Kaczyńskiej, który odbył się w Rabce-Zdroju. Na stoku narciarskim szusował m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, wicepremierem Piotrem Glińskim oraz ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem.

Rozgrywany systematycznie od czterech lat memoriał ma na celu upamiętnienie postaci ś.p. Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej, która jako mieszkanka Rabki m.in. w latach 1958-61 uczęszczała do tamtejszej szkoły średniej – Liceum im. Eugeniusza Romera. I tym razem w poszczególnych kategoriach, dostosowanych do wieku uczestników, rywalizowały dzieci oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich. Swoją kategorię – VIP-a mieli też politycy.

Czytaj więcej: Wicewojewoda Józef Gawron w Zakliczynie Na zaproszenie burmistrza Dawida Chrobaka oraz przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Moj, w piątek 19 lutego, wicewojewoda Małopolski Józef Gawron przyjechał do Zakliczyna by spotkać się z samorządowcami naszej Gminy. – Jesteśmy organizacyjnie już gotowi i ciężko pracujemy nie tylko w Krakowie na ul. Basztowej, ale w delegaturach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego mamy cotygodniowe dyżury – powiedział na wstępie Józef Gawron – dużo zadań i dwa wielkie wyzwania, które stoją przed nami w najbliższych tygodniach i miesiącach; to wdrożenie rządowego programu „Rodzina 500+” oraz przygotowanie Krakowa i Małopolski do Światowych Dni Młodzieży podczas których spodziewamy się ok. 2 milionów gości z całego świata. Dla Krakowa, miasta liczącego niespełna 800 tys. mieszkańców, to wielkie logistyczne wyzwanie daleko większe niż organizacja wielkich imprez sportowych, jak np. mistrzostwa Europy. Do Polski przyjedzie młodzież, która za kilka, kilkanaście lat będzie elitą w swoich krajach, więc pod względem budowania dobrego obrazu i promocji naszego kraju ma to wielkie znaczenie. Jeśli chodzi o program „Rodzina 500+”, to rozpoczynamy właśnie szkolenia do obsługi tego programu dla pracowników gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej. Po raz pierwszy od dawna dzieje się tak, że rząd oprócz zlecenia zadania administracji samorządowej daje też środki samorządom na realizację zadania. Każda gmina otrzyma 2% z przysługującej na jej terenie puli finansowej programu „Rodzina 500+” .

Czytaj więcej: Czy powstanie Gminna Rada Seniorów ? 17 lutego w Sali im. S. Jordana w zakliczyńskim ratuszu odbyło się interesujące spotkanie seniorów z Martą Tarabułą – Fiertak i Anną Malik reprezentującymi Fundację Aktywnej Edukacji z Porąbki Uszewskiej. Fundacja realizuje projekt pod nazwą "Seniorzy Współdecydują ‐partycypacja społeczna w gminach Dębno, Gnojnik i Borzęcin." Mimo, że w programie nie ma gminy Zakliczyn, to jednak, jak podkreślała prezes Fundacji Marta Tarabuła – Fiertak, dzięki dobrym kontaktom z paniami; Anną Moj i Ewą Jóźwiak oraz efektywną współpracą z seniorami z gminy Zakliczyn, nasza gmina „zastąpiła” w programie gminę Borzęcin. Spotkanie w ratuszu – jak podkreślały organizatorki – doszło do skutku dzięki przewodniczącej Rady Miejskiej Annie Moj, która służyła swoją wiedzą i pomocą w cyklu zajęć odbywających się w ramach „Akademii dla Aktywnych” w Paleśnicy. Do ratusza przybyli seniorzy z Zakliczyńskiego Klubu Seniora oraz uczestnicy „Akademii dla Aktywnych” – ośrodka z Paleśnicy funkcjonującego pod egidą stowarzyszenia SPON „Bez barier”. Wśród gości spotkania obok organizatorki Anny Moj pojawili się; Kazimierz Dudzik – dyrektor ZCK i prezes stowarzyszenia „Klucz”, Ewa Jóźwiak i Jerzy Woźniak ze stowarzyszenia SPON „Bez barier”, burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Czytaj więcej: Zmiany w Zarządzie OSP Gwoździec: naczelnik prezesem„Mundur zobowiązuje!” – tak odpowiedział burmistrz Dawid Chrobak na podziękowanie nowo wybranego prezesa gwoździeckiej straży – druha Stanisława Nadolnika - za deklarację sfinansowania kapitalnego remontu leciwego Stara 266, będącego na wyposażeniu jednostki od 15 lat. Włodarz gminy od kilku lat należy do OSP w Gwoźdźcu, nie dziwi więc fakt, że wyciąga pomocną dłoń do macierzystej jednostki, mając na uwadze, że - po pierwsze: taki ciężki wóz bojowy jest w gminie niezwykle potrzebny, po drugie: cena remontu wyniesie ok. 220 tys. zł, a więc dużo mniej niż zakup nowego pojazdu, o co zabiegali zakliczyńscy strażacy (ew. kredytowanie przez samorząd gminy nowego Kamaza za 750 tys. zł), po trzecie: niezbędne środki do przeprowadzenia napraw pochodzić będą z różnych źródeł, również zewnętrznych; burmistrz D. Chrobak prowadzi rozmowy z prezesami: powiatowym i wojewódzkim straży pożarnej ws. partycypacji w kosztach modernizacji gwoździeckiego Stara.

Czytaj więcej: Subregionalna mizeria Około  4 lata temu z wielkim zadęciem potworzono subregiony w Małopolsce, które miały wymyślić plan na zagospodarowanie i sensowne wydanie pieniędzy z perspektywy unijnej 2015 – 2020. Tak powstał Subregion Tarnowski skupiający gminy powiatów; brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasto Tarnów będące na prawach powiatu. Założenie przyświecające tworzeniu subregionów szczytne; no bo jak budować infrastrukturę, to z rozmachem i spójną. Tą spójność w naszym przypadku miał zapewnić obszar mniej więcej dawnego województwa tarnowskiego poza Bochnią która czuje się bardzo krakowska i poza Dębicą która jest już bez żadnego zresztą żalu - podkarpacka. Na samo zagospodarowanie turystyczne subregionu miała pojawić się kwotą 220 milionów złotych, a do planowanych projektów turystycznych na terenie subregionu jako lidera wybrano stowarzyszenie Tarnowska Organizacja Turystyczna na czele której stanął ówczesny wicestarosta tarnowski Mirosław Banach.

Mijają dwa lata, w wyniku wyborów samorządowych w 2014 roku następuje zmiana władzy (Mirosław Banach przestaje być wicestarostą i traci zainteresowanie przewodzeniem TOT-owi), planowane środki się kurczą i dziś na projekty turystyczne zostało zaledwie 10% z tego o czym była mowa 4 lata temu - mówi się o niespełna 25 mln zł. Z tych mizernych środków grupa samorządowców z trzech powiatów chciałaby wykreować tzw. Pojezierze Tarnowskie za jakieś 60 mln zł.

W Powiecie zmiany u koalicjanta z PSL – u

Czytaj więcej: Lutowe sesje samorządów; powiatowego i gminnego16 lutego w samo południe na 16. sesji Rady Powiatu Tarnowskiego tej kadencji zbiorą się radni w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W programie sesji są interesujące punkty, m.in. dotyczące przekształcenia szkoły ponadgimnazjalnej w Tuchowie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Radni zapoznają się z sytuacją na rynku pracy w regionie tarnowskim oraz średnią zarobków nauczycieli szkół powiatowych w minionym roku. Rada na tej sesji w dużej części zajmie się sobą, bo zatwierdzi tegoroczne plany pracy swoich komisji i plan własny. W związku z rezygnacją z funkcji członka Zarządu Powiatu przez radnego Andrzeja Słowika na poprzedniej sesji RPT w dniu 29 grudnia 2015 roku, należy wybrać nowego członka Zarządu. Ponieważ Andrzej Słowik w Zarządzie reprezentował koalicjanta – Polskie Stronnictwo Ludowe – toteż ruchy kadrowe w tym przypadku należą do PSL. W porządku obrad czytamy, że najpierw będzie rezygnacja radnego z funkcji wiceprzewodniczącego, a więc to któryś z wiceszefów Rady Powiatu (obaj reprezentują PSL – p. K.D.) będzie rekomendowany na funkcję członka Zarządu; Stefan Dzik albo Stanisław Kuropatwa. Który ?

Czytaj więcej: Piękne dzieło w DzierżaninachW Dzierżaninach otwarta została Placówka Wsparcia Dziennego, którą prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. To trzecia tego typu placówka, która w ostatnim czasie powstała w powiecie tarnowskim. Poprzednie uruchomione zostały w Woli Rzędzińskiej i Karwodrzy.

Czytaj więcej: Piękne dzieło w Dzierżaninach- Mapa powiatu tarnowskiego zapełnia się takimi miejscami, gdzie świadczona jest pomoc człowiekowi, który tej pomocy potrzebuje. Teraz przyszedł czas na Dzierżaniny – mówił starosta tarnowski Roman Łucarz. – Nie bez znaczenia jest, że wykorzystany został budynek po byłej szkole. To bardzo dobra inicjatywa pana burmistrza Dawida Chrobaka, bo zagospodarowany został obiekt i powstały nowe miejsca pracy.

Najpierw w miejscowym Kościele Parafialnym odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem księdza proboszcza Wojciecha Kościółka oraz ks. Krzysztofa Świerczka, sprawującego duchową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Czytaj więcej: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie Szkołą Przyjazną HospicjumWieloletnia współpraca Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci w Krakowie zaowocowała przyznaniem Szkole zaszczytnego tytułu Szkoły Przyjaznej Hospicjum. Wydarzenie to miało miejsce w 11 lutego 2016 roku. Gośćmi tej ważnej dla Szkoły uroczystości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – pan Dawid Chrobak, pełnomocnik Burmistrza do Spraw Profilaktyki i Problemów Alkoholowych - pani Monika Kulak, Dyrektor i Wicedyrektorzy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie – pan Józef Gwiżdż, pani Krystyna Sienkiewicz-Witek i pan Sławomir Ramian, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Czytaj więcej: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie Szkołą Przyjazną HospicjumPodstawowej w Zakliczynie – pani Alicja Majewska, przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum w Zakliczynie – Pani Katarzyna Świder oraz wolontariusze – absolwenci szkoły. Hospicjum reprezentowały panie Judyta Gasińska - koordynator wolontariatu Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie oraz Emilia Syjut - wolontariuszka tegoż hospicjum. W uroczystości wzięli udział także wszyscy wolontariusze należący do Szkolnego Koła Wolontariatu (58 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum), oraz inni uczniowie.

Czytaj więcej: Są pracowici, zaradni i troszczą się o swoje oraz gminne mienie jak mało która ochotnicza organizacja strażacka. Mimo że zrzeszają ponad 60 strażaków – ochotników, ale nie są w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, to poza tym co z budżetu Gminy dostają na tzw. gotowość bojową jednostki (paliwo i zlecenie dla kierowcy wozu strażackiego), na szczególniejszą łaskawość Zarządu Gminnego Z OSP w Zakliczynie nie mają co liczyć, wszak to Czytaj więcej: Zarząd Gminny OSP ma decydujący głos w dzieleniu samorządowej dotacji. Przypomnę, że budżet Gminy Zakliczyn w roku 2015 na działalność ochotniczych straży pożarnych wyasygnował kwotę 204 tys. zł, a w dopiero co uchwalonym budżecie na rok 2016 zwiększył dotację o prawie 20 tys. zł do poziomu 223 tys. zł. Hierarchia do gminnego tortu jest taka, że dostają w pierwszym rzędzie te jednostki, które najczęściej wyjeżdżają do akcji ratunkowych, gaśniczych oraz innych zdarzeń, wszak strażacy wołani są i do obcinki powalonych drzew w pasie drogowym i do usuwania gniazd szerzeni, a nawet do łapania bezpańskich psów. Tutaj w liczbie wyjazdów prym wiodą strażacy z Zakliczyna, a następnie z Filipowic, z Gwoźdźca i to te jednostki z wspólnego strażackiego garnuszka czerpią najwięcej.

Gmina Zakliczyn będzie dobrze przygotowana do pozyskiwania środków unijnych

Czytaj więcej: Nowe projekty i nowe drogiW tym roku działania samorządu gminy Zakliczyn skupią się w dużej mierze na przygotowywaniu dokumentacji przedsięwzięć inwestycyjnych, by można było skutecznie ubiegać się o środki unijne Czytaj więcej: Nowe projekty i nowe drogiz nowego rozdziału. Ale też – podobnie jak w roku ubiegłym – wybudowanych zostanie wiele nowych dróg i to we wszystkich miejscowościach. Istotne jest też to, że podatki lokalne pozostają bez zmian, podobnie jak opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, natomiast zmniejszają się opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Dochody tegorocznego budżetu gminy Zakliczyn, przyjętego przez Radę Miejską w Zakliczynie ustalono na kwotę przeszło 33,5 mln zł, zaś wydatki na nieco ponad 33 mln zł. Różnica – przeszło 500 tys. zł pójdzie na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek, dzięki czemu powinno nastąpić dalsze obniżenie zadłużenia gminy.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.