teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

Czytaj więcej: Subregionalna mizeria Około  4 lata temu z wielkim zadęciem potworzono subregiony w Małopolsce, które miały wymyślić plan na zagospodarowanie i sensowne wydanie pieniędzy z perspektywy unijnej 2015 – 2020. Tak powstał Subregion Tarnowski skupiający gminy powiatów; brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasto Tarnów będące na prawach powiatu. Założenie przyświecające tworzeniu subregionów szczytne; no bo jak budować infrastrukturę, to z rozmachem i spójną. Tą spójność w naszym przypadku miał zapewnić obszar mniej więcej dawnego województwa tarnowskiego poza Bochnią która czuje się bardzo krakowska i poza Dębicą która jest już bez żadnego zresztą żalu - podkarpacka. Na samo zagospodarowanie turystyczne subregionu miała pojawić się kwotą 220 milionów złotych, a do planowanych projektów turystycznych na terenie subregionu jako lidera wybrano stowarzyszenie Tarnowska Organizacja Turystyczna na czele której stanął ówczesny wicestarosta tarnowski Mirosław Banach.

Mijają dwa lata, w wyniku wyborów samorządowych w 2014 roku następuje zmiana władzy (Mirosław Banach przestaje być wicestarostą i traci zainteresowanie przewodzeniem TOT-owi), planowane środki się kurczą i dziś na projekty turystyczne zostało zaledwie 10% z tego o czym była mowa 4 lata temu - mówi się o niespełna 25 mln zł. Z tych mizernych środków grupa samorządowców z trzech powiatów chciałaby wykreować tzw. Pojezierze Tarnowskie za jakieś 60 mln zł.

W Powiecie zmiany u koalicjanta z PSL – u

Czytaj więcej: Lutowe sesje samorządów; powiatowego i gminnego16 lutego w samo południe na 16. sesji Rady Powiatu Tarnowskiego tej kadencji zbiorą się radni w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W programie sesji są interesujące punkty, m.in. dotyczące przekształcenia szkoły ponadgimnazjalnej w Tuchowie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Radni zapoznają się z sytuacją na rynku pracy w regionie tarnowskim oraz średnią zarobków nauczycieli szkół powiatowych w minionym roku. Rada na tej sesji w dużej części zajmie się sobą, bo zatwierdzi tegoroczne plany pracy swoich komisji i plan własny. W związku z rezygnacją z funkcji członka Zarządu Powiatu przez radnego Andrzeja Słowika na poprzedniej sesji RPT w dniu 29 grudnia 2015 roku, należy wybrać nowego członka Zarządu. Ponieważ Andrzej Słowik w Zarządzie reprezentował koalicjanta – Polskie Stronnictwo Ludowe – toteż ruchy kadrowe w tym przypadku należą do PSL. W porządku obrad czytamy, że najpierw będzie rezygnacja radnego z funkcji wiceprzewodniczącego, a więc to któryś z wiceszefów Rady Powiatu (obaj reprezentują PSL – p. K.D.) będzie rekomendowany na funkcję członka Zarządu; Stefan Dzik albo Stanisław Kuropatwa. Który ?

Czytaj więcej: Piękne dzieło w DzierżaninachW Dzierżaninach otwarta została Placówka Wsparcia Dziennego, którą prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. To trzecia tego typu placówka, która w ostatnim czasie powstała w powiecie tarnowskim. Poprzednie uruchomione zostały w Woli Rzędzińskiej i Karwodrzy.

Czytaj więcej: Piękne dzieło w Dzierżaninach- Mapa powiatu tarnowskiego zapełnia się takimi miejscami, gdzie świadczona jest pomoc człowiekowi, który tej pomocy potrzebuje. Teraz przyszedł czas na Dzierżaniny – mówił starosta tarnowski Roman Łucarz. – Nie bez znaczenia jest, że wykorzystany został budynek po byłej szkole. To bardzo dobra inicjatywa pana burmistrza Dawida Chrobaka, bo zagospodarowany został obiekt i powstały nowe miejsca pracy.

Najpierw w miejscowym Kościele Parafialnym odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem księdza proboszcza Wojciecha Kościółka oraz ks. Krzysztofa Świerczka, sprawującego duchową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Czytaj więcej: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie Szkołą Przyjazną HospicjumWieloletnia współpraca Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci w Krakowie zaowocowała przyznaniem Szkole zaszczytnego tytułu Szkoły Przyjaznej Hospicjum. Wydarzenie to miało miejsce w 11 lutego 2016 roku. Gośćmi tej ważnej dla Szkoły uroczystości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – pan Dawid Chrobak, pełnomocnik Burmistrza do Spraw Profilaktyki i Problemów Alkoholowych - pani Monika Kulak, Dyrektor i Wicedyrektorzy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie – pan Józef Gwiżdż, pani Krystyna Sienkiewicz-Witek i pan Sławomir Ramian, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Czytaj więcej: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie Szkołą Przyjazną HospicjumPodstawowej w Zakliczynie – pani Alicja Majewska, przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum w Zakliczynie – Pani Katarzyna Świder oraz wolontariusze – absolwenci szkoły. Hospicjum reprezentowały panie Judyta Gasińska - koordynator wolontariatu Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie oraz Emilia Syjut - wolontariuszka tegoż hospicjum. W uroczystości wzięli udział także wszyscy wolontariusze należący do Szkolnego Koła Wolontariatu (58 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum), oraz inni uczniowie.

Czytaj więcej: Są pracowici, zaradni i troszczą się o swoje oraz gminne mienie jak mało która ochotnicza organizacja strażacka. Mimo że zrzeszają ponad 60 strażaków – ochotników, ale nie są w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, to poza tym co z budżetu Gminy dostają na tzw. gotowość bojową jednostki (paliwo i zlecenie dla kierowcy wozu strażackiego), na szczególniejszą łaskawość Zarządu Gminnego Z OSP w Zakliczynie nie mają co liczyć, wszak to Czytaj więcej: Zarząd Gminny OSP ma decydujący głos w dzieleniu samorządowej dotacji. Przypomnę, że budżet Gminy Zakliczyn w roku 2015 na działalność ochotniczych straży pożarnych wyasygnował kwotę 204 tys. zł, a w dopiero co uchwalonym budżecie na rok 2016 zwiększył dotację o prawie 20 tys. zł do poziomu 223 tys. zł. Hierarchia do gminnego tortu jest taka, że dostają w pierwszym rzędzie te jednostki, które najczęściej wyjeżdżają do akcji ratunkowych, gaśniczych oraz innych zdarzeń, wszak strażacy wołani są i do obcinki powalonych drzew w pasie drogowym i do usuwania gniazd szerzeni, a nawet do łapania bezpańskich psów. Tutaj w liczbie wyjazdów prym wiodą strażacy z Zakliczyna, a następnie z Filipowic, z Gwoźdźca i to te jednostki z wspólnego strażackiego garnuszka czerpią najwięcej.

Gmina Zakliczyn będzie dobrze przygotowana do pozyskiwania środków unijnych

Czytaj więcej: Nowe projekty i nowe drogiW tym roku działania samorządu gminy Zakliczyn skupią się w dużej mierze na przygotowywaniu dokumentacji przedsięwzięć inwestycyjnych, by można było skutecznie ubiegać się o środki unijne Czytaj więcej: Nowe projekty i nowe drogiz nowego rozdziału. Ale też – podobnie jak w roku ubiegłym – wybudowanych zostanie wiele nowych dróg i to we wszystkich miejscowościach. Istotne jest też to, że podatki lokalne pozostają bez zmian, podobnie jak opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, natomiast zmniejszają się opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Dochody tegorocznego budżetu gminy Zakliczyn, przyjętego przez Radę Miejską w Zakliczynie ustalono na kwotę przeszło 33,5 mln zł, zaś wydatki na nieco ponad 33 mln zł. Różnica – przeszło 500 tys. zł pójdzie na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek, dzięki czemu powinno nastąpić dalsze obniżenie zadłużenia gminy.

Czytaj więcej: Nagroda oraz certyfikat za upowszechnianie zaleceń EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM dla...Czytaj więcej: Nagroda oraz certyfikat za upowszechnianie zaleceń EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM dla...est nam niezmiernie miło poinformować, iż nasze przedszkole 11 grudnia podczas konferencji podsumowującej realizację wojewódzkiego projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty – Aleksandra Palczewskiego otrzymało NAGRODĘ oraz CERTYFIKAT ZA UPOWSZECHNIANIE ZALECEŃ EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej: Walne Zebranie OSP Zakliczyn: rozgoryczenie i nadziejaTrwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ochotniczych jednostkach gminy. 30 stycznia br. w Domu Strażaka przy ul. Browarki debatowano nad przyszłością zakliczyńskich strażaków. W opinii ochotników: nie jawi się raczej jako świetlana. Mimo naprawdę imponującego dorobku fajermanów na przestrzeni ostatnich lat (to m.in. rozbudowa garaży, zakup pojazdów i profesjonalnego sprzętu), ambitni druhowie życzą sobie permanentnego rozwoju, a do realizacji tych planów potrzeba konkretnego wsparcia finansowego, zwłaszcza że interwencji z roku na rok przybywa (o czym informujemy regularnie na łamach Głosiciela w raportach naczelnika Łukasza Łacha).

Czytaj więcej: Ostrożny budżet z nadwyżką 21 stycznia podczas pierwszej tegorocznej, a 16. w kadencji sesji Rady Miejskiej, radni jednomyślnie przyjęli budżet Gminy Zakliczyn na rok 2016. Najważniejsze liczby startowego budżetu to 33 mln 234 tys. 229 zł po stronie dochodów bieżących, 389 tys. 505 zł po stronie dochodów majątkowych W sumie dochody określono na kwotę 33 mln 623 tys. 734 zł. 33 mln 98 tys. 970 zł to kwota w uchwale budżetowej, która znajduje się po stronie wydatków. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 524 tys. 764 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego długu. Styczniowa sesja z punktu widzenia prawa miejscowego, najważniejsza bo budżetowa, zgromadziła sporo gości; cały zakliczyński garnitur radnych powiatowych, sołtysów, dyrektorów szkół i przedszkoli, kilku szefów pozostałych jednostek organizacyjnych i rzecz oczywista, kierownictwo Gminy Zakliczyn.

Szanowni Państwo,

Czytaj więcej: W czwartki, a nie w soboty

 

Uprzejmie informuję, że od 1 lutego 2016 r. zmianie ulega dzień udzielania przeze mnie bezpłatnych porad prawnych w Biurze Poselskim Posła Michała Wojtkiewicza w Zakliczynie, ul. Rynek 5, I piętro. Biuro będzie czynne w każdy czwartek w godz. 16.00 – 18.00.

 

 

Z poważaniem

Radca prawny
Dawid Chrobak
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

 

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.