Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej Zmieniana jest formuła funkcjonowania Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, które ma rozszerzyć zakres działalności i otworzyć się nowe formy działalności. Intencją Zarządu Powiatu Tarnowskiego jest, aby w dawnej posiadłości mistrza Paderewskiego jeszcze bardziej tętniło życie i była ona częściej poznawana oraz odwiedzana zwłaszcza przez ludzi młodych, a jedyna prowadzona przez starostwo placówka kulturalna w jeszcze większym stopniu promowała wybitnego polskiego pianistę i patriotę.


Sygnałem dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego, że trzeba bardziej przyglądnąć się działalności Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna były wyniki kompleksowej kontroli wewnętrznej, zaplanowanej jeszcze w 2011 roku. Była to kontrola rutynowa, która w każdej z powiatowych jednostek organizacyjnych odbywa się raz na kilka lat.
Kontrolujący stwierdzili liczne uchybienia i nieprawidłowości w Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna i otrzymało ono negatywną ocenę pracy. Niektóre były na tyle poważne, że o sprawie poinformowana została prokuratura.
Obecnie wszczęta została procedura odwołania Pani Krystyny Szymańskiej z funkcji dyrektora Centrum. Zarząd Powiatu postanowił zrezygnować z utrzymywania biura administracji w Tarnowie i przenieść go do Kąśnej Dolnej czyli do serca instytucji. Na samej rezygnacji z wynajmowania pomieszczeń biurowych w Tarnowie zaoszczędzi się przeszło 50 tys. zł rocznie.
Nie oznacza to jednak, że działalność Centrum Paderewskiego zostanie ograniczona. Wręcz przeciwnie – placówka otworzyć się ma na nowe formy działalności, a dawna posiadłość Paderewskiego tętnić życiem nie tylko od czasu do czasu.
- Propozycje muszą być takie, by interesowały szerszą publiczność, a nie tylko fanów muzyki poważnej. Chociaż z koncertów dla melomanów nikt nie myśli rezygnować – twierdzi Starosta Roman Łucarz. –Zadaniem nowego dyrektora, który urzędował będzie już w Kąśnej Dolnej, będzie ożywienie tego miejsca. Zależy nam zwłaszcza na tym, aby odwiedzało go jak najwięcej młodych ludzi. Aby uczniowie, choćby naszych szkół ponadgimnazjalnych, właśnie w dworku w Kąśnej Dolnej poznawali Paderewskiego nie tylko jako wybitnego muzyka, ale także wielkiego Polaka i patriotę.
Przeprowadzka administracji instytucji do dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej nie wpłynie na zmniejszenie ilości miejsc noclegowych w Domu Pracy Twórczej, funkcjonującym przy Centrum.
O tym, że Zarząd Powiatu zamierza rozwijać a nie zwijać działalność Centrum Paderewskiego najlepiej świadczy fakt, że rozpoczęto projektowanie nowej drogi dojazdowej do serca instytucji czyli do dworku w Kąśnej. Wykonana zostanie w najbliższych latach.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.