Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

lawysamorzadoweZgodnie z zapowiedzią 12. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie odbyła się 30 października 2015 roku w Sali im. S.W. Jordana w ratuszu. Ostatecznie porządek obrad został zawarty w 18 punktach. Porządek z poprawkami zaproponowany przez przewodniczącą Annę Mojwidokogolny został przyjęty jednomyślne, podobnie jak protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Bez komentarza radni przyjęli również sprawozdanie burmistrza Dawida Chrobaka z jego działalności międzysesyjnej.

lawyradnychW części w której wnioski i interpelacje zgłaszają radni a następnie goście sesji, głos zabrali radni; Józef Wojtas (sprawy drogowe oraz zakupu działki na parking, wymiana słupa do przesyłu energii elektrycznej oraz sprawa dzikich wysypisk w Gminie), Jerzy Łopatka (stan infrastruktury drogowej; studzienki, zabezpieczenie rowu, porzucony słup en. elektr.), Teresa Piekarz (wniosek o montaż szyby na przystanku w Bieśniku), Kazimierz Piechnik (stan infrastruktury drogowej; chodniki, pobocza), sołtysi; Zdzisław Wypasek (stan infrastruktury drogowej, chodniki, oświetlenie), Andrzej Różowski (określić miejsce na pomnik pkt. „Salwy” w Rudzie Kameralnej, kwestie studni zasilających wodociąg oraz sprawa montażu lustra przy drodze powiatowej), Zofia Boczek (budowa chodnika w Faściszowej), Zbigniew Jachym (utwardzenie, uwalcowanie klińca na drodze do p. Ryby).

radnykormanW imieniu radnych Rady Powiatu Tarnowskiego głos zabrał Kazimierz Korman, który odpowiedział na wnioski skierowane pod adresem Powiatu a następnie przeprosił, że radni RPT nie będą mogli uczestniczyć w dalszej części sesji RM, ponieważ w Tarnowie zaplanowana została wspólna sesja Rady Powiatu Tarnowskiego i Miasta Tarnowa – tzw. sesja Tertilowska. Radny Józef Wojtas dopytywał o przyszłość Młodzieżowej Rady Gminy, której skończyła się kadencja. Gwoli ścisłości – mówiła przewodnicząca Moj – kadencja MRG skończyła się jeszcze w trakcie poprzedniej kadencji. Poza tym należałoby pochylić się nad regulaminem MRG oraz wskazać opiekuna z dorosłej Rady.

sprawozdanieskarbnikRada przyjęła informację skarbnik Gminy Urszuli Nowak z realizacji budżetu Gminy Zakliczyn za I półrocze 2015 roku. Dokonane zostały tez bieżące korekty budżetu. W tym miejscu prezes OSP Zakliczyn Maciej Gofron zwrócił się do Rady w sprawie zakupu samochodu strażackiego dla jednostki zakliczyńskiej w ramach programu Bezpieczna Małopolska. Samochód miałby kosztować ponad 700 tys. zł z czego budżet Gminy musiałby wyasygnować 43% środków (około 314 tys. zł). Burmistrz poinformował radnych że aplikacja jest gotowa i teraz zależy czy zostanie złożona od decyzji Rady. Decyzja Rady Miejskiej w Zakliczynie, poprzedzona ożywioną dyskusją radnych, była negatywna, choć niejednogłośna. Radni nie zgodzili się też na bezprzetargową sprzedaż jednoarowej działki w Zakliczynie (chodzi o teren na ul. Malczewskiego, między Szkołą a byłem Domem Nauczyciela).

sztaszeklisRada nie przyjęła, ale wysłuchała założeń do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zakliczyn na lata 2015 -  2020. Z kolei zaprezentowany przez autora, Stanisława Lisa, szefa formy Hektor, Program Rewitalizacji Gminy Zakliczyn na lata 2015 – 2020 został przyjęty przez radnych jednomyślnie i zaryzykuję twierdzenie – entuzjastycznie. Koordynatorem Programu Rewitalizacji jest Kazimierz Dudzik – będzie więc sposobność, aby w oddzielnych artykułach więcej poświęcić miejsca temu istotnemu dokumentowi.

kazimierzdudzikRada przyjęła ponadto informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014 zaprezentowaną przez kierownik Zuzannę Filipską, informację z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za poprzedni rok zaprezentowaną przez dyrektor Romanę Nosek oraz informację z wykonania budżetu Zakliczyńskiego Centrum Kultury za I półrocze 2015 roku zaprezentowaną przez dyrektora Kazimierza Dudzika. Wszystkie te informacje zostały przyjęte jednogłośnie, a informacja Dyrektora Centrum została nagrodzona brawami.

W końcowej części obrad sekretarz Gminy Janusz Krzyżak poinformował Radę o realizacji wniosków z poprzednich sesji Rady, burmistrz Dawid Chrobak odpowiedział na interpelacje i wnioski zgłoszone pod adresem samorządu gminnego podczas bieżącej sesji. Przewodnicząca Anna Moj poinformowała o drobnych (nie mających wpływu na istotę sprawy) nieprawidłowościach w niektórych oświadczenia majątkowych osób zobligowanych do składania takowych. W tym roku statuetki Jordan przyznawane przez Stowarzyszenie „Klucz” nie były wręczane podczas Święta Fasoli, a będą wręczane podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Przewodnicząca Rady poinformowała o możliwości składania kandydatur do nagrody za rok 2015 do Zarządu Stowarzyszenia „Klucz” w ratuszu. O uroczystości wręczenia stypendiów w oddzielnym artykule napisała Ewa Jóźwiak. Tak w skrócie można by zrelacjonować przebieg 12. sesji Rady Miejskiej (to nie jest sprawozdanie), której obrady zakończyły się nieco po godzinie 16 – tej.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych