Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

091W dniu 22. listopada 2022r. Powiat Tarnowski oficjalnie oddał do użytku zadania polegające na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Zakliczyn - Zdonia - Wola Stróska - Stróże - Filipowice na odcinku ponad 4,7 km. Modernizacja tego odcinka drogi polegała na wymianie nawierzchni mineralno-bitumicznej, wzmocnieniu i poszerzeniu jezdni. Środki na tę inwestycję w wysokości ponad 3,7 mln zł Powiat Tarnowski pozyskał  z drugiej edycji „Polskiego Ładu”, łączna wartość prac wyniosła ponad 3,9 mln zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy.  O remont tej drogi zabiegali nie tylko mieszkańcy, ale również lokalni samorządowcy.

 

 

Równocześnie trwają  roboty budowlane związane z budową chodnika ze ścieżką rowerową na  tym odcinku drogi powiatowej. Koszt tego zadania to prawie 2 mln zł. Środki pozyskane na to zadanie przez Gminę Zakliczyn w ramach pierwszej edycji rządowego programu Polski Ład to kwota blisko 1,5 mln zł. W ramach zadania wykonywany jest chodnik ze ścieżką rowerową w Zdoni, Woli Stróskiej i Filipowicach o łącznej długości przeszło 2 km. Starosta Tarnowski podziękował za dobrą współpracę Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczn Dawidowi Chrobakowi za dobrą współpracę, przy wspólnym realizowaniu zadań służących mieszkańcom Gmiy Zakliczyn.

 

058Podczas konferencji prasowej głos zabrał również  Burmistrz Dawid Chrobak, który  w imieniu własnym jak i mieszkańców naszej gminy, wyraził wdzięczność Staroście Romanowi Łucarzowi, Wicestaroście Jackowi Hudymie, Etatowemu Członkowi Zarządu Powiatu Tomaszowi Stelmachowi, Członkom Zarządu Mariuszowi Tyrce i Bogdanowi Płachno oraz Radnym Rady Powiatu Tarnowskiego na czele z Przewodniczącym Pawłem Smoleniem, Wiceprzewodniczącej Irenie Kusion i Radnemu Józefowi Gwiżdżowi za bardzo dobrą współpracę i zainwestowane w Gminie Zakliczyn środki finansowe. Burmistrz podziękował również radnym Rady Miejskie w Zakliczynie za wspieranie tej inwestycji.

 

DROGA>POW DROGA>POW DROGA>POW
DROGA>POW DROGA>POW DROGA>POW
DROGA>POW DROGA>POW DROGA>POW

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.