Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

malologoModernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Faściszowa, Kończyska, Ruda Kameralna, Wola Stróska, Stróże i Olszowa. W ramach zadania została wykonana modernizacja czterech dróg:
1. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olszowa na działce nr 251. Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 235 m wraz z utwardzonymi poboczami, ściekiem z korytek betonowych na długości 135 m oraz wymianą przepustu.
2. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ruda Kameralna na działkach nr 7030 i 1098. Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 510 m wraz z utwardzonymi poboczami.

 


3. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Faściszowa na działce nr 121/1 i Kończyska na działce nr 182. Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 310 m wraz z utwardzonymi poboczami oraz wymianą przepustu.
4. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Stróska na działce nr 54/1 i Stróże na działce nr 376. Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 415 m wraz z utwardzonymi poboczami, ściekiem z korytek betonowych na długości 105 m oraz wymianą przepustów.


Projekt Współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 250 000,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wyniosła 755 140,97 zł.


Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle 38-200, ul. Jana Pawła II 30 niezwłocznie po podpisaniu umowy w dniu 30.08.2022 r. przystąpiła do realizacji ww. zadania. Inwestycja została zakończona w 07.10.2022 r. oraz odebrana 13.10.2022 r.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.