Przejście do firmy KM-Net

SKO

Herb Miasta i Gminy ZakliczynBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn informuje, że w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie kraju zostały wydzielone na terenie gminy, punkty wydawania tabletek jodku potasu (preparatu ze stabilnym jodem chroniącym tarczycę).  Podkreślić należy, że jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

 


Jodek potasu na terenie gminy będzie wydawany w poniższych punktach dystrybucji wskazanych w załączonej tabeli.tabela 1

 

Wydanie preparatu w ww. punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.
O zagrożenia skażenia radiacyjnego i rozpoczęciu akcji wydawania tabletek mieszkańcy zostaną powiadomieni przez media, alerty RCB- wiadomość sms oraz przez urządzenia nagłaśniające wozów jednostek OSP.


Uprawnionymi osobami do podania tabletek są:
- Dorośli do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 lat: 100 mg jodu (2 tabletki)
- Dzieci od 3 do 12 lat: 50mg jodu (1 tabletka)
- Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu (½ tabletki)
- Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg jodu (1/4 tabletki)
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią : 100 mg jodu (2 tabletki)

 

Charakterystyka preparatu jodku potasu oraz ulotka informacyjna dostępna jest na stronie www. zakliczyn.pl

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.