Przejście do firmy KM-Net

SKO

umowa Powiat drogaStarostwo Powiatowe w Tarnowie podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym SA w Dębicy na remont drogi powiatowej Zdonia – Czchów – Iwkowa w miejscowościach Zakliczyn, Wola Stróska, Stróże i Filipowice. Wartość inwestycji to prawie 4 mln zł, a 95 procent tej kwoty pokryte zostanie z drugiej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

 


- To historyczna umowa, gdyż jeszcze nigdy nie mieliśmy w powiecie tak wysokiego procentowo dofinansowania do inwestycji drogowej – powiedział starosta tarnowski Roman Łucarz.


Gruntownie wyremontowana zostanie droga na odcinku prawie 5 km. Położona zostanie nie tylko nowa nakładka asfaltowa, ale także wykonane zostanie odwodnienie i wiele innych prac poprawiających bezpieczeństwo, w tym powstaną podświetlane przejścia dla pieszych z zestawami solarnymi. Dodatkowo gmina Zakliczyn zrobi przy tej jezdni (na odcinku ok. 2 km) chodnik ze ścieżką rowerową. Pieniądze na ten cel samorząd zakliczyńskiej gminy otrzymał również z „Polskiego Ładu” (1,5 mln zł).


Za środki finansowe z drugiej edycji „Polskiego Ładu” (przeszło 15,7 mln zł) powiat tarnowski zrealizuje jeszcze dwie inwestycje kubaturowe – wybuduje Zakład Aktywizacji Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach oraz przebuduje i zaadaptuje na potrzeby Pogotowia Ratunkowego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej budynek dawnego Komisariatu Policji w Żabnie. Przetargi zostały już ogłoszone.


W spotkaniu prasowym, podczas którego podpisano umowę, uczestniczyli również Grzegorz Kwiatkowski z Banku Gospodarstwa Krajowego, przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń, wicestarosta Jacek Hudyma, etatowy członek zarządu Tomasz Stelmach oraz burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

 

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.