Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

policjaDzielnicowi Posterunku Policji w Zakliczynie zgodnie z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji, w uzgodnieniu z Kierownikiem Ogniwa ds. Prewencji Komisariatu Policji w Wojniczu, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych, przygotowali plany działań priorytetowych, które są prowadzone od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.

 

 

 

Na terenie gminy Zakliczyn w powyższym okresie czasu realizowane będą następujące zadania:

– Dążenie do zminimalizowania zjawiska polegającego na parkowaniu pojazdów w miejscu obowiązywania znaku: "zakaz zatrzymywania się" w miejscowości Zakliczyn na ulicy Kamieniec.

 

– Dążenie do zminimalizowania zjawiska polegającego na spożywaniu alkoholu wbrew przepisom Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz używaniu słów nieprzyzwoitych, a także zanieczyszczaniu miejsc publicznych przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu w miejscowości Faściszowa, w pobliżu szkoły na terenie zieleni, którego zarządcą są Wody Polskie.


W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z dzielnicowymi Posterunku Policji w Zakliczynie tj. asp. szt. Adamem Kulą lub asp. Wojciechem Klisiewiczem, tel. 47 831 24 00.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.