Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

hospicjum wwwNowe Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej jest już otwarte. Placówka sprawuje opiekę w ramach współpracy z NFZ, zlokalizowana jest przy kompleksie szpitalnym na ulicy Szpitalnej 1, w Dąbrowie Tarnowskiej. To jeden z największych ośrodków tego typu zlokalizowany w subregionie małopolskim. W Nowym Hospicjum pacjent zostaje objęty opieką medyczną 7 dni w tygodniu. Dodatkowo zapewniona jest opieka rehabilitanta oraz psychologa. Specjalistycznie wyposażone sale oraz doświadczony personel, zapewniają opiekę na najwyższym poziomie.

 

 

Warunkiem objęcia pacjenta opieką hospicjum jest dostarczenie dokumentacji medycznej (skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, orzeczenie lekarskie, zgoda pacjenta, a także upoważnienie). Informacje na temat Nowego Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej dostępne są na stronie www.czt.com.pl  lub telefonicznie pod numerem 146578211.

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.