Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

luslawice mieszkanie plus 036Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości LusławiceW dniu 28 stycznia 2022 r. Rada Miejska w Zakliczynie podjęła uchwałę nr XLVIII/351/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach 2022-2030 oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy. W załączniku nr 2 do ww. uchwały zostały określone zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym dla lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach wielorodzinnych w Lusławicach i w Paleśnicy. Poniżej link do przedmiotowej uchwały: https://bip.malopolska.pl/umzakliczyn,a,2056523,uchwala-nr-xlviii3512022-rady-miejskiej-w-zakliczynie-z-dnia-28-stycznia-2022-r-w-sprawie-przyjecia-.html

 

 

 

W ślad za uchwałą nr XLVIII/351/2022 z dnia 28.01.2022 r. Rada Miejska w Zakliczynie w dniu 7 lipca 2022 r. podjęła uchwałę nr LIV/409/2022 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej dla opiniowania wniosków o przydział lokali oraz kontroli społecznej w sprawach dotyczących rozpatrywania i załatwiania wniosków o wynajęcie lokali z mieszkaniowego zasobu gminy Zakliczyn. W załączniku do uchwały określona została punktacja do kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu, którym jest m.in. brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. 

 

Ponadto w załączniku do ww. uchwały określono punktację dot. kryteriów dodatkowych dla osób ubiegających się o najem lokalu. Poniżej link do przedmiotowej uchwały: https://bip.malopolska.pl/umzakliczyn,a,2138692,uchwala-nr-liv4092022-rady-miejskiej-w-zakliczynie-z-dnia-7-lipca-2022-r-w-sprawie-powolania-komisji.html

 

Jednocześnie informujemy, że w lipcu br. planowane jest ogłoszenie naboru na najem lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym na 40 mieszkań w miejscowości Lusławice. W dniu ogłoszenia naboru na najem mieszkań na stronie internetowej Gminy Zakliczyn www.zakliczyn.pl zostanie opublikowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Informacja o ogłoszeniu naboru będzie również dostępna w zakładce Mieszkanie Plus na stronie www.zakliczyn.pl

 

Informujemy, że lokale mieszkalne przeznaczone są dla osób zamieszkałych w Gminie Zakliczyn. Ponadto lokale mieszkalne w budynku w Lusławicach przeznaczone są dla osób których:

  • dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 250 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych tj. 3346,10 zł,
  • dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 200 % w gospodarstwach wieloosobowych tj. 2676,88 zł na osobę.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 stycznia 2022 r. nr XLVIII/351/2022 lokale mieszkalne w nowo wybudowanych budynkach wielorodzinnych w Lusławicach i w Paleśnicy nie są przeznaczone na najem socjalny. Planowany miesięczny koszt czynszu najmu za 1 m2 wyniesie ok. 11 zł. Koszt czynszu najmu nie obejmuje opłat związanych z eksploatacją nieruchomości w tym opłaty za energię, wodę i kanalizację, gaz, Internet, odpady komunalne itd.

 

Ponadto informujemy, że zakończenie inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego na 40 mieszkań w Lusławicach planowane jest na wrzesień 2022 r. Zakończenie inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego na 30 mieszkań w Paleśnicy planowane jest na lipiec 2023 r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt, Urząd Miejski w Zakliczynie, ul. Rynek 32, nr tel. 0-14 632 64 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.