Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

plakat 50W dniu 22 lipca (piątek) br. w godzinach od godz. 8:30 do 15:00 w Ratuszu w Zakliczynie ul. Rynek 1, sala Burmistrzówka (parter) będzie dyżurować pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który pomoże w wypełnieniu wniosku o dotację na szkolenia językowe, informatyczne, kursy prawa jazdy (prawie wszystkich kategorii) oraz szkolenia zawodowe (m.in. kursy operatora koparek, wózków widłowych, kursy kosmetyczne, księgowe, administracyjne, trenerskie i wiele innych).

 


Szkolenia realizowane są w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa dla Osób Pracujących 50+. Aby skorzystać z dotacji:


• Musisz mieć ukończone 50 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować.


• Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki).


Kim jest osoba pracująca? Jeżeli:


• jesteś zatrudniony/na na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub


• prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub


• jesteś rolnikiem,


to jesteś osobą pracującą. Ilość miejsc jest ograniczona!  Zachęcamy do skorzystania z dotacji w ramach wspomnianych wyżej projektów.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.