Przejście do firmy KM-Net

SKO

stronazckOd blisko miesiąca Zakliczyńskie Centrum Kultury posiada aktualną stronę internetową pod adresem www.kultura-zakliczyn.pl 

 

Jeśli szukacie informacji o bieżących i nadchodzących wydarzeniach, o repertuarze "Kina za Rogiem ZCK", biblioteki filmowej "ZakliczyńskaTV", ogłoszeniach związanych z działalnością kulturalną oraz innych informacjach dotyczących działalności ZCK, to bez wahania należy wejść na stronę www.kultura-zakliczyn.pl 

 

Projekt nowej strony Zakliczyńskiego Centrum Kultury został zrealizowany w ramach projektu "Multimedialne ZCK" realizowanego w ramach programu "Konwersja cyfrowa domów kultury".


stronazckLogaKonwersja cyfrowa domów kultury to projekt systemowy, który ma na celu wsparcie instytucji kultury w obszarze rozwoju cyfrowego poprzez kompleksowe szkolenia oraz doposażenie w niezbędny sprzęt IT i oprogramowanie. W pierwszym naborze konkursowym domy, centra i ośrodki kultury otrzymały granty na łączną kwotę 26 mln zł, z czego Zakliczyńskie Centrum Kultury uzyskało grant w wysokości 179 000,00 zł, dzięki czemu utworzyliśmy nowoczesne, cyfrowe kino społecznościowe "Kino za Rogiem ZCK" oraz salę studyjno – szkolniową ze sprzętem cyfrowym, który będzie służył do rejestracji filmowej wydarzeń i nagrywania m.in. filmów, ponadto zakupiliśmy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem służącym do realizacji projektów cyfrowych. Dodatkowo pracownicy ZCK uczestniczą w szkoleniach pogłębiających wiedzę na temat współczesnych technik cyfrowych i ich zastosowania w instytucjach kultury.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.