Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

221Gmina Zakliczyn stała się właścicielem przeszło hektarowego terenu z odbudowywanym średniowiecznym zamkiem w Melsztynie. Burmistrz Dawid Chrobak podpisał akt notarialny o zamianie nieruchomości z nadleśniczymi Nadleśnictw Brzesko i Gromnik – Pawłem Dzięgielowskim i Grzegorzem Wojtanowskim. Stało się to w obecności wicewojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza i dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pawła Szczygła.

 


Samorząd gminy Zakliczyn teren z pozostałościami po zamku przejął w użytkowanie od Lasów Państwowych w 2008 roku. Zabezpieczył ruiny przed dalszą dewastacją, a następnie przeprowadzono badania archeologiczne oraz opracowano program konserwatorski i dokumentację techniczną niezbędną do odbudowy wieży. Odsłonięto schody oraz tzw. wejście do poziomu zerowego, znajdujące się od bardzo dawna pod warstwą gruzu i ziemi. Wykonany został wykusz przy murze arkadowym.


Dzięki pieniądzom przekazywanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2018 r. mury systematycznie pną się do góry. Do tej pory wykonano cztery etapy prac budowlano-konserwatorskich, których wartość wyniosła 1,7 mln zł, w tym niemal 1,2 mln zł były to dotacje właśnie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 225 tys zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Na piąty etap, który właśnie się rozpoczyna zakliczyńska gmina otrzymała 740 tys. zł z MKiDN.


023Aktualnie mur budowli podniesiony został do wysokości 11,60 m. Już teraz stamtąd można podziwiać piękne krajobrazy na dolinę Dunajca i Beskid Sądecki, a przy dobrej widoczności zobaczyć można także Tatry. Wieża ostatecznie łącznie z dachem ma mieć 28 metrów. Pomiędzy szczytem ścian wieży (na wysokości około 19 m) a dachem powstanie przestrzeń widokowa. Ruszyła również budowa przypory wieży, która będzie mieć trzy kondygnacje z klatką schodową, a na szczycie także znajdzie się taras widokowy. Przypora będzie miała 16 metrów wysokości. Województwo Małopolskie przekazało na ten cel 100 tys. zł, ale potrzebne będą jeszcze fundusze z innych źródeł.


Procedurę nabycia terenu przez samorząd, na którym znajdują się pozostałości zamku rozpoczęło podpisanie listu intencyjnego w dniu 26 listopada 2021 roku z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie. Teraz podpisany został akt notarialny z Nadleśnictwami Brzesko i Gromnik. Gmina Zakliczyn przekazała Lasom Państwowym zalesione działki w Roztoce i Rudzie Kameralnej o łącznej powierzchni 2,74 ha, a w zamian stała się właścicielem terenów, na których stoi zabytkowa budowla.


Podczas briefingu prasowego na szczycie odbudowywanej wieży zamku w Melsztynie burmistrz Dawid Chrobak powiedział, że dysponowanie własnością nieruchmości umożliwi otwarcie na nowe możliwości ubiegania się o fundusze na dalsze prace na tym wzgórzu, w tym z programów unijnych.


- Przejęcie na własność zamku w Melsztynie to historyczna chwila dla samorządu Gminy Zakliczyn. To miejsce już jest dużą atrakcją turystyczną a może być jeszcze większą, ale też przyczyniać się do edukacji historycznej młodych pokoleń. Oprócz odbudowy wieży i wzniesienia przypory będziemy chcieli zabezpieczyć pozostałe mury zamku i zrobić obrys całego zamku na wysokość około 1,5 m – dodał. – Bardzo dziękuję wiceministrowi edukacji i nauki, senatorowi prof. Włodzimierzowi Bernackiemu oraz wicewojewodzie Ryszardowi Pagaczowi, bo to oni wyszli z inicjatywą zajęcia się tematem odbudowy zamku i skutecznie wspierają nas cały czas w tym przedsięwzięciu.


146Symbolicznym akcentem było przekazanie przez Dyrektora RDLP Pawła Szczygła klucza do melsztyńskiego zamku Burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi.

 

MELSZTYN MELSZTYN MELSZTYN
MELSZTYN MELSZTYN MELSZTYN
MELSZTYN MELSZTYN MELSZTYN
MELSZTYN MELSZTYN MELSZTYN

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.