Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

202Centrum Zakliczyna zmieniło zupełnie swoje oblicze i zyskało nowy blask, a wszystkie działania zostały tak przeprowadzone, aby zachowana została handlowa funkcja miasta. Inwestycja pochłonęła 12,6 mln zł, głównie były to środki rządowe i unijne z województwa małopolskiego. W uroczystym zakończeniu i podsumowaniu rewitalizacji Rynku uczestniczył Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 


161Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak przypomniał, że starania o to, aby centrum miasteczka zostało przebudowane i otrzymało nowy wygląd rozpoczęły się w 2016 roku. Przeprowadzono szereg konsultacji, których efektem było wypracowanie koncepcji architektonicznej. Odbyło się wiele rozmów i uzgodnień z konserwatorem zabytków, bo wymagana była jego akceptacja dla poszczególnych rozwiązań. W czerwcu 2017 roku uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę, zatwierdzającą przygotowaną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem konserwatorskim.


- To było jedno z największych przedsięwzięć naszego samorządu ostatnich lat. Ze względu na ogromny koszt inwestycję podzieliliśmy na trzy etapy. W sumie prace trwały od października 2019 r. do lutego 2022 r. a więc przez dwa lata i cztery miesiące – mówił burmistrz. – Cieszymy się, że wszystko tak pięknie wygląda, a jednocześnie, że udało się zachować sięgającą czasów średniowiecza handlową tradycję Rynku. Wymieniona została uszkodzona nawierzchnia z kamieni tak zwanych „kocich łbów” i asfaltu, na nową nawierzchnię z granitu. Znacznie zwiększyła się ilość drzew i krzewów, których teraz jest blisko siedemdziesiąt. Nie byłoby jednak tego sukcesu, gdyby nie pomoc i wsparcie udzielone nam przez polski rząd i samorząd województwa małopolskiego obecnej kadencji.


Za pieniądze rządowe (4,6 mln zł) przebudowane zostały drogi gminne wokół Rynku oraz powstały chodniki i miejsca parkingowe. Wykonano prace ziemne, polegające na modernizacji przestarzałej kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej, teletechnicznej i energetycznej, a także wykonano oświetlenie. Przebudowano ponadto drogę powiatową przebiegającej przez płytę Rynku.


Natomiast Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał 3,5 mln zł na modernizację płyty Rynku oraz inne prace poprawiające estetykę centrum Zakliczyna, w tym elewację i iluminację ratusza, kapliczki Św. Floriana i studni, remont pomnika Poległych i Pomordowanych za Wolną Ojczyznę w latach 1914 – 57, wykonanie fontanny, oraz budowę 8 kramów handlowych . Tutaj warto zaznaczać, że władze Małopolski poprzedniej kadencji, gdy rządziła koalicja PO-PSL odmówiły przyznania dofinansowania, umieszczając wniosek z gminy Zakliczyn na liście rezerwowej. Dopiero wygranie wyborów do samorządu województwa przez PiS spowodowało, że znalazły się pieniądze na tę inwestycję z programu zakładającego rewitalizację miejscowości.


202Minister Andrzej Adamczyk powiedział, że na przykładzie gminy Zakliczyn najlepiej widać jak dobre efekty przynosi dobrze układająca się współpraca samorządu z rządem.
- Decyzja o przebudowie Rynku była dla tutejszego samorządu na pewno była trudną do podjęcia, bo to ogromny wysiłek, ale jak się nie podejmuje trudnych decyzji to niewiele się zrobi. Doceniliśmy tę odwagę i wsparliśmy to przedsięwzięcie środkami finansowymi z budżetu państwa – stwierdził Andrzej Adamczyk. – Realizujemy duże projekty w skali ogólnokrajowej, na które oczekiwały pokolenia, ale także pomagamy w realizacji mniejszych zadań, które są ważne dla mieszkańców lokalnych społeczności. Musimy zmieniać całą Polskę. Potrzebne są inwestycje w Warszawie, ale również w Zakliczynie i innych miejscowościach.

 

Odczytany został list od premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu gratulował samorządowi Zakliczyna zrealizowania tak okazałej inwestycji. Nawiązał do swojego pobytu w Zakliczynie w maju 2021 r., kiedy to zapoznał się z postępem prac przy odnowie centrum miasta.


W uroczystości otwarcia Rynku po rewitalizacji wzięli udział również posłowie na Sejm RP – Anna Pieczarka, Józefa Szczurek-Żelazko i Urszula Rusecka, wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma, radna Sejmiku Anna Mikosz i wiceprezes Grupy Azoty Filip Grzegorczyk. Przybyło też wiele innych osób, sprawujących różne funkcje publiczne i społeczne, w tym wójtowie, burmistrzowie oraz liczni samorządowcy z regionu.

 

Przedstwaiamy link do filmu prezentującego rynek w Zakliczynie po rewitalizacji: https://www.youtube.com/watch?v=wcl6hqdSYHA

 

 

OTWARCIE OTWARCIE OTWARCIE
OTWARCIE OTWARCIE OTWARCIE
OTWARCIE OTWARCIE OTWARCIE
OTWARCIE OTWARCIE OTWARCIE
OTWARCIE OTWARCIE OTWARCIE
OTWARCIE OTWARCIE OTWARCIE
OTWARCIE OTWARCIE  

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.