Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

herbgminyPrzypominamy, że 30 czerwca 2022 r. mija termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przekazać informację o sposobie ogrzewania budynku. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych jak i lokali usługowych. Dla nowych budynków oraz tych, w których dokonano zmiany sposobu ogrzewania, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

 


Deklarację można złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę https://ceeb.gov.pl (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego) lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie (pocztą lub osobiście). Za stworzenie i obsługę CEEB odpowiedzialny jest GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO.


Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Więcej informacji o CEEB można uzyskać na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie, pok. 23, III piętro Urzędu.

 

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.