Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

ospgwprezydiumdchorbak26 marca 2022 roku w Gwoźdźcu, w tutejszym Domu Strażaka, nastąpił finał zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zakliczyn. Zebranie rozpoczęło się około godziny 17: 30 po przybyciu szanownych gości w osobach; Burmistrza Dawida Chrobaka, Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego Łukasza Łacha, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Tarnowskiego Ireny Kusion i Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP Tomasza Damiana. Nieco wcześniej przybyli też; reprezentant Państwowej Straży Pożarnej z Tarnowa kpt. Grzegorz Kuboń, Radny Rady Powiatu Tarnowskiego Józef Gwiżdż, Sekretarz Gminy Zakliczyn Janusz Krzyżak oraz Sołtys Gwoźdźca Dariusz Krakowski.

 

ospgwozdziecsalaPo rozpoczęciu zebrania przez Prezesa Jednostki OSP Stanisława Nadolnika, który jednomyślnie został wybrany na przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego, wszystko poszło już bardzo sprawnie. Bardzo starannie przygotowane sprawozdania przedstawili; Naczelnik Stanisław Dudek, Skarbnik Szczepan Dudek oraz reprezentant Komisji Rewizyjnej Jacenty Zielonka.

 

Podczas zebrania wyróżniający się druhowie zostali uhonorowani medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz "odznakami Wzorowego Strażaka" – wśród wyróżnionych był Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn oraz strażak – ochotnik należący do OSP Gwoździec, który został uhonorowany "Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla Pożarnictwa".

 

Goście Zebrania podkreślali w wystąpieniach wiodącą rolę OSP Gwoździec w Gminie Zakliczyn zarówno w działalności bojowej, szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pomocy dla walczącej Ukrainy. Wszyscy rzecz jasna gratulowali Burmistrzowi Chrobakowi i innym druhom odznaczonym medalami i odznakami, a sam Burmistrz przekazał druhom bardzo dobrą wiadomość związaną z pomyślnymi wieściami płynącymi od posła Piotra Saka i Wiceministra Norberta Kaczmarczyka w sprawie możliwego uzyskania wsparcia dla OSP Gwoździec z Fundusz Sprawiedliwości.

 

Fotoreportaż: Anna Dudek

 

 gwozdziec gwozdziec gwozdziec
 gwozdziec gwozdziec gwozdziec
 gwozdziec gwozdziec gwozdziec
 gwozdziec gwozdziec gwozdziec
 gwozdziec gwozdziec gwozdziec
 gwozdziec gwozdziec  

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.