Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

rynek w Zakliczynie odbior technicznyOdbył się odbiór techniczny jednej z największych i sztandarowych inwestycji zakliczyńskiego samorządu ostatnich lat – rewitalizacji Rynku w Zakliczynie i jego otoczenia. Całkowita wartość prac wyniosła 12,6 mln zł, z czego blisko 8,2 mln zł (65% całkowitej wartości zadania) to środki zewnętrzne pozyskane z budżetu państwa oraz z województwa małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Roboty rozpoczęto w październiku 2019 r. i zrealizowano w ciągu 2 lat i 4 miesięcy.

 


Działania w celu rewitalizacji centrum Zakliczyna, uważanego powszechnie za handlową stolicę Pogórza rozpoczęły się w 2015 roku, gdy burmistrzem został Dawid Chrobak. Przeprowadzono szereg konsultacji i spotkań z mieszkańcami, których efektem było wypracowanie koncepcji architektonicznej a następnie dokumentacji projektowej. Odbyło się też wiele rozmów z konserwatorem zabytków, który musiał akceptować poszczególne rozwiązania, w tym nawierzchnię z kostki granitowej. Urząd Konserwatora Zabytków w Tarnowie w dn. 5 maja 2017 r. wydał pozwolenie konserwatorskie na rewitalizację rynku w Zakliczynie. Następnie samorząd Gminy Zakliczyn w dn. 14 czerwca 2017 r. uzyskał decyzję pozwolenie na budowę.


fontanna na rynku w ZakliczynieRynek w Zakliczynie to po rynku w Krakowie drugi co do wielkości rynek w Małopolsce. Ze względu na ogromny koszt przedsięwzięcia postanowiono podzielić je na 3 etapy. Energicznie przystąpiono do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Na początek w 2019 r. pozyskano środki z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (3,5 mln zł) i przebudowano drogi gminne wokół Rynku oraz powstały chodniki i miejsca parkingowe. Wykonano też prace ziemne, polegające na modernizacji przestarzałej kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej, a ponadto wykonano oświetlenie. W sumie te roboty w ramach I etapu kosztowały prawie 4,9 mln zł.


Z rządowego FDS pozyskano również pieniądze na przebudowę drogi powiatowej przebiegającej przez płytę Rynku (II etap). Wartość tego zadania to 1,7 mln zł, a dofinansowanie wyniosło 50 procent kosztów zadania (850 tys. zł).


fontanna w ZakliczynieNa III etap zadania obejmujący rewitalizację płyty Rynku i inne prace poprawiające estetykę centrum Zakliczyna pieniądze samorząd Gminy Zakliczyn zdobył z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – to kwota przeszło 3,5 mln zł. Zaangażowano do tego celu również środki finansowe przyznane Gminie Zakliczyn z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – blisko 250 tys. zł. Wymieniona została nawierzchnia płyty Rynku, która została także odwodniona, zrobiono iluminację m.in. budynku ratusza (zyskał nową elewację), kapliczki św. Floriana, studni i pomnika. Odnowiono kapliczkę św. Floriana i studnię. Wybudowano 8 kramów handlowych, przystanek autobusowy i inne obiekty małej architektury, w tym zamontowano blisko 30 ławek. Przeniesiono i zrewitalizowano Pomnik Poległych i Pomordowanych na Wolną Ojczyznę w latach 1914 -1957, który powstał w 1997 r. Wkrótce na rynku pojawią się donice z kwiatami i krzewami (30 szt.). Oko cieszy kolorowa fontanna na schodach przy ratuszu. Znacznie zwiększyła się ilość drzew – będzie ich teraz przeszło 70, gatunek klon polski. Przed rewitalizacją na rynku łącznie z drzewami znajdującymi się na plantach było 40 drzew. Konieczność likwidacji plant założonych w latach 70-tych XX. wieku oraz żywopłotów wynikała z nakazu urzędu Konserwatora Zabytów w Tarnowie. Urząd Konserwatora Zabytów w Tarnowie uznał planty i żywopłot na rynku jako założenie ahistoryczne, dekomponujące pierwotną przestrzeń rynku. Ten etap prac łącznie zamknął się kwotą ok. 6 mln zł.


- To ważne dla Miasta i Gminy Zakliczyn zadanie zostało wykonane dzięki bardzo dobrej współpracy z Polskim Rządem, parlamentarzystami PiS, samorządem Województwa Małopolskiego oraz samorządem Powiatu Tarnowskiego. Bez pozyskanych przez Gminę Zakliczyn środków zewnętrznych wykonanie tego zadania tylko ze środków własnych budżetu Gminy Zakliczyn byłoby praktycznie niemożliwe. Dlatego skutecznie zabiegaliśmy o środki z różnych źródeł – rządowych i unijnych. Dziękuję Radnym Rady Miejskiej w Zakliczynie, Wiceburmistrzowi D. Drukale, Pani Skarbnik U. Nowak oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Zakliczynie za współpracę i pomoc w realizacji zadania. Rynek w Zakliczynie to serce Miasta i Gminy Zakliczyn a jego rewitalizacja odmieniła na zawsze estetykę centrum Zakliczyna i zdecydowanie poprawiła funkcjonalność w zakresie usług świadczonych mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom w tym obszarze. Nie planujemy tworzyć na rynku i ulicach przylegających do rynku strefy płatnego parkowania. Oczywiście utrzymana będzie kilkuwiekowa tradycja targowa Zakliczyna i po remoncie płytę rynku udostępniamy nadal osobom handlującym na rynku – informuje burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.


Ta duża i skomplikowana inwestycja właśnie się zakończyła. Odbył się odbiór techniczny. Oficjalna uroczystość z tym związana planowana jest w kwietniu lub maju br.

 

 

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.